De 7 Aspirine Bijwerkingen

Hoewel aspirine een vrij verkrijgbaar geneesmiddel is dat koorts kan verlagen en pijn kan verlichten, kan het net zoals andere medicijnen ook bijwerkingen veroorzaken.

Dus wat zijn de aspirine bijwerkingen?

KORT ANTWOORD

Enkele veel voorkomende bijwerkingen van aspirine zijn maagpijn, brandend maagzuur, misselijkheid en braken. Deze bijwerkingen zijn meestal mild en kunnen worden behandeld door aspirine in te nemen met voedsel of melk, of door een maagzuurremmer te nemen.

Aspirine kan ook ernstige bijwerkingen veroorzaken, zoals maagbloedingen en maagzweren. Dit kan gebeuren als het slijmvlies van de maag beschadigd raakt, waardoor maagzuur naar buiten lekt en het omringende weefsel irriteert. Symptomen van maagbloedingen zijn onder meer braken van bloed, donkergekleurde ontlasting en buikpijn.

Omdat aspirine het bloed kan verdunnen, kan het bovendien het risico op bloedingen verhogen, vooral bij mensen met bloedingsstoornissen of die andere medicijnen gebruiken die de bloedstolling kunnen beïnvloeden. Dit kan leiden tot bloedingen uit het tandvlees, neusbloedingen, of blauwe plekken die gemakkelijker ontstaan dan normaal.

Het is altijd belangrijk om het etiket te lezen en de instructies op het flesje te volgen, en om een arts of apotheker te raadplegen als je vragen of zorgen hebt. Als je tijdens het gebruik van aspirine ernstige bijwerkingen ondervindt, zoals maagbloedingen of ademhalingsproblemen, zoek dan onmiddellijk medische hulp.

Dit artikel vertelt je de bijwerkingen van aspirine, mogelijke interacties met andere geneesmiddelen en algemene veiligheidsinformatie.

oudere vrouw neemt een pil in

Hoe vaak treden aspirine bijwerkingen op?

Bijwerkingen door aspirine kunnen variëren in frequentie. Hier zijn echter enkele algemene gegevens die we kunnen bekijken.

  1. buikpijnMaagdarmproblemen. Maagbloedingen als gevolg van het gebruik van aspirine kunnen optreden bij ongeveer 1-4% van de mensen die het regelmatig innemen.
  2. Bloedingen. Het risico op bloedingen door aspirinegebruik is relatief laag en varieert, maar ernstige bloedingen zijn zeldzaam en komen in minder dan 1% van de gevallen voor.
  3. Allergische reacties. Allergische reacties op aspirine zijn relatief zeldzaam en komen voor bij minder dan 1% van de mensen.
  4. Tinnitus. Tinnitus (oorsuizen) als gevolg van aspirinegebruik is ook relatief zeldzaam en komt voor bij minder dan 1% van de gebruikers.

Houd er rekening mee dat deze percentages een algemene schatting zijn en individuele reacties kunnen variëren. 

Is aspirine veilig?

Aspirine wordt over het algemeen als veilig beschouwd wanneer het volgens voorschrift wordt ingenomen. 

Zoals alle medicijnen kan aspirine dus bijwerkingen veroorzaken, en het is niet voor iedereen geschikt.

Aspirine kan maagirritatie en bloedingen veroorzaken, vooral bij mensen met maagzweren of andere aandoeningen die het maagslijmvlies aantasten. 

Het kan ook het risico op bloedingen verhogen, vooral bij mensen met bloedingsstoornissen of die andere medicijnen gebruiken die de bloedstolling kunnen beïnvloeden.

medicijnenBovendien kan aspirine een wisselwerking hebben met andere medicijnen, kruiden en supplementen, dus het is belangrijk om een arts of apotheker te raadplegen voordat je het inneemt. 

Aspirine moet ook met voorzichtigheid worden gebruikt bij mensen met bepaalde medische aandoeningen, zoals lever- of nierziekte, astma, of een geschiedenis van bloedingen in de hersenen.

