Hoofdpijn na Botox: Ontstaanswijze en Behandeling

Na een botoxbehandeling ervaren sommige mensen hoofdpijn alsof de botox in het hoofd terecht is gekomen. 

Maar hoe ontstaat hoofdpijn na botox?

KORT ANTWOORD

Hoofdpijn na botox kan ontstaan wanneer de botoxinjectie in het voorhoofd wordt geplaatst. Botoxgerelateerde hoofdpijn wordt waarschijnlijk veroorzaakt door een overcontractie van de aangezichtsspieren. Oftewel, door de botox kunnen de spieren zich in je gezicht zich overmatig gaan aanspannen. Botoxgerelateerde hoofdpijn komt bij een zeer kleine groep patiënten voor. De hoofdpijn neemt meestal af naarmate het lichaam het geneesmiddel metaboliseert.

Dit artikel vertelt je de oorzaken van hoofdpijn na botox, wat je er tegen kan doen en andere gezichtsklachten die je kan ervaren.

vrouw krijgt botox

Hoofdpijn na botox

Een botoxbehandeling kan een aantal minimale bijwerkingen veroorzaken. Eén van die bijwerkingen is hoofdpijn.

Botoxgerelateerde hoofdpijn kan optreden wanneer de injectie in de voorhoofdspieren wordt gezet. Hierbij wordt meestal een lichte hoofdpijn ervaren.

Over de precieze oorzaak van hoofdpijn na botox is er momenteel geen consensus. Naast de overcontractie van de aangezichtsspieren zijn er nog twee theorieën: 

 1. onzuivere botox
 2. techniek fout: het tijdens de injectie aanstoten tegen het voorhoofdsbeen

Hoofdpijn na botox kan een paar uur tot een paar dagen aanhouden. De hoofdpijn kan ook erger zijn en langer aanhouden. In 2001 is er een studie uitgevoerd naar de botoxbehandeling. 

Het bleek dat ongeveer 1% ernstige hoofdpijn kan ervaren. Jammer genoeg kan deze hoofdpijn maar liefst twee weken tot een maand aanhouden. De hoofdpijn verdween vervolgens langzaam. 

Naarmate het lichaam het geneesmiddel metaboliseert zal de hoofdpijn meestal afnemen.

Risicogroepen hoofdpijn na botox 

Er zijn verschillende redenen waarom iemand een botoxbehandeling kan ondergaan. Zo zijn er bepaalde groepen die een groter risico lopen op hoofdpijn na botox. 

Hoewel een bijwerking van botox hoofdpijn kan zijn, wordt botox juist gebruikt om migraine en chronische hoofdpijn te voorkomen. 

Het zal je niet verbazen dat er onder deze mensen vaker hoofdpijn wordt waargenomen. 

Uit klinische onderzoeken bleek dat de volgende mensen een grotere kans liepen op hoofdpijn na botox:

 1. botox voor chronische migraine
 2. botox voor cervicale dystonie: onwillekeurige nekspier aanspanningen

Wat kan je er tegen doen

Hoofdpijn na botox kan je een paar dagen met vrij verkrijgbare pijnstillende medicijnen verminderen. Overleg altijd met een arts.

Gezichtsklachten na botox 

Na een botoxbehandeling kan je gezicht een beetje apart aanvoelen. Gelukkig zal dit meestal binnen een á twee weken verdwijnen. 

Daarnaast kunnen de uitdrukkingsmogelijkheden verschillen, kan je een strak gevoel hebben en kan bij het optillen van de wenkbrauwen je gezicht anders reageren. 

De zware wenkbrauwen of het zware voorhoofd dat mensen wel eens ervaren zullen normaal gesproken tijdelijk zijn. 

Als de botox na drie maanden is uitgewerkt zal dit zware gevoel waarschijnlijk volledig verdwenen zijn.

Gelukkig wordt het meestal al na een week of twee al minder opvallend.

Bijwerkingen botoxbehandeling

vrouw met hoofdpijnAls de botoxbehandeling door een ervaren arts worden uitgevoerd is het relatief veilig. Mogelijke bijwerkingen van Botoxinjecties zijn: 

 1. hoofdpijn
 2. zwelling, pijn of blauwe plekken op de plaats van injectie 
 3. droopy ooglid
 4. griepachtige symptomen
 5. overmatig tranen
 6. droge ogen
 7. scheve lach
 8. cockeyed wenkbrauwen
 9. kwijlen
 10. huiduitslag
 11. verkoudheidsverschijnselen

In zeldzame gevallen kan het toxine zich in je lichaam verspreiden. Bel bij de volgende symptomen direct een arts:

 1. spierzwakte
 2. spierstijfheid
 3. spraak of slikklachten
 4. niet meer goed kunnen zijn 
 5. geen controle meer hebben over de blaas
 6. ademhalingsproblemen
 7. kortademigheid

Om bijwerkingen te voorkomen moeten de injecties precies geplaatst worden. Bij een verkeerde toediening kan het dus gevaarlijk worden.

Take home message

Een van de mogelijke bijwerkingen van de botoxbehandeling is hoofdpijn. Hoofdpijn na botox kan even schrikken zijn. De botox komt toch niet zo diep? 

Er wordt verondersteld dat deze botoxgerelateerde hoofdpijn ontstaat ten gevolge van het aanspannen van de gezichtsspieren. Dit wordt ook wel een overcontractie genoemd. 

De bijwerkingen van een botoxbehandeling zijn meestal minimaal, één van die bijwerkingen is hoofdpijn dat bij een zeer kleine patiëntengroep gezien wordt.

Botoxgerelateerde hoofdpijn is dus zeldzaam, maar het wordt vaker bij bepaalde groepen gezien.

Mensen die een botoxbehandeling ondergaan voor chronische migraine of cervicale dystonie lopen namelijk een verhoogde kans op hoofdpijn.

Als er hoofdpijn na botox optreedt kan je het met pijnstillende medicijnen zonder recept verminderen. Overleg altijd met een arts.

Over Diederik

Diederik heeft een medisch-wetenschappelijke achtergrond. In zijn vrije tijd schrijft hij onder andere over gezondheidskwesties voor Human Nature.

Bronnen

Chan, V. W., McCabe, E. J., & MacGregor, D. L. (2009). Botox treatment for migraine and chronic daily headache in adolescents. Journal of Neuroscience Nursing, 41(5), 235-243.

Alam, M., Arndt, K. A., & Dover, J. S. (2002). Severe, intractable headache after injection with botulinum a exotoxin: report of 5 cases. Journal of the American Academy of Dermatology, 46(1), 62-65.

Diener, H. C., Dodick, D. W., Aurora, S. K., Turkel, C. C., DeGryse, R. E., Lipton, R. B., … & Brin, M. F. (2010). OnabotulinumtoxinA for treatment of chronic migraine: results from the double-blind, randomized, placebo-controlled phase of the PREEMPT 2 trial. Cephalalgia, 30(7), 804-814.