Afkicken van Gokken: 4 Therapieën

Veel mensen willen van gokken afkicken. Je bent dus zeker niet de enige. Zo heeft 1% van de volwassenen een gokverslaving tegenover 2-7% van de jongeren.

Het is echter een droevig feit dat naar schatting meer dan 80% van de mensen die lijden aan een vorm van gokverslaving nooit professionele hulp zoekt, ongeacht de ernst van hun probleem.

Een gokverslaving is waarschijnlijk de duurste verslaving, want je kan natuurlijk al je geld met één grote gok verliezen.

Gokken kan naast ernstige financiële problemen ook je gezinsleven en werkleven aantasten. Soms leidt een gokverslaving tot zelfmoord.

Een gokverslaving is ook nog eens complexer en veelzijdiger dan veel mensen denken. Gelukkig is er hulp beschikbaar. 

Het is heel goed dat je hulp zoekt en actie onderneemt om iets aan je situatie te doen.

Een gokverslaving kan met medicijnen, herstelmiddelen en psychosociale therapieën behandeld worden. En hoe eerder je hulp krijgt, hoe groter de kans op een herstel.

Net zoals andere verslavingen kan gokverslaving in de juiste setting en onder begeleiding van een multidisciplinair team behandeld worden. 

Dit artikel vertelt je hoe mensen van gokken afkicken, of je thuis of in een kliniek het beste kan afkicken inclusief het slagingspercentage.

man met hand op hoofd bij dokter

1. Soorten therapieën

De meest effectieve manier is het aanpakken van de symptomen en gedragingen die het pathologisch gokken veroorzaken. We zullen de verschillende therapieën kort doornemen.

Er zijn verschillende herstelprogramma zoals individuele therapie, groepstherapie en cognitieve gedragstherapie. 

Als je ook een drugsprobleem hebt, zal er in het begin van de behandeling mogelijk ook een detox nodig zijn. 

vrouw wilt tic afleren bij therapeutEén op één. Als verslavende triggers en onderliggende oorzaken niet worden aangepakt, wordt het overwinnen bijna onmogelijk. Het is daarom erg belangrijk dat een therapeut jou één-op-één helpt. De professional zal de triggers identificeren en  verkeerde copingstrategieën in kaart brengen die de gokverslaving allemaal in de hand werken. Daarnaast leert de therapie je beter omgaan met spanningen die tot het gokken kunnen leiden. Tot slot geeft deze één-op-één je ook meer motivatie om te stoppen.

Groepstherapie. Naast individuele therapie kun je ook veel baat hebben aan groepstherapiesessies waarbij je met lotgenoten in contact komt om samen dezelfde problemen te overwinnen. Tijdens deze sessie wissel je ervaringen en strategieën uit zodat je sneller van je gokverslaving afkomt.

Cognitieve gedragstherapie. Ten derde is er ook cognitieve gedragstherapie beschikbaar dat de wortel van het probleemgokken kan aanpakken. Gokverslaving is namelijk een gedragsverslaving en met deze therapie kunnen dus bepaalde gedragingen en zelfvernietigende gedachten aanpakt die het gokken veroorzaken. Je leert omgaan met de ontkenning van de verslaving en de gevolgen ervan. Het geeft je dus praktische stappen waarmee je je levensstijl effectief kan veranderen. Ook worden waanideeën aangepakt. Zo denken veel mensen dat ze ondanks herhaalde verliezen toch nog alles terug kunnen winnen.

Relatietherapie. Tot slot is er ook relatie- of gezinstherapie, want verslavingen kunnen het hele gezin beschadigen. Verslavingen hebben het vertrouwen en banden van familieleden aangetast. Succesvol van gokken afkicken is dus iets waar je hele gezin en familie bij betrokken moet worden. Dit vergroot de kans op slagen. Hoe beter je thuisomgeving hoe groter de kans is dat je zonder gokken het leven doorgaat.

