Baby Ademt Zwaar Na Voeding: 3 Oorzaken

Ouders maken zich vaak zorgen om de onregelmatige ademhalingspatronen van pasgeborenen. Dat is ook niet zo gek.

Zo zijn 15-29% van de neonatale intensive care-opnames te wijten aan ademhalingsmoeilijkheden.

Waarom ademt mijn baby zwaar na voeding?

KORT ANTWOORD

Een rumoerige ademhaling kort na het eten of tijdens eten kan duiden op gastro-oesofageale refluxziekte. Hierbij stroomt er maagzuur terug naar boven waardoor het weefsel van de luchtwegen irriteert en opzwelt. Er zijn ook zeldzame oorzaken die luchtweggeluiden kunnen veroorzaken zoals fistels en faryngeale spleten. Dit is geen complete lijst van oorzaken, alleen een dokter kan de juiste diagnose stellen.

Dit artikel vertelt je een aantal mogelijke oorzaken van waarom je baby zwaar na voeding ademt.

onrustige baby

Mogelijk spare van aspiratie 

Als de baby tijdens het voeden een snellere ademhaling heeft of stopt met ademen is er misschien aspiratie.

Als er iets in je luchtwegen of longen belandt wordt er gesproken van aspiratie. Dit kan om vloeistof, voedsel of ander materiaal gaan zoals maagzuur bij refluxziekte. Het kan zelfs tot longontsteking leiden.

De symptomen van aspiratie bij baby’s:

 1. tijdens het voeden een snellere ademhaling of stoppen met ademen
 2. tijdens het voeden hoesten of stikken
 3. zwak zuigen
 4. tekenen van voedingsproblemen: tranende ogen, een rood gezicht, grimassen in het gezicht
 5. na het voeden een lichte koorts
 6. na het voeden een ademhaling of stem die nat klinkt
 7. herhaalde luchtweginfecties
 8. herhaalde longinfecties
 9. andere ademhalingsproblemen zoals piepen

De symptomen kunnen direct na het eten of in de loop van de tijd optreden. Welke symptomen precies optreden zijn ondere andere afhankelijk van de leeftijd en de hoeveelheid geaspireerde stoffen.

Er kan ook een stille aspiratie optreden waarbij er geen symptomen of tekenen zijn. Dit is bij sommige kinderen het geval.

In het begin hebben al wat over gastro-oesofageale refluxziekte vertelt. Dit kan namelijk voor een bepaald ademhalingsgeluid zorgen.

Piepende ademhaling baby

Als er maagzuur in de slokdarm stroomt is er sprake van gastro-oesofageale refluxziekte wat voor een piepende ademhaling kan zorgen.

De longen kunnen namelijk kleine hoeveelheden hiervan inademen wat de kleine luchtwegen irriteert en doet zwellen.

Misschien maak je je ook zorgen om de snelle ademhaling van je baby.

Snelle ademhaling

Pasgeborenen (< 6 maanden) ademen gemiddeld 40 keer per minuut. Dit is veel sneller dan oudere baby’s, kinderen en ook veel sneller dan volwassenen.

Dit kan natuurlijk erg snel lijken. Tijdens de slaap kan de ademhaling tot per minuut 20 vertragen.

Onregelmatige ademhaling baby

Als ouder maak je je al snel zorgen als je je baby onregelmatig ademhaalt. Echter, vaak hebben pasgeborenen nou eenmaal onregelmatige ademhalingspatronen.

Voorbeelden van onregelmatige ademhalingspatronen:

 1. snelle ademhaling
 2. ongewone geluiden
 3. lange pauzes tussen twee ademhalingen

Take home message

Je maakt je als ouder al snel zorgen als je baby na de voeding anders ademt dan gewoonlijk. 

Aangezien 15-29% van de neonatale intensive care-opnames veroorzaakt worden door ademhalingsmoeilijkheden is het goed om met de normale ademhalingsgeluiden en -patronen vertrouwd te raken.

Dus hoe kan het dat baby zwaar ademt na voeding?

Een rumoerige ademhaling die kort na het eten of tijdens het eten optreedt kan te wijten zijn aan gastro-oesofageale refluxziekte. 

Als er maagzuur terugstroomt kan namelijk het weefsel van de luchtwegen geïrriteerd raken en opzwellen.

Dit was echter een van de mogelijke oorzaken. Zo zijn nog zeldzame oorzaken die tot luchtweg geluiden kunnen leiden. Denk hierbij aan bijvoorbeeld fistels en faryngeale spleten. 

Alleen een arts kan tussen de verschillende oorzaken differentiëren. Voor een juiste diagnose ga je dus langs de dokter.

Over Diederik

Diederik heeft een medisch-wetenschappelijke achtergrond. In zijn vrije tijd schrijft hij onder andere over gezondheidskwesties voor Human Nature.

Bronnen

Glass, R. P., & Wolf, L. S. (1994). Incoordination of sucking, swallowing, and breathing as an etiology for breastfeeding difficulty. Journal of Human Lactation, 10(3), 185-189.