Komen Dyslexie en Autisme Samen Voor?

Bij dyslexie en autisme is er beide een probleem met hoe de hersenen informatie verwerken. Is er dan een verband tussen de twee stoornissen?

KORT ANTWOORD

Dyslexie en autisme kunnen samen voorkomen. Het is vrij gebruikelijk dat mensen met dyslexie ook autisme hebben. Bij beide stoornissen komen ook emotionele en gedragsproblemen voor zoals problemen met sociale vaardigheden, problemen met sensorische verwerking en emotionele disregulatie.

Ze zijn echter niet nauw met elkaar verbonden. Hoewel ze allebei te maken hebben met de informatieverwerking in de hersenen zijn het echt verschillende stoornissen. Bovendien zijn in het algemeen ook veel van de dyslexie en autisme kenmerken tegengesteld. Bij kinderen met autisme kan het herkennen van dyslexie ook nog eens lastiger zijn.

Dit artikel vertelt je hoe dyslexie en autisme van elkaar verschillen en de symptomen van dyslexie en autisme zodat je ze kunt herkennen.

kind kijkt vermoeid naar een kom cornflakes

Dyslexie en Asperger

Het syndroom van Asperger is een vorm van autisme. Ongeveer 1 op de 7 mensen heeft naast Asperger ook dyslexie. Dit blijkt uit onderzoek.

In een steekproef onder volwassenen met Asperger had ongeveer 14% dyslexie.

Verschillen tussen dyslexie en autisme

Dyslexie en autisme kunnen samen voorkomen, maar ze zijn toch echt verschillend. 

zenuwschadeDyslexie is namelijk een leerstoornis terwijl er bij autisme sprake is van een ontwikkelingsstoornis.

Aan de hand van de symptomen van beide stoornissen zullen de verschillen ook duidelijker worden.

Symptomen dyslexie

Om te weten of je dyslexie en autisme hebt zul je op de hoogte moeten zijn van de verschillende symptomen van zowel dyslexie als autisme.

De symptomen van dyslexie zijn onder andere:

 1. kind kijkt droeviglangzaam nieuwe woorden leren
 2. letters, kleuren en cijfers moeilijk kunnen onthouden of benoemen
 3. moeite hebben om woorden correct kunnen vormen, denk hierbij aan het omkeren van klanken in woorden of woorden verwarren die hetzelfde klinken.
 4. moeite met het spelen van rijmspelletjes.
 5. kinderrijmpjes moeilijk kunnen leren

Symptomen autisme

De symptomen kunnen onder jonge en oudere kinderen verschillend zijn. Symptomen van autisme onder jonge kinderen:

 1. niet op hun naam reageren
 2. bij bepaalde geluiden, geuren of smaken overstuur raken
 3. als je lacht naar hen, glimlachen ze niet terug
 4. oogcontact vermijden
 5. dezelfde zinnen herhalen 
 6. herhaaldelijke bewegingen: met het lichaam wiegen, met de vingers of handen wapperen
 7. minder spraakzaam dan andere kinderen

Symptomen van autisme onder oudere kinderen:

 1. niet begrijpen wat anderen voelen of denken
 2. een strikt dagelijks ritme belangrijk vinden 
 3. moeite om vrienden te maken
 4. van streek raken als het dagelijks ritme verandert
 5. van streek raken als hen iets gevraagd wordt 
 6. hun gevoelens moeilijk kunnen uiten, hoe ze zich voelen vinden ze dus moeilijk om te zeggen
 7. bepaalde onderwerpen of activiteiten erg interessant vinden 
 8. dingen te letterlijk opvatten: niet begrijpen wat een uitdrukking betekent
 9. liever alleen zijn

Er zijn ook een aantal tekenen in de communicatieve, sociale communicatie en interactievaardigheden waaraan je autisme kunt herkennen.

Take home message

Dyslexie en autisme zijn allebei stoornissen met betrekking tot de informatieverwerking in de hersenen.

Het is vrij gebruikelijk dat mensen zowel dyslexie als autisme hebben, maar het zijn echter wel verschillende stoornissen.

Het komt niet vaak voor en veel kenmerken zijn in het algemeen ook tegengesteld.

Bij dyslexie is er sprake van een taalprobleem wat het leren kan belemmeren terwijl er bij autisme een ontwikkelingsstoornis is.

Beide stoornissen kunnen het functioneren in de maatschappij belemmeren.

Voor zowel dyslexie als autisme is er momenteel geen remedie. Gelukkig zijn er wel behandelingsmogelijkheden.

Over Diederik

Diederik heeft een medisch-wetenschappelijke achtergrond. In zijn vrije tijd schrijft hij onder andere over gezondheidskwesties voor Human Nature.

Bronnen

Frith, U. (2013). Autism and dyslexia: A glance over 25 years of research. Perspectives on psychological science, 8(6), 670-672.