De Dementie Levensverwachting (per Stadium)

Verschillende vormen van dementie zoals Alzheimer zullen de levensverwachting duidelijk verlagen. Zo neemt de kans op overlijden met 200-400% toe.

Met dementie zullen mensen dus meestal korter leven. Een pijnlijke waarheid, die erg zwaar kan zijn om te horen. Dus wat is de dementie levensverwachting?

KORT ANTWOORD

De levensverwachting van de ziekte van Alzheimer is ongeveer acht tot tien jaar. Sommige mensen met Alzheimer leven soms nog wel 15-20 jaar .

Aangezien dementie bij iedereen anders verloopt kan deze levensverwachting variëren tussen de 2 tot 26 jaar na de diagnose.

Van persoon tot persoon zal de levensverwachting dus enorm verschillen. Het is dus niet duidelijk hoeveel korter het leven precies zal zijn.

Volgens andere bronnen van mensen met Alzheimer gemiddeld vier tot acht jaar, maar kunnen sommige mensen nog wel 20 jaar lang leven.

Dit artikel vertelt je de dementie levensverwachting voor de verschillende vormen, en de verschillende stadia.

dementie alzheimer verward hersenen

Factoren die de levensverwachting beïnvloeden

De gemiddelde dementie levensverwachting na diagnose met Alzheimer is 10 jaar, maar er zijn zelfs mensen die na het begin van de symptomen maar liefst 26 jaar leven.

Verschillende factoren kunnen de dementie levensverwachting beïnvloeden zoals het soort dementie, leeftijd, geslacht, het stadium en de ernst van de stoornis.

De leeftijd is een belangrijke factor, want als je de diagnose rond je 65e krijgt zul je langzamer achteruit gaan dan dat je de diagnose op 80-jarige leeftijd gekregen zou hebben.

Maar zelfs gezonde 80-jarige mensen met dementie kunnen de negentig jaar nog bereiken.

Gezondheidsprofessionals kunnen de gemiddelde levensverwachting inschatten met de zogeheten Global Deterioration Scale (GDS). Dit staat ook wel bekend als de Reisberg Schaal.

Deze schaal kijkt naar het stadium waarin iemand zich bevindt en kan op basis daarvan de gemiddelde levensduur aangeven. 

In het milde stadium is de levensverwachting meer dan 10 jaar terwijl in het laatste stadium de levensverwachting 2.5 jaar of minder is.

We zullen daarom wat meer vertellen over de verschillende stadia.

Alzheimer stadia

Bij Alzheimer wordt het geheugen en denkvermogen op een langzaam tempo aangetast. 

Bij dementie is het lichaam zichzelf aan het uitschakelen. Uiteindelijk zal het uitvoeren van de eenvoudigste taken aangetast worden. 

Midden in de 60e levensjaren zullen de eerste symptomen het meest optreden. De hersenschade begint 10 jaar voordat de eerste symptomen optreden.

Er zijn vier verschillende stadia van Alzheimer, namelijk: preklinisch, mild (vroeg stadium), matig (midden stadium) en ernstig (laat stadium). 

Per stadium kunnen de symptomen verschillend zijn. We zullen de symptomen per staium op een rijtje zetten.

Mild of vroege stadium. 

Meestal begint de ziekte van Alzheimer met geheugenproblemen. 

In de zeer vroege stadia zijn er ook andere tekenen die op de ziekte van Alzheimer kunnen wijzen zoals woordbegripstoornissen, en verstoord beoordelingsvermogen of redeneren, ruimtelijke of visusproblemen. 

Soms wordt de diagnose mild cognitieve stoornis gesteld, maar als de ziekte erger wordt zullen mensen meer last krijgen van cognitieve problemen zoals geheugenverlies.

Alzheimer wordt vaak in het milde stadium vastgesteld. Hoewel iemand dan misschien gezond lijkt, zal de wereld steeds moeilijker te begrijpen zijn.

Symptomen in het eerste stadium zijn onder andere geheugenverlies, minder spontaniteit, slecht beoordelingsvermogen, het voltooien van normale dagelijkse taken duurt langer, minder initiatief nemen, persoonlijkheidsveranderingen, stemmingsveranderingen, spullen op aparte plaatsen opbergen, met geld omgaan wordt lastiger en het betalen van rekeningen kan moeilijker worden, vragen herhalen, spullen verliezen, verdwalen en afdwalen, meer angst en meer agressie.

Matige stadium

Eenmaal in het matige stadium zal er intensievere zorg nodig zijn.

Symptomen in het matige stadium zijn onder andere verwardheid, toegenomen geheugenverlies, lees, taal en schrijfproblemen, moeite met getallen werken, geen nieuwe dingen meer kunnen leren en gedachten niet meer goed kunnen organiseren.

Andere symptomen zijn moeite met logisch nadenken, moeite met bijvoorbeeld aankleden, dus taken die uit een reeks stappen bestaan, minder goed met nieuwe situaties kunnen omgaan, hallucinaties, kortere aandachtsspanne, familieleden en vrienden niet meer kunnen herkennen, paranoia, waanideeën, woede-uitbarstingen, agitatie, rusteloosheid, impulsief gedrag, huilerigheid, angst, herhaalde bewegingen of uitspraken en dwalen.

Ernstig stadium

In het ernstige late stadium zijn mensen volledig afhankelijk van anderen en zullen ze ook niet meer kunnen communiceren.

Het lichaam is zichzelf aan het uitschakelen, daarom zal iemand tegen het einde van de ziekte waarschijnlijk de hele tijd of de meeste tijd in bed doorbrengen.

Er kunnen verschillende problemen optreden zoals slikproblemen waardoor vloeistoffen en voedsel in de longen terechtkomen. 

Daarom is een aspiratiepneumonie een van de veelvoorkomende doodsoorzaken van Alzheimer.

Symptomen in het ernstige late stadium zijn onder andere meer slapen, communiceren is niet meer mogelijk, infecties van de huid, aanvallen, knorren, slikproblemen, gewichtsverlies, kreunen of grommen en verlies van de blaas en darmcontrole.

Wat Alzheimer precies is

Bij dementie gaan cognitieve functies achteruit zoals het herinneren, denken en redeneren. De meest voorkomende oorzaak van dementie is Alzheimer. Alzheimer is een progressieve hersenaandoening. 

Alzheimer wordt veroorzaakt door een ophoping van eiwitten die in en rond de hersencellen gaan zitten. 

zoals Amyloid eiwitten die een plaque rond de hersencellen vormen en tau-eiwitten die in de hersencellen klitten vormen.

De hersencellen zullen ook krimpen en afsterven.

Take home message

Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie waarbij het lichaam zichzelf uitschakelt. 

Longontsteking is een van de meest voorkomende doodsoorzaken.

Wat is de dementie levensverwachting?

Mensen met de ziekte van Alzheimer hebben een levensverwachting van ongeveer acht tot tien jaar, maar sommige mensen leven 15 tot zelfs 20 jaar.

Dit waren algemene statistieken en het kan van persoon tot persoon enorm variëren.

Over Diederik

Diederik heeft een medisch-wetenschappelijke achtergrond. In zijn vrije tijd schrijft hij onder andere over gezondheidskwesties voor Human Nature.

Bronnen

Chen, J. H., Lin, K. P., & Chen, Y. C. (2009). Risk factors for dementia. Journal of the Formosan Medical Association, 108(10), 754-764.

Deardorff, W. J., & Grossberg, G. T. (2019). Behavioral and psychological symptoms in Alzheimer’s dementia and vascular dementia. Handbook of clinical neurology, 165, 5-32.