Hoe Lang Werkt Alcohol?

Alcohol wordt snel in je bloed opgenomen, en binnen 5-10 minuten zullen de effecten al merkbaar zijn.

De piekconcentratie wordt meestal na 30-90 minuten bereikt. Maar hoe lang werkt alcohol?

KORT ANTWOORD

Je lever kan elk uur ongeveer één standaard alcoholisch drankje van 100 ml of sterk drankje van 30 ml verwerken. Als je bijvoorbeeld 10 drankjes drinkt, zal het dus ongeveer 10 uur duren voordat je volledig nuchter bent. Deze verwerkingssnelheid is voor iedereen constant. Dus hoe lang alcohol werkt, hangt voornamelijk af van de hoeveelheid geconsumeerde alcohol.

Dit artikel vertelt je welke factoren de bloedalcoholconcentraties kunnen beïnvloeden, hoe alcohol in je lichaam verwerkt wordt inclusief hoe lang het nog aangetoond kan worden.

barman schenkt alcohol in

Wat de verwerkingssnelheid van alcohol beïnvloedt

De verwerkingssnelheid van alcohol kan door vele factoren beïnvloed worden.

Hoewel alcohol bij iedereen in een constant tempo gemetaboliseerd wordt, kunnen de effecten mogelijk langer voelbaar zijn.

Verschillende factoren kunnen namelijk leiden tot schommelingen in bloedalcoholconcentraties.

1. Geslacht. Vrouwen hebben meer vet en een lager percentage lichaamswater, wat automatisch betekent dat alcohol bij mannen meer verdund wordt. Daarnaast kunnen hormoonspiegels het metabolisme van alcohol beïnvloeden, waardoor het bloedalcoholgehalte vlak voor de menstruatie hoger kan zijn. Bovendien hebben vrouwen minder enzym in de maag om alcohol af te breken.

2. Leeftijd. Naarmate je ouder wordt, blijft alcohol langer in je lever, wat resulteert in een langere intoxicatieduur en een verhoogd risico op leverschade. Op oudere leeftijd neemt ook de hoeveelheid water in het lichaam af, wat betekent dat je met dezelfde hoeveelheid alcohol een hoger bloedalcoholgehalte kunt bereiken. Bovendien kunnen medicijnen met alcohol concurreren en wordt er minder alcohol afgebroken.

3. Eten. Voedsel verdunt niet alleen de alcohol, het vertraagt ook je maaglediging. Vet voedsel vertraagt bijvoorbeeld de passage van de maagportier naar de dunne darm, waar alcohol snel wordt opgenomen. Hierdoor kan het consumeren van voedsel voor of tijdens het drinken de absorptiesnelheid van alcohol verminderen en de effecten van intoxicatie matigen.

Weetje

Wist je dat je bloedalcoholgehalte maar liefst 3 keer hoger kan zijn als je op een lege maag alcohol gaat drinken?

4. Lichaamsgrootte. Vetweefsel heeft een laag watergehalte, terwijl spierweefsel juist een hoog watergehalte heeft. Hierdoor zal een hoger percentage lichaamsvet doorgaans leiden tot een hoger bloedalcoholgehalte. De interactie tussen het watergehalte in verschillende weefsels speelt een rol bij de verdeling van alcohol in het lichaam.

5. Geneesmiddelen. Het alcoholmetabolisme kan worden beïnvloed door sommige medicijnen als gevolg van wisselwerkingen. Daarnaast kunnen bepaalde geneesmiddelen de maaglediging vertragen. Voorbeelden van medicijnen die een wisselwerking met alcohol kunnen hebben, zijn onder andere medicijnen tegen hoest en verkoudheid, medicijnen voor suikerziekte, ADHD-medicatie en medicijnen tegen angst. Het is belangrijk om bewust te zijn van mogelijke interacties tussen medicijnen en alcohol, omdat deze invloed kunnen hebben op de snelheid waarmee het lichaam alcohol verwerkt en de reactie op alcoholinname.

5 Aandachtspunten

1. Tolerantie en Gewenning. Regelmatige drinkers ontwikkelen vaak tolerantie, wat betekent dat ze meer alcohol nodig hebben om dezelfde effecten te voelen. Dit kan van invloed zijn op hoe lang de effecten merkbaar blijven.

