Algen in Slootwater: Een Overzicht.

Algen zijn een groep van eencellige of meercellige organismen die voorkomen in bijna elk milieu op aarde, waaronder slootwater. 

Ze kunnen worden gevonden in verschillende kleuren, maten en vormen. Algen zijn belangrijk voor het milieu omdat ze zuurstof produceren en deel uitmaken van de voedselketen. 

Algen groeien vaak snel in slootwater als gevolg van de aanwezigheid van voedingsstoffen en voldoende licht. 

In sommige gevallen kan echter een overmatige groei van algen leiden tot problemen zoals vermindering van waterkwaliteit en zuurstofgebrek voor andere organismen in het water.

In dit artikel vertel ik welke algen in slootwater zitten, waar je allemaal rekening mee moet houden en wanneer algen in slootwater overmatig gaan groeien.

groene waterplant in water

Welke algen zitten in slootwater? 

In de wereld van milieureiniging en waterverontreiniging spelen micro-organismen een cruciale rol. 

Bioremediatie, ook wel bekend als natuurlijke opruiming, maakt gebruik van deze micro-organismen om schadelijke stoffen uit het milieu te verwijderen. 

Verschillende soorten groene algen zijn bijzonder effectief gebleken in dit proces. 

 1. Chlorella. Ten eerste hebben we Chlorella, een groene, eencellige alg die vooral bekend is als voedingssupplement vanwege de rijke concentratie aan voedingsstoffen. Deze alg gedijt het beste in zoete, zoetwaterbronnen met hoge fosfaat- en nitraatgehaltes. Naast zijn gebruik als voedingssupplement wordt Chlorella ook vaak ingezet als een biologisch bestrijdingsmiddel tegen waterverontreiniging.
 2. Scenedesmus. Een andere groene alg die van belang is voor bioremediatie is Scenedesmus. Deze eencellige alg komt veel voor in slootwater en heeft een indrukwekkend vermogen om nutriënten zoals fosfaten en nitraten uit het water te verwijderen. Scenedesmus groeit snel en wordt daarom veel gebruikt bij de bioremediatie van waterverontreiniging. Daarnaast kan het ook worden gebruikt voor de productie van biobrandstoffen en als diervoeder.
 3. Spirogyra. Spirogyra is een vezelachtige alg die ook vaak wordt aangetroffen in slootwater. Het groeit het best in stilstaand water met een hoog gehalte aan fosfaten en nitraten. Naast de rol als biologisch bestrijdingsmiddel, wordt Spirogyra ook gebruikt als diervoeder voor kleine aquatische organismen.
 4. Oedogonium. Oedogonium is een andere vezelachtige alg die vergelijkbare eigenschappen heeft als Spirogyra. Het gedijt goed in stilstaand water met een hoge concentratie van fosfaten en nitraten. Oedogonium wordt ook ingezet als biologisch bestrijdingsmiddel en diervoeder voor kleine aquatische organismen.
 5. Cladophora. Nummer vijf is een groene, vezelachtige alg die vaak wordt gevonden in slootwater en kan worden gebruikt als biologisch bestrijdingsmiddel. Het groeit net zoals de anderen het beste in stilstaand water met een hoge concentratie van fosfaten en nitraten. Het kan ook worden gebruikt als diervoeder voor kleine aquatische organismen.
 6. Volvox. Tot slot hebben we Volvox, een groene, bolvormige alg die vaak voorkomt in slootwater. Net als de andere algen gedijt Volvox het beste in stilstaand water met hoge fosfaat- en nitraatgehaltes. Het wordt ook ingezet als biologisch bestrijdingsmiddel en diervoeder voor kleine aquatische organismen.

4 Unieke eigenschappen en herstel van het ecosysteem

Deze verschillende soorten algen tonen allemaal de potentie en veelzijdigheid van bioremediatie. 

Door gebruik te maken van deze micro-organismen kunnen we op een natuurlijke en duurzame manier bijdragen aan de zuivering van water en het herstel van ecosystemen die door verontreiniging zijn aangetast. 

De unieke eigenschappen van deze algen, zoals hun vermogen om nutriënten te absorberen en schadelijke stoffen af te breken, maken ze waardevolle hulpmiddelen bij het herstellen van vervuilde waterlichamen.

Door grootschalige aquacultuursystemen te gebruiken, kunnen deze algen op grote schaal worden gekweekt voor bioremediatiedoeleinden. 

Dit biedt een duurzaam alternatief voor traditionele chemische methoden van waterzuivering, die vaak schadelijke neveneffecten kunnen hebben.

Bovendien hebben deze algen extra voordelen, zoals het potentieel voor de productie van biobrandstoffen en hun gebruik als diervoeder voor kleine aquatische organismen. 

Dit maakt de toepassing van bioremediatie met behulp van algen niet alleen milieuvriendelijk, maar ook economisch haalbaar.

In conclusie spelen groene algen zoals Chlorella, Scenedesmus, Spirogyra, Oedogonium, Cladophora en Volvox een belangrijke rol in bioremediatie. 

Hun vermogen om schadelijke stoffen te absorberen en water te zuiveren, maakt ze waardevolle natuurlijke opruimers. 

Door deze algen te benutten, kunnen we effectieve en duurzame oplossingen bieden voor waterverontreiniging en tegelijkertijd bijdragen aan het behoud van gezonde ecosystemen.

