Door Abces Bloedvergiftiging? Een Overzicht.

Een abces is een holte vol pus die ontstaat als gevolg van ontsteking. Abcessen kunnen zich op verschillende plaatsen in het lichaam vormen, zoals in de huid, in de longen of in de hersenen. 

Mensen maken zich zorgen dat de bacteriën vanuit het abces je bloed infecteren en schadelijke gevolgen hebben.

Maar kun je door een abces bloedvergiftiging krijgen?

KORT ANTWOORD

Het is mogelijk om bloedvergiftiging te krijgen door een abces. Als een abces ontstaat, kan het pus dat zich daarbinnen bevindt een broedplaats vormen voor bacteriën. Als de bacteriën uit het abces vrijkomen, kunnen ze in het bloed terechtkomen en zich vermenigvuldigen, wat leidt tot bloedvergiftiging (ook wel sepsis genoemd).

Bloedvergiftiging is een ernstige medische aandoening die snel behandeld moet worden, omdat het kan leiden tot ernstige complicaties, zoals orgaanschade of zelfs de dood. Bij het vermoeden van bloedvergiftiging moet je onmiddellijk medische hulp zoeken. Symptomen van bloedvergiftiging kunnen onder andere hoge koorts, snelle hartslag, koude rillingen, snelle ademhaling, duizeligheid of flauwvallen, verwarring en een lage bloeddruk zijn.

Om bloedvergiftiging te behandelen, zal de arts meestal antibiotica voorschrijven om de bacteriën te bestrijden die de infectie veroorzaken. Afhankelijk van de ernst van de bloedvergiftiging, kan de behandeling ook bestaan uit ziekenhuisopname, infusen met vocht en zouten om de bloeddruk op peil te houden, en andere medicijnen om de bloedstroom te behouden en de organen te beschermen.

In sommige gevallen kan het nodig zijn om het abces chirurgisch te verwijderen om de infectie te verminderen en verdere complicaties te voorkomen. Als je een abces hebt, is het belangrijk om medische hulp te zoeken zodra je symptomen ervaart, zodat de behandeling zo snel mogelijk kan worden gestart en de kans op bloedvergiftiging kan worden verkleind.

Hoewel een abces bloedvergiftiging kan veroorzaken, is het belangrijk om te benadrukken dat niet alle abcessen automatisch leiden tot bloedvergiftiging.

Dit artikel vertelt je de symptomen van bloedvergiftiging door abces, en hoe groot de kans is dat je bloedvergiftiging oploopt door een abces.

dokter en verpleegkundigen

Symptomen van bloedvergiftiging door abces

Als een abces bloedvergiftiging veroorzaakt kun je een aantal symptomen ervaren.

vrouw met thermometer in haar mondHoge koorts, met temperaturen boven de 38 graden Celsius, een versnelde hartslag boven het gebruikelijke tempo, hevige koude rillingen, een verhoogde ademhalingsfrequentie, duizeligheid of flauwvallen, verwarring of een verminderd helder denkvermogen, en een abnormaal lage bloeddruk kunnen allemaal symptomen zijn van bloedvergiftiging.

Het is belangrijk om op te merken dat deze symptomen ook kunnen duiden op andere medische aandoeningen.

Als je één of meer van deze symptomen ervaart, is het belangrijk om onmiddellijk medische hulp te zoeken, zodat de oorzaak van je symptomen kan worden vastgesteld en behandeld.

De kans dat je bloedvergiftiging krijgt door abces

De kans om bloedvergiftiging te krijgen door een abces kan variëren afhankelijk van verschillende factoren, zoals.

 1. De locatie van het abces. Abcessen die zich in bepaalde delen van het lichaam bevinden, zoals de hersenen of de longen, kunnen een grotere kans hebben om bloedvergiftiging te veroorzaken, omdat de bacteriën in het abces gemakkelijker in het bloed terecht kunnen komen.
 2. De hoeveelheid pus in het abces. Als het abces een grote hoeveelheid pus bevat, kan dit de kans op bloedvergiftiging verhogen, omdat er nou eenmaal meer bacteriën aanwezig zijn die in het bloed terecht kunnen komen.
 3. De gezondheidstoestand van de persoon. Als iemand al lijdt aan een andere medische aandoening of al een verzwakt immuunsysteem heeft, kan dit de kans op bloedvergiftiging verhogen.
 4. Hoe snel het abces behandeld wordt. Als het abces snel behandeld wordt, kan dit de kans op bloedvergiftiging verkleinen.