Wisselwerkingen met aspirine

Aspirine kan een wisselwerking hebben met andere medicijnen, kruiden en supplementen, wat de manier waarop het lichaam de medicijnen verwerkt kan beïnvloeden en het risico op bijwerkingen kan vergroten. Enkele medicijnen die een wisselwerking met aspirine kunnen hebben zijn.

NSAID’s. NSAID’s is de afkorting voor niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen, zoals ibuprofen en naproxen. Het nemen van aspirine met andere NSAID’s kan het risico op maagirritatie en bloedingen verhogen.

Bloedverdunners. Bloedverdunners, zoals warfarine en heparine, verhogen het risico op bloedingen. Het gelijktijdig innemen van aspirine met bloedverdunners kan dit risico nog verder verhogen.

Methotrexaat. Het gelijktijdig innemen van aspirine met methotrexaat kan het risico op leverschade verhogen.

SSRI’s. Het risico op bloedingen kan toenemen bij gelijktijdig gebruik van aspirine en selectieve serotonineheropnameremmers (SSRI’s) zoals fluoxetine en sertraline.

Corticosteroïden. Het risico op maagbloedingen kan verhoogd worden wanneer aspirine wordt ingenomen in combinatie met corticosteroïden zoals prednison en hydrocortison.

Alcohol. Het drinken van alcohol terwijl je aspirine neemt, kan het risico op maagirritatie en bloedingen vergroten.

Vertel je arts en apotheker over alle medicijnen, kruiden en supplementen die je gebruikt voordat je met aspirine begint. 

Ze kunnen je helpen uitzoeken of een van de medicijnen kan reageren met aspirine en je behandelplan daaraan aanpassen.

Hoe kun je aspirine het beste innemen

Aspirine is over het algemeen veilig en effectief wanneer het volgens voorschrift wordt ingenomen, maar er zijn een paar dingen die je kunt doen om ervoor te zorgen dat je het meeste profijt hebt van je medicatie.

Etiket lezen. Lees altijd het etiket en volg de instructies op het flesje. Hierop staat belangrijke informatie over de juiste dosis aspirine en hoe vaak je het moet innemen.

Voedsel of melk. Neem aspirine in met voedsel of melk. Dit kan het risico op maagirritatie en bloedingen verminderen.

Geen lege maag. Neem aspirine niet in op een lege maag. Dit kan het risico op maagirritatie en bloedingen vergroten.

Aanbevolen dosering. Overschrijd de aanbevolen dosis niet. Meer dan de aanbevolen dosis aspirine innemen kan schadelijk zijn en het risico op bijwerkingen vergroten.

Tijdig stoppen. Neem aspirine niet langer in dan nodig is. Als je aspirine gebruikt voor pijnbestrijding, stop er dan mee zodra je klachten verbeteren. Als je het anderzijds langer dan nodig inneemt, kan het risico op bijwerkingen toenemen.

Take home message

Aspirine is een vrij verkrijgbaar geneesmiddel dat koorts kan verlagen en pijn kan verlichten. Maar zoals alle medicijnen kan het bijwerkingen veroorzaken. 

Dus wat zijn de aspirine bijwerkingen?

Enkele veel voorkomende bijwerkingen van aspirine zijn maagpijn, brandend maagzuur, misselijkheid en braken. Deze bijwerkingen zijn meestal mild en kunnen worden behandeld door aspirine in te nemen met voedsel of melk, of door een maagzuurremmer te nemen. 

Aspirine kan ook ernstige bijwerkingen veroorzaken, zoals maagbloedingen en maagzweren. 

Omdat aspirine het bloed kan verdunnen, kan het bovendien het risico op bloedingen verhogen, vooral bij mensen met bloedingsstoornissen of die andere medicijnen gebruiken die de bloedstolling kunnen beïnvloeden. 

Het is altijd belangrijk om het etiket te lezen en de instructies op het flesje te volgen, en om een arts of apotheker te raadplegen als je eventuele vragen of zorgen hebt.

Over Diederik

Diederik heeft een medisch-wetenschappelijke achtergrond. In zijn vrije tijd schrijft hij onder andere over gezondheidskwesties voor Human Nature.

Bronnen