Verband Tussen Dyslexie en ADHD

Dyslexie en ADHD lijken in een bepaalde zin op elkaar. Beide leiden tot een leerprobleem, maar bij dyslexie is een taalprobleem de oorzaak, terwijl bij ADHD het een aandachtsprobleem is. 

Het is je misschien opgevallen dat dyslexie en ADHD samen voor kunnen komen komen. Dus hoe groot is de kans op dyslexie en ADHD?

KORT ANTWOORD

Dyslexie en ADHD overlappen elkaar vaak. Van de mensen met dyslexie heeft 30% namelijk ook ADHD en als je ADHD hebt is de kans op een leerstoornis zoals dyslexie zes keer zo hoog. Dyslexie kan ADHD-symptomen verergeren en ADHD kan dyslexiesymptomen verergeren. Het zijn echter verschillende hersenaandoeningen.

Dit artikel vertelt je meer over dyslexie en ADHD, welke symptomen overlappen en hoe je het kunt herkennen.

kind autisme

Oorzakelijk verband

Je kunt dus dyslexie en ADHD hebben. De ene stoornis veroorzaakt de andere stoornis niet, maar vaak heeft men beide. Van de kinderen met dyslexie heeft bijna de helft ook een leerstoornis zoals dyslexie.

Ze hebben vergelijkbare symptomen

Zowel ouders en professionals kunnen de symptomen van dyslexie en ADHD met elkaar verwarren. Dit is ook niet zo gek omdat een aantal symptomen hetzelfde kunnen zijn.

De symptomen die mensen met dyslexie en ADHD gemeen hebben:

 1. zenuwschadeuitdagingen met de informatieverwerkingssnelheid
 2. tekort aan werkgeheugen, motorische vaardigheden en benoemsnelheid

Dezelfde medicijnen

Het medicijn atomoxetine dat voor ADHD wordt gegeven kan ook voordelig zijn voor kinderen met dyslexie.

Zo toonde onderzoek aan dat atomoxetine de leesscores bij kinderen met alleen dyslexie of dyslexie en ADHD significant kan verbeteren.

Diagnose van ADHD

Als je kind wat drukker is en de aandacht er niet goed bij kan houden vermoed je als ouder ADHD. Maar is dat wel zo of is het normaal kindergedrag?

Bij kinderen zijn onoplettendheid, ongeconcentreerde activiteit en impulsiviteit normaal bij, maar wanneer dit gedrag erger is kan er sprake zijn van ADHD.

Je kind voldoet pas aan de diagnose ADHD als er 6 of meer symptomen van onoplettendheid aanwezig zijn en er daarnaast 6 of meer symptomen van impulsiviteit en hyperactiviteit aanwezig zijn. Maar er is nog meer:

 1. kind kijkt droevigvoor de leeftijd van 12 moeten deze symptomen begonnen zijn
 2. ze moeten minsten een half jaar ononderbroken aanwezig zijn geweest
 3. het leven op verschillende vlakken belemmeren (school, sociaal)
 4. en in verschillende settings vertoond zijn (school, thuis). 
 5. aan de hand van een andere aandoening of moeilijke fase zijn de symptomen dus niet te verklaren
 6. ze maken geen deel uit van een ontwikkelingsstoornis

Er zijn dus een aantal strikte criteria voor de diagnose van ADHD. Bovendien kan alleen een specialist een formele diagnose stellen.

 Aan een aantal symptomen kun je ADHD herkennen.

Veelvoorkomende symptomen van ADHD

De veelvoorkomende symptomen van ADHD bij kinderen zijn onderverdeeld in onoplettende symptomen en hyperactieve-impulsieve symptomen.

Onoplettende symptomen:

 1. kind kijkt vermoeid naar een kom cornflakesconcentratieproblemen
 2. een hekel hebben aan dingen die veel aandacht vereisen zoals huiswerk, klassikaal werk of klusjes 
 3. instructies of aanwijzingen moeizaam opvolgen
 4. voorwerpen verliezen (pennen, huiswerk)
 5. moeite met overzicht houden
 6. vermijdingstechnieken
 7. taken, schoolwerk of klusjes niet afmaken
 8. moeite met schoolwerk of taken

Hyperactieve-impulsieve symptomen

 1. niet kunnen blijven zitten 
 2. antwoorden voordat iemand de vraag heeft gesteld
 3. friemelen of draaien
 4. anderen onderbreken
 5. niet rustig kunnen spelen 
 6. niet op hun beurt kunnen wachten
 7. overdadig praten
 8. jezelf opdringen 

Er zijn nog meer symptomen waar je rekening moet houden. Verschillende tekenen en symptomen van ADHD:

 1. op zichzelf gericht gedrag
 2. emotionele onrust
 3. gebrek aan focus
 4. vergeetachtigheid
 5. niet rustig of kalm kunnen spelen
 6. dagdromen
 7. taken vermijden
 8. taken niet afmaken
 9. onzorgvuldige fouten bij het uitvoeren van taken of planning
 10. taken en activiteit niet goed bij kunnen houden (moeite met organiseren)

Omdat de symptomen van ADHD meestal al op jonge leeftijd opgemerkt worden zal ADHD in de meeste gevallen al bij kinderen van 3-7 jaar gediagnosticeerd. 

Take home message

Dyslexie is een leerstoornis door een taalprobleem terwijl ADHD een psychiatrische stoornis is waarbij een kind hyperactief en onoplettend gedrag vertoont.

Kun je ze beide hebben? Oftewel, kun je dyslexie en ADHD hebben?

30% van de dyslectici heeft ook ADHD. Anderzijds als je ADHD hebt is de kans op dyslexie zes keer zo hoog. Het zijn echter wel verschillende hersenaandoeningen.

Als je ADHD hebt betekent het dus niet automatisch ook dat je ook dyslexie krijgt.

De hierboven beschreven symptomen kunnen je een idee geven of je kind ook ADHD heeft, maar alleen een dokter kan de juiste diagnose stellen.

Over Diederik

Diederik heeft een medisch-wetenschappelijke achtergrond. In zijn vrije tijd schrijft hij onder andere over gezondheidskwesties voor Human Nature.

Bronnen

Germanò, E., Gagliano, A., & Curatolo, P. (2010). Comorbidity of ADHD and dyslexia. Developmental neuropsychology, 35(5), 475-493.