250 artsen en wetenschappers hebben de 5G Appeal ondertekend, waarin onderzoek naar de biologisch onderbouwde blootstellingslimieten wordt geëist om onze gezondheid en veiligheid te waarborgen.

Omdat 5G gebruik maakt van een hogere frequentie die kortere afstanden afleggen zullen er meer zendmasten nodig zijn die bovendien dichter bij de grond geplaatst worden. Steeds meer mensen vragen zich daarom af of 5G schadelijk is.

Wellicht heb je ergens over 5G gelezen en maak je je nu zorgen. Kortom, is 5G schadelijk?

Volgens the World Health Organisation (WHO) is radiofrequente straling mogelijk kankerverwekkend voor de mens, maar voldoende mensenstudies ontbreken. De meeste telefoon providers gebruiken radiofrequenties in het bereik van 300 MHz tot 3 GHz die schadelijk voor de menselijke gezondheid kunnen zijn. Zelfs niveaus van elektromagnetische straling die ver onder de meeste internationale richtlijnen zitten, kunnen levende organismen beïnvloeden. Uit meerdere studies blijkt dat elektromagnetische golven hersenfunctie veranderingen, oxidatieve stress, neuropsychiatrische effecten, schade aan teelballen en sperma, geprogrammeerde celdood, hormonale veranderingen, calcium overbelasting, en cellulaire DNA-beschadiging kunnen veroorzaken. Met de komst van 5G zal de blootstelling aan elektromagnetische velden alleen maar hoger worden. Hoewel 5G mogelijk veilig is, zal toekomstig onderzoek dus echt uitsluitsel moeten geven. 

Dit artikel vertelt je 12 potentieel schadelijke effecten van 5G.

Schadelijke effecten 5G

antenne die radiofrequenties uitzendtOmdat er nog weinig wetenschappelijk onderzoek over 5G beschikbaar is, hebben we alle bekende schadelijke effecten van radiofrequente straling in kaart gebracht.  

De schadelijke effecten van elektromagnetische straling zijn allemaal wetenschappelijk onderbouwd en deze bronnen zullen onderaan het artikel vermeld worden. 

23 onderzoeken hebben radiofrequente straling met de volgende schadelijke effecten in verband gebracht.

1. Angst

Studies op ratten hebben aangetoond dat elektromagnetische straling het angstniveau significant kan verhogen. 

2. Slechte nachtrust

5G kan mogelijk je slaap verstoren. Elektromagnetische straling kan namelijk het melatonine verlagen. Schakel daarom je wifi uit voordat je gaat slapen en leg je telefoon weg. 

3. Oxidatieve stress

De studies toonde aan dat radiofrequente straling oxidatieve stress kan veroorzaken. Oxidatieve stress kan op zijn beurt tot cel en DNA schade leiden. 

Lage niveaus kunnen al tot een toename van schadelijke vrije radicalen leiden. Oxidatieve stress kan je met antioxidanten neutraliseren. 

4. Vruchtbaarheid

zielige spermacelElektromagnetische straling kan zelfs de vruchtbaarheid beïnvloeden. De straling kan tot testiculaire schade leiden waardoor het sperma aangetast raakt. Er vinden zowel structurele als functionele veranderingen van het voortplantingssysteem plaats.

Uiteindelijk kan dit mannelijke infertiliteit veroorzaken. Het is dus van belang dat de effecten van 5G goed onderzocht gaan worden. 

5. Neurodegeneratieve aandoeningen

Langdurige blootstelling aan radiofrequente straling kan mogelijk neurodegeneratieve aandoeningen veroorzaken. 

Elektromagnetische straling kan namelijk de AChE genexpressie en de neuro gedragsparameters significant veranderen. 

Deze effecten worden met hersenbeschadiging in verband gebracht. De AChE mRNA expressie niveau nam significant toe terwijl het AChE activiteit gelijktijdig afnam.  

6. Hersenfunctie veranderingen

Tijdens de studies werden er ook neuropsychiatrische EEG veranderingen waargenomen, oftewel op de hersenfunctie scans zagen de onderzoekers hersenfunctie veranderingen. 

Elektromagnetische straling kan zelfs prenataal de postnatale hersenontwikkeling beïnvloeden. 