De behandeling

Als je bloedvergiftiging wilt voorkomen door een abces, is het belangrijk om snel medische hulp te zoeken zodra je symptomen ervaart. 

De behandeling van een abces kan variëren afhankelijk van de ernst van het abces en de oorzaak van de infectie, maar kan onder andere de volgende stappen omvatten.

 1. apotheker pakt medicijnAntibiotica. De arts kan antibiotica voorschrijven om de bacteriën te bestrijden die de infectie veroorzaken. Het is belangrijk om de antibiotica zoals voorgeschreven te nemen, zodat de infectie volledig kan worden bestreden.
 2. Ziekenhuisopname. Als het abces ernstig is of als je een verzwakt immuunsysteem hebt, kan de arts beslissen om je op te nemen in het ziekenhuis zodat de infectie zorgvuldig kan worden gecontroleerd.
 3. Infusen met vocht en zouten. Als je bloeddruk lager is dan normaal of als je vocht verliest door het abces, kan de arts infusen voorschrijven met vocht en zouten om de bloeddruk op peil te houden.
 4. Andere medicijnen. Afhankelijk van de ernst van het abces, kan de arts andere medicijnen voorschrijven om de bloedstroom te behouden en de organen te beschermen.
 5. Chirurgische verwijdering van het abces. In sommige gevallen kan het nodig zijn om het abces chirurgisch te verwijderen om de infectie te verminderen en verdere complicaties te voorkomen.

Grote en lage kans op bloedvergiftiging door abces

Hieronder een voorbeeld van een situatie waarin de kans op bloedvergiftiging door een abces groter is, en een situatie waarin de kans juist kleiner is.

Situatie waarin de kans op bloedvergiftiging door abces groter is.

 • Als het abces zich bevindt in een gebied van het lichaam waarbij de bacteriën gemakkelijk in het bloed terecht kunnen komen, zoals de hersenen of de longen.
 • Als het abces een grote hoeveelheid pus bevat, omdat dit betekent dat er meer bacteriën aanwezig zijn die in het bloed terecht kunnen komen.
 • Als iemand al lijdt aan een andere medische aandoening of al een verzwakt immuunsysteem heeft, omdat dit de kans op bloedvergiftiging kan verhogen.

Situatie waarin de kans op bloedvergiftiging door abces kleiner is.

 • Als het abces zich bevindt in een gebied van het lichaam waarbij de bacteriën niet gemakkelijk in het bloed terechtkomen, zoals de huid.
 • Als het abces een kleine hoeveelheid pus bevat, omdat dit betekent dat er minder bacteriën aanwezig zijn die in het bloed terecht kunnen komen.
 • Als het abces snel behandeld wordt, omdat dit de kans op bloedvergiftiging kan verkleinen.

Take home message

Bloedvergiftiging is een ernstige medische aandoening waarbij bacteriën in het bloed terechtkomen en zich vermenigvuldigen, wat kan leiden tot ontstekingen en abcessen in verschillende delen van het lichaam. 

We hebben geleerd dat de kans op bloedvergiftiging door een abces kan variëren afhankelijk van verschillende factoren, zoals de locatie van het abces, de hoeveelheid pus in het abces, de gezondheidstoestand van de persoon en hoe snel het abces behandeld wordt.

Het is belangrijk om op te merken dat bloedvergiftiging een ernstige medische aandoening is die snel behandeld moet worden, omdat het kan leiden tot ernstige complicaties, zoals orgaanschade of zelfs de dood. 

Als je vermoedt dat je bloedvergiftiging hebt, is het belangrijk om onmiddellijk medische hulp te zoeken.

De behandeling van een abces kan onder andere bestaan uit antibiotica, ziekenhuisopname, infusen met vocht en zouten en andere medicijnen, en in sommige gevallen chirurgische verwijdering van het abces.

Ik hoop dat je nu beter begrijpt hoe bloedvergiftiging door een abces werkt en wat je kunt doen om de kans op bloedvergiftiging te verkleinen.

Over Diederik

Diederik heeft een medisch-wetenschappelijke achtergrond. In zijn vrije tijd schrijft hij onder andere over gezondheidskwesties voor Human Nature.

Bronnen