Het IJzergehalte in Slootwater

IJzer is een belangrijk mineraal voor planten en dieren, maar te veel ijzer in water kan schadelijk zijn voor het milieu en de gezondheid van mensen en dieren.

Er zijn verschillende manieren waarop ijzer in slootwater terecht kan komen, zoals via erosie van ijzererts, afvalwater van industriële activiteiten en landbouw, en het gebruik van ijzerhoudende pesticiden. 

Het ijzergehalte in slootwater kan variëren afhankelijk van de bronnen van ijzer in de omgeving.

Het ijzergehalte in sloten in Nederland en België varieert afhankelijk van de specifieke locatie en bronnen van ijzer in de omgeving. 

Er zijn geen specifieke richtlijnen voor het ijzergehalte in sloten in Nederland en België zoals er wel zijn voor drinkwater, maar in het algemeen wordt aangenomen dat een ijzergehalte onder de 0,3 mg/l geen probleem vormt voor de gezondheid en het milieu.

Er zijn studies gedaan naar het ijzergehalte in sloten in Nederland en België, en de resultaten variëren. Dus wat is het ijzergehalte in slootwater?

KORT ANTWOORD

In sommige gevallen kan het ijzergehalte in sloten in Nederland en België hoger zijn dan 0,3 mg/l, afhankelijk van de specifieke omstandigheden en bronnen van ijzer in de omgeving. Er zijn ook gevallen waar het ijzergehalte in sloten in Nederland en België lager is dan 0,3 mg/l.

Het is daarom belangrijk om regelmatig het ijzergehalte in sloten te meten en te analyseren om eventuele problemen op te sporen en te zorgen dat het binnen veilige limieten blijft.

Dit artikel vertelt je de gevolgen van een te hoog ijzergehalte in slootwater, hoe ijzer in slootwater komt inclusief zware metalen die in slootwater kunnen zitten.

groene waterplant in water

Gevolgen van een te hoog ijzergehalte in slootwater

Een hoog ijzergehalte in slootwater kan verschillende gevolgen hebben, zowel op het milieu als op de gezondheid van mensen en dieren.

 1. Groei van ijzerbacteriën. Ijzerbacteriën zijn micro-organismen die ijzer uit het water afbreken en vervolgens ijzeroxide afscheiden. Dit kan leiden tot de groei van ijzerbacteriën in het water, wat kan leiden tot een vermindering van zuurstof in het water.
 2. Vermindering van biodiversiteit. Een vermindering van zuurstof in het water kan leiden tot de vermindering van de biodiversiteit, omdat veel soorten van waterdieren afhankelijk zijn van voldoende zuurstof in het water om te overleven.
 3. Groei van giftige algen. Als ijzerbacteriën groeien, kan dit ook leiden tot de groei van giftige algen. Giftige algen kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen en dieren die in contact komen met het water.
 4. Gezondheidsproblemen. Hoge concentraties ijzer in drinkwater kunnen gezondheidsproblemen veroorzaken, zoals diarree, braken en huidirritaties. Ook kan het bijdragen aan andere gezondheidsproblemen zoals lever-en nierproblemen.
 5. Schade aan drinkwaterinstallaties. Hoge concentraties ijzer in het water kan leiden tot de afzetting van ijzeroxide op de wanden van waterleidingen, wat kan leiden tot verstopping van de leidingen en schade aan drinkwaterinstallaties.

Het is belangrijk om te weten dat de gevolgen van een hoog ijzergehalte in slootwater afhankelijk zijn van de concentratie van ijzer in het water en de duur van de blootstelling aan het water. 

Hoe komt er ijzer in slootwater

Er zijn verschillende manieren waarop ijzer in slootwater kan terechtkomen.