2. Kliniek of Ambulant programma

Een kliniek en een ambulant programma zijn beide behandelingsmogelijkheden voor gokverslaving, waarbij professionele hulpverleners je kunnen ondersteunen bij het overwinnen van je dwangmatigheden en het aanpakken van de onderliggende oorzaken van je verslaving.

Kliniek. Een kliniek is een omgeving waar je gedurende een bepaalde periode, meestal enkele weken tot enkele maanden, opgenomen kunt worden. De professionals in een klinische faciliteit zijn gespecialiseerd in de behandeling van gokverslavingen. Ze bieden intensieve begeleiding en therapieën om je te helpen herstellen. In een kliniek kun je de gehele dag ondersteund en gemonitord worden, waardoor je een gecontroleerde en gestructureerde omgeving hebt die bevorderlijk is voor herstel.

Ambulant programma. Daarentegen biedt een ambulant programma, ook wel een poliklinisch programma genoemd, meer flexibiliteit en autonomie. Bij een ambulant programma bezoek je de behandelingsfaciliteit op vaste tijden, meestal enkele uren per week, terwijl je de rest van de tijd thuis of op je werk verblijft. Je kunt deelnemen aan individuele gesprekstherapie, groepstherapie of andere interventies, afhankelijk van je specifieke behoeften. Hoewel een ambulant programma minder intensief is dan een klinische behandeling, kan het nog steeds effectief zijn bij het aanpakken van gokverslaving, vooral als je een sterke motivatie hebt en een ondersteunend netwerk om je heen.

Toelatingsonderzoek. Bij de keuze tussen een kliniek en een ambulant programma wordt meestal een toelatingsonderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek is bedoeld om te bepalen welke behandelingsvorm het meest geschikt is voor jouw specifieke situatie. Verslavingsprofessionals zullen factoren zoals de ernst van je verslaving, je persoonlijke omstandigheden, je motivatie en de beschikbaarheid van ondersteuning vanuit je sociale netwerk in overweging nemen.

Overstappen. Het is ook belangrijk op te merken dat het mogelijk is om van een klinische behandeling over te stappen naar ambulante zorg en uiteindelijk naar een zelfstandig leven. Naarmate je herstel vordert en je meer vertrouwen en vaardigheden ontwikkelt, kun je geleidelijk aan minder intensieve vormen van behandeling volgen. Het doel is om uiteindelijk je verslaving onder controle te hebben en een gezond en zelfstandig leven te leiden zonder de voortdurende behoefte aan intensieve behandeling.

3. Doelen stellen en vooruitgang bijhouden

Doelen stellen en vooruitgang bijhouden zijn belangrijke aspecten bij het afkicken van gokken. Door doelen te stellen, geef je jezelf iets concreets om naar te streven en creëer je een gevoel van richting en motivatie. Deze doelen kunnen variëren van het verminderen van gokgedrag tot het volledig stoppen met gokken.

Realistische doelen. Het is belangrijk om doelen realistisch en haalbaar te maken, zodat je succes kunt ervaren en gemotiveerd blijft. Het kan nuttig zijn om doelen op te splitsen in kleinere, behapbare stappen, zodat je geleidelijk vooruitgang kunt boeken. Bijvoorbeeld, in plaats van meteen te streven naar volledige stopzetting van gokken, kun je beginnen met het verminderen van de frequentie of het bedrag van je gokgedrag.

Vooruitgang bijhouden. Het bijhouden van je vooruitgang is eveneens van essentieel belang. Het helpt je om inzicht te krijgen in je vorderingen en eventuele obstakels die je onderweg tegenkomt. Het kan handig zijn om een dagboek bij te houden waarin je je gokgedrag, verleidingen, triggers en emoties noteert. Op deze manier kun je patronen en triggers herkennen en strategieën ontwikkelen om ermee om te gaan.