De onderzoekers zagen dat het vermogen om bekende van nieuwe voorwerpen te onderscheiden na blootstelling aan elektromagnetische golven sterk afnam. 

Ook werden er verandering in cholinerge transmissie en GABA gezien die beide de hersenfunctie kunnen beïnvloeden. 

7. Hormonale veranderingen

Elektromagnetische straling kan de endocriene (hormonale) functie beïnvloeden, waaronder, prolactine, oestrogeen catecholamines, en progesteron. Het leidde soms zelfs tot endocriene alvleesklier disfunctie.

8. Overgewicht

Vet afhankelijke stamcellen kunnen door elektromagnetisch straling gestimuleerd worden. Zo zou 5G dus een mogelijk een rol bij zwaarlijvigheid kunnen gaan spelen.

9. Celdood

Elektromagnetische golven verhogen de apoptotische markers en kunnen daarmee celdood veroorzaken. Apoptose staat voor een gecontroleerde en geprogrammeerde celdood. In welke mate 5G celdood bij de mens veroorzaakt, zal nog nader onderzocht moeten worden. 

10. Locomotorische vaardigheden

De locomotorische functie wordt door elektromagnetische straling significant beïnvloed. Locomotorische vaardigheden zijn ondere andere springen, wandelen, hardlopen, hinkelen, glijden enzovoort. 

11. Oriëntatie en lichaamstemperatuur 

5G-straling van mobiele telefoons kan mogelijk de vogels en dieren beschadigen. Hoogfrequente elektromagnetische golven kunnen oriëntatie en de lichaamstemperatuur van insecten veranderen. Het vermogen van dieren om zich te kunnen oriënteren is erg belangrijk. 

12. Overige schadelijke effecten

  1. verstoorde bloeddruk
  2. hart veranderingen
  3. verstoorde tandontwikkeling
  4. schade aan de rode bloedcellen
  5. calcium overbelasting
  6. microRNA expressie in de hersenen

Onderaan het artikel heeft de eerste bron (Pall et al., 2018) alle wetenschappelijke literatuur helder op een rijtje gezet. 

Take home message 

5G betekent meer bandbreedte, dus ook meer torens. Hoewel 5G veel sneller is en een veel grotere capaciteit heeft, is het ook een van de meest controversiële onderwerpen geworden.  

De blootstelling aan elektromagnetische velden wordt alsmaar hoger. Zo neemt ook de bezorgdheid toe met de komst van 5G. 

5G zal de informatie overdrachtssnelheid verhogen, de mobiele dekking aanzienlijk verhogen en 5G maakt het mogelijk miljoenen apparaten tegelijk te verbinden.

Het bereik van 5G zal in tegenstelling tot 3G en 4G veel kleiner zijn. 3G en 4G konden grotere gebieden bereiken.

Tot op heden zijn er aanwijzingen dat de bestaande elektromagnetische straling mensen ziek kunnen maken. 5G kan zowel plantaardig als dierlijk leven beïnvloeden. De vraag is echter hoeveel.

5G torens zullen meer radiofrequentie signalen produceren waardoor de kans op nadelige gezondheidseffecten mogelijk groter wordt.

Wanneer het 5G netwerk volledig is uitgerold, zullen er meerdere grootschalige onderzoeken moeten plaatsvinden om een nadelige invloed op onze gezondheid definitief uit te sluiten. 

Over Diederik

Diederik heeft een medisch-wetenschappelijke achtergrond. In zijn vrije tijd schrijft hij over gezondheidskwesties.

Bronnen

Pall, M. L. (2018). Wi-Fi is an important threat to human health. Environmental research, 164, 405-416.

Atasoy, H. I., Gunal, M. Y., Atasoy, P., Elgun, S., & Bugdayci, G. (2013). Immunohistopathologic demonstration of deleterious effects on growing rat testes of radiofrequency waves emitted from conventional Wi-Fi devices. Journal of Pediatric Urology, 9(2), 223-229.

Di Ciaula, A. (2018). Towards 5G communication systems: Are there health implications?. International journal of hygiene and environmental health, 221(3), 367-375.

Kostoff, R. N., Heroux, P., Aschner, M., & Tsatsakis, A. (2020). Adverse health effects of 5G mobile networking technology under real-life conditions. Toxicology Letters, 323, 35-40.