2. Individuele Verschillen. Iedereen reageert anders op alcohol vanwege genetische factoren en individuele verschillen in enzymactiviteit. Sommige mensen metaboliseren alcohol sneller dan anderen, wat de duur van de effecten beïnvloedt.

3. Voedingsstatus. Zoals eerder genoemd kan de aanwezigheid van voedsel in de maag de absorptiesnelheid van alcohol beïnvloeden. Echter, de samenstelling van het voedsel (vetten, koolhydraten, eiwitten) kan ook een rol spelen in hoe lang alcohol merkbaar blijft.

4. Hydratatie. Voldoende hydratatie kan de effecten van alcohol helpen verminderen. Alcohol kan uitdroging veroorzaken, wat kan bijdragen aan een verhoogd gevoel van dronkenschap. Drink daarom voldoende water tussen alcoholische consumpties.

5. Medicijngebruik. Naast interacties tussen medicijnen en alcohol, kunnen sommige medicijnen de effecten van alcohol versterken of verlengen. Het is belangrijk om je arts te raadplegen over mogelijke interacties als je medicijnen gebruikt.

Houd er rekening mee dat de reactie op alcohol sterk individueel bepaald is, en factoren zoals genetica, levensstijl en gezondheidstoestand allemaal een rol spelen.

Alcohol, urine en haar

Weet wel dat de sporen van alcohol 12 uur later nog in een bloedtest aangetoond kunnen worden.

In vergelijking met het bloed blijft alcohol nog veel langer aanwezig in je urine en haar.

Zo kan het 3-5 dagen later nog in je urine aangetoond worden en maar liefst drie maanden later nog in je haarfollikel.

Alcohol verwerkingsproces

In je maag wordt 20% van de alcohol opgenomen en 80% wordt in je dunne darm opgenomen. Vervolgens komt het in de bloedbaan terecht.

Alcohol zal zich vervolgens door heel je lichaam verspreiden en meerdere lichaamssystemen beïnvloeden.

Uiteindelijk komt het grootste deel van de alcohol in je lever terecht waar de verwerking van alcohol plaatsvindt.

Uiteindelijk wordt het via urine, zweet, ontlasting en braaksel uitgescheiden.

Take home message 

Alcohol wordt in de lever afgebroken, en ongeveer 10% van de alcohol wordt uitgescheiden via adem, urine en zweet.

In één uur tijd kan de lever ongeveer één standaard drankje of 30 ml sterke drank verwerken.

Hoe lang de effecten van alcohol merkbaar blijven, hangt af van factoren zoals leeftijd, geslacht, lichaamssamenstelling en algemene gezondheid.

Hoewel het lichaam alcohol efficiënt kan verwerken, is het belangrijk om niet te snel te drinken om het risico op alcoholvergiftiging te verminderen.

Het systeem raakt verzadigd bij overmatige consumptie, waardoor overtollige alcohol zich ophoopt in het bloed en andere weefsels totdat het uiteindelijk verwerkt kan worden.

Daarom is het cruciaal om bewust te zijn van je alcoholinname en de factoren die van invloed zijn op de verwerking ervan.

Drink verantwoordelijk en houd rekening met je eigen fysieke conditie.

Indien je vragen hebt over alcoholgebruik en gezondheid, is het altijd verstandig om professioneel advies in te winnen.

Zo kun je genieten van sociale gelegenheden zonder onnodige risico’s voor je gezondheid.

Over Diederik

Diederik heeft een medisch-wetenschappelijke achtergrond. In zijn vrije tijd schrijft hij onder andere over gezondheidskwesties voor Human Nature.

Bronnen

Zakhari, S. (2006). Overview: how is alcohol metabolized by the body?. Alcohol Research & Health, 29(4), 245.

Thomasson, H. R. (2002). Gender differences in alcohol metabolism. Recent developments in alcoholism, 163-179.

Wall, T. L., Luczak, S. E., & Hiller-Sturmhöfel, S. (2016). Biology, genetics, and environment: underlying factors influencing alcohol metabolism. Alcohol research: current reviews, 38(1), 59.