Specifieke mijlpalen. Daarnaast kun je ook je vooruitgang meten aan de hand van specifieke mijlpalen of prestaties. Dit kunnen bijvoorbeeld het aantal dagen zijn dat je zonder gokken hebt doorgebracht, het bedrag dat je hebt bespaard door niet te gokken, of positieve veranderingen in andere aspecten van je leven, zoals verbeterde relaties of financiële stabiliteit.

Voldoening. Het hebben van doelen en het bijhouden van je vooruitgang biedt structuur, motivatie en een gevoel van voldoening tijdens het proces van afkicken van gokken. 

Moeilijke momenten identificeren. Doelen kunnen ook helpen bij het identificeren van eventuele terugval of moeilijke momenten, zodat je tijdig passende maatregelen kunt nemen om je herstel te ondersteunen.

Smart doelen. Als je te grote doelen hebt zal elke dag als een verlies aanvoelen en als je je vooruitgang niet bijhoudt zul je je herstel misschien niet eens doorhebben. SMART doelen kunnen jou hierbij helpen. SMART doelen zijn specifiek, meetbaar, haalbaar, relevant en tijdgebonden. Dankzij SMART kun je kleine maar significante stappen nemen en je vooruitgang meten. Het vormen van SMART doelen kan een onderdeel zijn van de hierboven beschreven cognitieve gedragstherapie. 

Het slagingspercentage

Statistieken laten zien dat, ondanks degenen die wel behandeling zoeken voor hun gokverslaving, meer dan 70% uiteindelijk terugvalt en weer in de wereld van het gokken belandt.

Het slagingspercentage bij het afkicken van gokken kan variëren en is afhankelijk van verschillende factoren. 

Het vaststellen van specifieke slagingspercentages is moeilijk vast te stellen, omdat ze afhangen van de methoden die worden gebruikt om het succes te meten en de populatie die wordt bestudeerd. 

Er zijn echter enkele algemene inzichten over factoren die van invloed kunnen zijn op het succes van het herstel van een gokverslaving.

  1. Motivatie en betrokkenheid. Een sterke motivatie om te veranderen en een actieve betrokkenheid bij het herstelproces kunnen bijdragen aan een grotere kans op succes. Wanneer iemand echt gemotiveerd is om te stoppen met gokken en bereid is de nodige stappen te nemen, kan dit de slagingskansen natuurlijk vergroten.
  2. Ondersteuningssysteem. Een steunend sociaal netwerk, bestaande uit familie, vrienden, en/of professionele hulpverleners, kan een belangrijke rol spelen bij het herstelproces. Het hebben van ondersteuning en begrip van anderen kan het gemakkelijker maken om met uitdagingen om te gaan en vol te houden.
  3. Behandelingsbenadering. De keuze voor de juiste behandeling kan een verschil maken in het succes van het herstel. Verschillende behandelingsbenaderingen, zoals cognitieve gedragstherapie, motivatie-interviews, zelfhulpgroepen of medicijnen, kunnen effectief zijn bij het behandelen van gokverslaving. De individuele behoeften en voorkeuren van de persoon kunnen van invloed zijn op de effectiviteit van een specifieke aanpak.
  4. Ernst van de verslaving. De ernst van de gokverslaving kan ook van invloed zijn op het succes van het herstel. Personen met een ernstige verslaving kunnen mogelijk meer tijd en inspanning nodig hebben om te herstellen. Het kan nodig zijn om meerdere behandelingsbenaderingen te combineren of een intensievere behandeling te volgen.

Besef dat succesvol herstel niet alleen betekent dat je volledig stopt met gokken, maar ook dat je positieve veranderingen in je leven ervaart, zoals verbeterde relaties, financiële stabiliteit en emotioneel welzijn. 

Het meten van het succes van het herstel is complex en kan individueel verschillen.