Avendano, C., Mata, A., Sarmiento, C. A. S., & Doncel, G. F. (2012). Use of laptop computers connected to internet through Wi-Fi decreases human sperm motility and increases sperm DNA fragmentation. Fertility and Sterility, 97(1), 39-45.

Aynali, G., Nazıroğlu, M., Çelik, Ö., Doğan, M., Yarıktaş, M., & Yasan, H. (2013). Modulation of wireless (2.45 GHz)-induced oxidative toxicity in laryngotracheal mucosa of rat by melatonin. European Archives of Oto-rhino-laryngology, 270(5), 1695-1700.

Özorak, A., Nazıroğlu, M., Çelik, Ö., Yüksel, M., Özçelik, D., Özkaya, M. O., … & Kose, S. A. (2013). Wi-Fi (2.45 GHz)-and mobile phone (900 and 1800 MHz)-induced risks on oxidative stress and elements in kidney and testis of rats during pregnancy and the development of offspring. Biological trace element research, 156(1), 221-229.

Moradi, M., Naghdi, N., Hemmati, H., Asadi-Samani, M., & Bahmani, M. (2016). Effect of ultra high frequency mobile phone radiation on human health. Electronic physician, 8(5), 2452.

Shokri, S., Soltani, A., Kazemi, M., Sardari, D., & Mofrad, F. B. (2015). Effects of Wi-Fi (2.45 GHz) exposure on apoptosis, sperm parameters and testicular histomorphometry in rats: a time course study. Cell Journal (Yakhteh), 17(2), 322.

Çiftçi, Z. Z., Kırzıoğlu, Z., Nazıroğlu, M., & Özmen, Ö. (2015). Effects of prenatal and postnatal exposure of Wi-Fi on development of teeth and changes in teeth element concentration in rats. Biological trace element research, 163(1), 193-201.

Papageorgiou, C. C., Hountala, C. D., Maganioti, A. E., Kyprianou, M. A., Rabavilas, A. D., Papadimitriou, G. N., & Capsalis, C. N. (2011). Effects of wi-fi signals on the p300 component of event-related potentials during an auditory hayling task. Journal of Integrative Neuroscience, 10(02), 189-202.

Dasdag, S., Taş, M., Akdag, M. Z., & Yegin, K. (2015). Effect of long-term exposure of 2.4 GHz radiofrequency radiation emitted from Wi-Fi equipment on testes functions. Electromagnetic biology and medicine, 34(1), 37-42.

Hassanshahi, A., Shafeie, S. A., Fatemi, I., Hassanshahi, E., Allahtavakoli, M., Shabani, M., … & Shamsizadeh, A. (2017). The effect of Wi-Fi electromagnetic waves in unimodal and multimodal object recognition tasks in male rats. Neurological Sciences, 38(6), 1069-1076.

Othman, H., Ammari, M., Sakly, M., & Abdelmelek, H. (2017). Effects of repeated restraint stress and WiFi signal exposure on behavior and oxidative stress in rats. Metabolic brain disease, 32(5), 1459-1469.

Yüksel, M., Nazıroğlu, M., & Özkaya, M. O. (2016). Long-term exposure to electromagnetic radiation from mobile phones and Wi-Fi devices decreases plasma prolactin, progesterone, and estrogen levels but increases uterine oxidative stress in pregnant rats and their offspring. Endocrine, 52(2), 352-362.

Othman, H., Ammari, M., Sakly, M., & Abdelmelek, H. (2017). Effects of prenatal exposure to WIFI signal (2.45 GHz) on postnatal development and behavior in rat: influence of maternal restraint. Behavioural brain research, 326, 291-302.

Çiğ, B., & Nazıroğlu, M. (2015). Investigation of the effects of distance from sources on apoptosis, oxidative stress and cytosolic calcium accumulation via TRPV1 channels induced by mobile phones and Wi-Fi in breast cancer cells. Biochimica et Biophysica Acta (BBA)-Biomembranes, 1848(10), 2756-2765.

Lee, S. S., Kim, H. R., Kim, M. S., Park, S., Yoon, E. S., Park, S. H., & Kim, D. W. (2014). Influence of smartphone Wi-Fi signals on adipose-derived stem cells. Journal of Craniofacial Surgery, 25(5), 1902-1907.