Houd hier rekening mee

Er zijn een aantal zaken waar je rekening mee moet houden als het gaat om algen in slootwater. Hieronder een lijst met enkele van de belangrijkste:

 1. Voedingsstoffen. Een van de belangrijkste factoren voor de groei van algen in slootwater is de aanwezigheid van voedingsstoffen zoals fosfaten en nitraten. Een overmaat aan deze stoffen kan leiden tot een overmatige groei van algen en problemen met waterkwaliteit.
 2. Watertemperatuur. De temperatuur van het water kan ook invloed hebben op de groei van algen. Bepaalde soorten algen groeien bijvoorbeeld sneller bij hogere temperaturen.
 3. Licht. Licht is een belangrijke factor voor de groei van algen, dus algen groeien vaak sneller in gebieden met veel zonlicht of bewolkt water.
 4. Watercirculatie. Goede watercirculatie kan helpen bij het verminderen van de groei van algen, omdat het helpt om voedingsstoffen en licht gelijkmatig te verdelen en tegelijkertijd de groei van algen te beperken.
 5. Biodiversiteit. Een grote biodiversiteit van organismen in het water kan ook helpen bij het beperken van de groei van algen, omdat sommige organismen als een controle op de groei van algen fungeren.
 6. Waterkwaliteit. Algengroei kan leiden tot een afname van de waterkwaliteit, zoals een afname van zuurstofgehalte in het water, een afname van de zichtbaarheid en een afname van de waterkwaliteit voor andere organismen die in het water leven.

Het is belangrijk om deze factoren in de gaten te houden om problemen met algen groei in slootwater te voorkomen en tegelijkertijd de waterkwaliteit te behouden voor andere organismen die in het water leven. 

Als er problemen zijn met algen groei, kan er bijvoorbeeld gekozen worden voor biologische bestrijdingsmethoden of beheersmaatregelen genomen worden voor de vermindering van voedingsstoffen in het water.

Overmatige groei van algen

Overmatige groei van algen, ook wel eutrofiëring genoemd, kan ernstige gevolgen hebben voor het milieu en de gezondheid van het water. 

Hieronder een lijst met enkele van de belangrijkste gevolgen van overmatige algengroei:

 1. Zuurstofgebrek: Als algen in grote hoeveelheden groeien, kunnen ze zuurstof verbruiken uit het water, wat kan leiden tot een afname van zuurstofgehalte voor andere organismen in het water. Dit kan leiden tot een afname van biodiversiteit en zelfs tot de dood van organismen leiden.
 2. Vermindering van waterkwaliteit: Overmatige algengroei kan de waterkwaliteit doen verminderen, zoals een afname van de zichtbaarheid en een afname van de waterkwaliteit voor andere organismen die in het water leven.
 3. Economische schade: Overmatige algengroei kan ook leiden tot economische schade, zoals vermindering van recreatie- en visserijmogelijkheden, en vermindering van de waarde van eigendommen in de buurt van het water.
 4. Gezondheidsrisico’s: Sommige algen produceren giftige stoffen die gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken bij mensen en dieren die in contact komen met het water.
 5. Voedingsstoffen: Overmatige algengroei kan een gevolg zijn van een overmaat aan voedingsstoffen zoals fosfaten en nitraten in het water.

Om overmatige algengroei te voorkomen of te bestrijden, kan er bijvoorbeeld gekozen worden voor biologische bestrijdingsmethoden of beheersmaatregelen genomen worden voor de vermindering van voedingsstoffen in het water. 

Het is ook belangrijk om regelmatig het water te monitoren om te controleren of er geen tekenen van overmatige algengroei zijn en om eventuele problemen snel te kunnen opsporen en aanpakken.

Take home message

Welke algen in slootwater zijn er?

Er zijn verschillende soorten algen die in slootwater kunnen voorkomen, enkele van de meest voorkomende zijn:

 1. Chlorella: Een groene, eencellige alg die vaak wordt gebruikt als voedingssupplement vanwege zijn hoge concentratie van voedingsstoffen.
 2. Scenedesmus: Een groene, eencellige alg die vaak voorkomt in slootwater en kan worden gebruikt voor bioremediatie vanuit waterverontreiniging.
 3. Spirogyra: Een groene, vezelachtige alg die vaak wordt gevonden in slootwater en kan worden gebruikt als biologisch bestrijdingsmiddel.
 4. Oedogonium: Een groene, vezelachtige alg die vaak wordt gevonden in slootwater en kan worden gebruikt als biologisch bestrijdingsmiddel.
 5. Cladophora: Een groene, vezelachtige alg die vaak wordt gevonden in slootwater en kan worden gebruikt als biologisch bestrijdingsmiddel.
 6. Volvox: Een groene, bolvormige alg die vaak wordt gevonden in slootwater en kan worden gebruikt als biologisch bestrijdingsmiddel.

Al deze algen zijn groene algen, maar er zijn ook rode en bruine algen die in slootwater kunnen voorkomen, zoals Rhodophyta en Phaeophyta respectievelijk. 

Elk van deze soorten algen heeft zijn eigen unieke eigenschappen en rol in het milieu.

Weetje

Tekst

Bodytekst

Over Diederik

Diederik heeft een medisch-wetenschappelijke achtergrond. In zijn vrije tijd schrijft hij onder andere over gezondheidskwesties voor Human Nature.

Bronnen