Hoe je een gokverslaving herkent

Het herkennen van een gokverslaving is belangrijk om tijdig hulp en ondersteuning te kunnen bieden. Hier zijn enkele kenmerken en signalen die kunnen wijzen op een gokprobleem.

  1. Dwangmatig gokgedrag. Wanneer iemand constant bezig is met gokken en er een sterke drang of obsessie is om te blijven gokken, zelfs als dit negatieve gevolgen heeft.
  2. Vertekend denken over gokken. Een persoon met een gokverslaving kan denken dat gokken geen kwestie van geluk is, maar eerder een vaardigheid die ze kunnen beheersen. Ze kunnen ervan overtuigd zijn dat ze in staat zijn om winnende strategieën te ontwikkelen, zelfs als dit in werkelijkheid niet het geval is.
  3. Gebruik van gokken als copingmechanisme. Veel mensen beginnen met gokken als een manier om met stress, verdriet, eenzaamheid of andere problemen om te gaan. Het kan dienen als een ontsnappingsmechanisme of als een tijdelijke manier om de realiteit te ontvluchten.
  4. Financiële problemen. Het hebben van aanhoudende financiële problemen als gevolg van gokken is een duidelijk waarschuwingssignaal. Personen met een gokverslaving kunnen hun financiële verplichtingen verwaarlozen, leningen aangaan of geld stelen om hun gokgewoonten te ondersteunen.
  5. Verwaarlozing van andere verantwoordelijkheden. Een gokverslaving kan leiden tot het verwaarlozen van belangrijke verantwoordelijkheden, zoals werk, school, familie en sociale relaties. De persoon kan minder betrokkenheid tonen bij dagelijkse activiteiten en zich steeds meer isoleren.
  6. Cyclische fasen. Gokverslaving verloopt vaak in cyclische fasen. In de winstfase kunnen mensen euforie en opwinding ervaren bij het winnen, wat hen aanzet om door te blijven gokken. De verliesfase treedt op wanneer de persoon begint te verliezen, maar toch blijft gokken in de hoop hun verliezen terug te winnen. In de wanhoopsfase kunnen er financiële problemen, relatieproblemen en emotionele stress ontstaan. Uiteindelijk kan de persoon in een fase van totale wanhoop terechtkomen, waarin ze de controle over hun gokgedrag volledig verliezen.

De aanwezigheid van een of meer van deze kenmerken betekent niet altijd dat iemand een gokverslaving heeft, maar ze kunnen wel indicatoren zijn om waakzaam te zijn en mogelijk hulp te zoeken. 

Als je je zorgen maakt over je eigen gokgedrag of dat van iemand anders, is het raadzaam om professionele hulp in te schakelen, zoals een verslavingsdeskundige of counselor, die je kan begeleiden bij de diagnose en behandeling van een gokverslaving.

Take home message

Gokken beïnvloedt niet alleen je financiën, maar ook je relaties en gezin.

Gelukkig kan een gokverslaving behandeld worden met professionele behandelingsprogramma’s. 

Verslavingspecialisten bieden jou de grootste kans op langdurig herstel. 

Door middel van een toelatingsonderzoek wordt gekeken welke vorm van zorg het beste bij jou past.

Er zijn verschillende herstelprogramma’s beschikbaar, waaronder individuele therapie, groepstherapie en cognitieve gedragstherapie. 

Daarnaast kan gezinstherapie ook een waardevolle optie zijn.

Maak gebruik van alle ondersteunende diensten die beschikbaar zijn tijdens het revalidatieproces en de nazorg. Deze diensten kunnen je helpen om succesvol door het herstelproces te komen.

Blijf vastberaden en zoek de professionele hulp en ondersteuning die je nodig hebt. Met de juiste begeleiding en toewijding kun je op weg zijn naar een leven vrij van gokverslaving.

Over Diederik

Diederik heeft een medisch-wetenschappelijke achtergrond. In zijn vrije tijd schrijft hij onder andere over gezondheidskwesties voor Human Nature.

Bronnen