De Betekenis van Intention to Treat

In klinische studies is intention-to-treat (ITT) een belangrijk concept dat gebruikt wordt om de effectiviteit van behandelingen te evalueren. 

Het is een robuustere analyse om de effectiviteit van de behandeling te beoordelen. 

Het is belangrijk voor onderzoekers en clinici om een goed begrip te hebben van de betekenis van ITT en de voordelen die het biedt.

Dus wat is de betekenis van intention to treat?

KORT ANTWOORD

Intention-to-treat (ITT) is een statistische analysestrategie die wordt gebruikt in klinische studies om de effectiviteit van een behandeling te beoordelen. Het ITT-principe gaat ervan uit dat deelnemers in een klinische studie de neiging hebben om te veranderen van behandeling of de behandeling niet volledig opvolgen, wat in het echte leven ook kan gebeuren. Dit betekent dat de analyse van de effectiviteit van de behandeling de werkelijke effecten in een reële klinische situatie weerspiegelt. Het ITT-principe vermindert daarmee de kans op bias in de analyse en de resultaten, omdat het rekening houdt met alle deelnemers en de oorspronkelijke toewijzing van de behandeling.

Dit artikel vertelt je meer over intention to treat, wanneer het gebruikt wordt inclusief een aantal aandachtspunten.

dokter en verpleegkundigen

Wanneer intention to treat wordt gebruikt 

Intention-to-treat (ITT) analyses worden vaak gebruikt in klinische onderzoeken waarbij deelnemers willekeurig worden toegewezen aan verschillende groepen die ieder een unieke behandeling ondergaan.

De ITT-analyse omvat alle deelnemers in de oorspronkelijke groep waaraan ze werden toegewezen, ongeacht of ze de behandeling hebben ontvangen of niet, en houdt dus rekening met veranderingen in de behandeling tijdens het onderzoek.

Hier zijn enkele voorbeelden van situaties waarin ITT-analyse nuttig kan zijn.

  1. Onderzoek naar de werkzaamheid van medicijnen. In klinische onderzoeken met medicijnen kunnen deelnemers de behandeling veranderen of de medicatie niet volledig innemen vanwege bijwerkingen of andere factoren. Door ITT-analyse te gebruiken, kunnen onderzoekers de werkelijke effecten van de medicatie beoordelen, inclusief de effecten van niet-naleving van de behandeling.
  2. Onderzoek naar gedragsinterventies. Bij gedragsinterventies, zoals dieet- of bewegingsprogramma’s, is het niet ongewoon dat deelnemers hun gedrag tijdens het onderzoek wijzigen.
  3. Onderzoek naar chirurgische ingrepen. Bij klinische onderzoeken van chirurgische ingrepen is het mogelijk dat sommige deelnemers de operatie niet volledig ondergaan of dat er complicaties optreden. ITT-analyse kan helpen om de werkelijke effecten van de operatie te beoordelen, inclusief de effecten van complicaties of andere factoren die de uitkomst van de operatie kunnen beïnvloeden.
  4. Onderzoek naar preventieprogramma’s. Bij preventieonderzoeken, zoals vaccinatieprogramma’s, is het mogelijk dat sommige deelnemers niet volledig gevaccineerd zijn of dat er andere factoren zijn die van invloed zijn op de uitkomst. 

In het algemeen kan ITT-analyse nuttig zijn in situaties waarbij deelnemers de behandeling of interventie niet volledig opvolgen. 

Door ITT-analyse te gebruiken, kunnen onderzoekers de werkelijke effecten van de behandeling of interventie beoordelen en bias verminderen die anders zou kunnen optreden bij het analyseren van alleen deelnemers die de behandeling volledig hebben gevolgd.

Aandachtspunten ITT

Naast de al besproken toepassingen van intention-to-treat (ITT) analyses, zijn er nog enkele belangrijke aspecten die mensen moeten begrijpen over dit onderwerp.

  1. Anders dan per-protocol-analyse. ITT-analyse is niet hetzelfde als per-protocol-analyse. Bij een per-protocol-analyse worden alleen deelnemers geëvalueerd die de behandeling volledig hebben gevolgd en voldoen aan alle studieprotocollen. Dit kan leiden tot een overschatting van de effectiviteit van de behandeling.
  2. Conservatieve schatting. ITT-analyse kan leiden tot een conservatieve schatting van de effecten van de behandeling. ITT-analyse houdt rekening met alle deelnemers in de oorspronkelijke groep, inclusief deelnemers die de behandeling niet volledig hebben gevolgd. Dit kan leiden tot een conservatieve schatting van de effecten van de behandeling, omdat sommige deelnemers mogelijk geen volledige voordelen hebben ontvangen van de behandeling vanwege niet-naleving. Dit kan echter helpen om een realistischer beeld te geven van de effectiviteit van de behandeling in de praktijk.
  3. Crossover. ITT-analyse kan gevoelig zijn voor “crossover”. Crossover verwijst naar het verschijnsel waarbij deelnemers in de ene groep de behandeling van de andere groep gaan volgen. Dit kan de resultaten van ITT-analyse beïnvloeden, omdat de groepen niet langer goed gescheiden zijn. Dit kan echter worden vermeden door gebruik te maken van “intention-to-treat met vervanging” (ITT-R), waarbij deelnemers die van groep wisselen in de analyse worden opgenomen als onderdeel van de oorspronkelijke groep.
  4. Rapportage. ITT-analyse is belangrijk voor het rapporteren van klinische onderzoeken. In de meeste gevallen vereisen wetenschappelijke tijdschriften de rapportage van ITT-analyse in klinische onderzoeken. Dit komt doordat de ITT-analyse de werkelijke effecten van de behandeling beter weerspiegelt in een realistische klinische omgeving, en het kan helpen om bias in de analyse te verminderen.

Kortom, intention-to-treat analyse is een belangrijk concept in klinische onderzoeken dat de werkelijke effectiviteit van behandelingen in een realistische klinische omgeving beoordeelt. 

Het is belangrijk om te begrijpen dat ITT-analyse niet hetzelfde is als per-protocol-analyse en dat het kan leiden tot een conservatieve schatting van de effecten van de behandeling. 

Het is ook belangrijk om op de hoogte te zijn van het verschijnsel van crossover en om te weten dat ITT-analyse wordt vereist door wetenschappelijke tijdschriften bij het rapporteren van klinische onderzoeken.

Take home message

Intention to treat (ITT) is een statistische analysemethode die wordt gebruikt in klinische onderzoeken om de effectiviteit van een behandeling te beoordelen. 

ITT-analyse houdt rekening met alle deelnemers die oorspronkelijk aan de behandeling zijn toegewezen, ongeacht of ze deze volledig hebben gevolgd of niet. 

Hierdoor kan ITT-analyse een realistischer beeld geven van de effectiviteit van de behandeling in een praktijkomgeving. 

Het gebruik van ITT-analyse kan helpen om bias in de analyse te verminderen en kan bijdragen aan een meer accurate evaluatie van de effecten van de behandeling. 

Kortom, intention to treat is een belangrijk concept dat bijdraagt aan de wetenschappelijke nauwkeurigheid van klinische onderzoeken en de behandeling van patiënten.

Over Diederik

Diederik heeft een medisch-wetenschappelijke achtergrond. In zijn vrije tijd schrijft hij onder andere over gezondheidskwesties voor Human Nature.

Bronnen

Gupta, S. K. (2011). Intention-to-treat concept: a review. Perspectives in clinical research, 2(3), 109.