 1. Erosie van ijzererts. Als ijzererts in contact komt met water, kan het ijzer uit het erts oplossen en in het water terechtkomen. Dit kan gebeuren wanneer erosie plaatsvindt en ijzererts wordt blootgesteld aan water, of wanneer mijnbouwactiviteiten plaatsvinden en ijzererts in contact komt met water.
 2. Afvalwater van industriële activiteiten. Veel industriële activiteiten, zoals metaalbewerking en chemische productie, gebruiken of produceren ijzerhoudende stoffen. Als dit afvalwater niet correct wordt behandeld, kan het ijzer in het water terechtkomen.
 3. Landbouw. Landbouwactiviteiten kunnen ook bijdragen aan het ijzergehalte in slootwater. Bijvoorbeeld, het gebruik van ijzerhoudende pesticiden kan leiden tot ijzerverontreiniging van het grond- en oppervlaktewater.
 4. Verzakking van grond. Als grond verzakt, kan dit leiden tot het blootstellen van ijzererts of ijzerhoudende mineralen die in de grond aanwezig zijn. Dit kan leiden tot het oplossen van ijzer in het water.
 5. Bacteriën. Sommige bacteriën kunnen ijzer uit de grond of het water afbreken en vervolgens ijzer in het water afscheiden.

Het is goed om te weten dat ijzergehalte in slootwater kan variëren afhankelijk van de bronnen van ijzer in de omgeving. 

Wat bevat sloot water nog meer naast ijzer?

Er zijn verschillende stoffen die aanwezig kunnen zijn in slootwater, naast ijzer. Hier zijn enkele belangrijke stoffen die vaak in slootwater aangetroffen worden:

 • Zware metalen: Slootwater kan vaak zware metalen bevatten zoals kwik, lood, cadmium en arseen. Deze stoffen kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen en dieren die in contact komen met het water.
 • Nitraat: Nitraat is een stof die vaak voorkomt in landbouwgebieden als gevolg van het gebruik van kunstmest. Hoge concentraties nitraat in drinkwater kunnen gezondheidsproblemen veroorzaken voor zuigelingen en zwangere vrouwen.
 • Fosfaat: Fosfaat is een stof die vaak voorkomt in landbouwgebieden als gevolg van het gebruik van kunstmest. Hoge concentraties fosfaat in het water kan leiden tot de groei van algen en vermindering van de biodiversiteit.
 • Bacteriën: Slootwater kan vaak worden besmet met verschillende soorten bacteriën, zoals E. coli en Salmonella. Deze bacteriën kunnen gezondheidsproblemen veroorzaken voor mensen en dieren die in contact komen met het water.
 • Pesticiden: Pesticiden die gebruikt worden in landbouwgebieden kunnen in het oppervlaktewater terechtkomen en daar aanwezig zijn. Dit kan schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen en dieren die in contact komen met het water.

Take home message

Het ijzergehalte in slootwater is belangrijker dan veel mensen denken.

Het ijzergehalte in slootwater speelt een belangrijke rol in het milieu en de gezondheid van mensen en dieren. 

We hebben gezien hoe ijzer in slootwater terecht kan komen via erosie van ijzererts, afvalwater van industriële activiteiten, landbouw en andere bronnen. 

We hebben ook de mogelijke gevolgen besproken van een hoog ijzergehalte in slootwater, zoals groei van ijzerbacteriën, vermindering van biodiversiteit, groei van giftige algen en gezondheidsproblemen.

Er zijn verschillende methoden om het ijzergehalte in slootwater te verminderen, zoals fysische, chemische en biologische methoden. 

De juiste methode hangt af van de specifieke omstandigheden en de bron van ijzer in het water. 

Het is belangrijk om regelmatig het ijzergehalte in slootwater te meten om te zorgen dat het binnen veilige limieten blijft en eventuele problemen op te sporen.

Over Diederik

Diederik heeft een medisch-wetenschappelijke achtergrond. In zijn vrije tijd schrijft hij onder andere over gezondheidskwesties voor Human Nature.

Bronnen