Is een Maagbloeding Gevaarlijk: 8 Gevaren.

Een bloeding in je maag klinkt angstaanjagend omdat je van binnenuit bloed verliest. Dus is een maagbloeding gevaarlijk?

KORT ANTWOORD

Een maagbloeding kan gevaarlijk zijn, afhankelijk van de ernst van de bloeding. In sommige gevallen kan een maagbloeding leiden tot levensbedreigende bloedverlies en zelfs tot de dood. 

Het is daarom belangrijk om de symptomen van een maagbloeding te kennen en om snel medische hulp te zoeken als je een maagbloeding vermoedt.

Dit artikel vertelt je de mogelijke gevaren van een maagbloeding en de factoren die invloed hebben op de ernst van de maagbloeding.

vrouw met darmflora uit balans

De mogelijke gevaren van een maagbloeding

1. Bloedarmoede

Als het bloedverlies niet tijdig gestopt wordt, kan dit leiden tot een tekort aan rode bloedcellen en hemoglobine. 

Bloedarmoede is een aandoening waarbij het aantal rode bloedcellen of het hemoglobinegehalte in het bloed te laag is. 

Dit kan leiden tot vermoeidheid, kortademigheid en een verminderde weerstand. Een maagbloeding kan leiden tot bloedarmoede omdat er te veel bloed verloren gaat. 

2. Darmperforatie

Darmperforatie is een ernstige medische aandoening waarbij een gat of een scheur in de darmwand ontstaat. 

Dit kan leiden tot een infectie van de buikholte en kan zelfs leiden tot sepsis, een levensbedreigende infectie die zich door het hele lichaam verspreidt. 

Een maagbloeding kan leiden tot darmperforatie als de bloeding ernstig is en niet tijdig behandeld wordt. 

Bij vermoeden van een maagbloeding moet je zoals hiervoor benoemd snel medische hulp zoeken.

3. Levensbedreigend bloedverlies

Je kan zoveel bloed verliezen dat het lichaam niet meer in staat is om zichzelf te voorzien van voldoende bloed en zuurstof. 

Dit kan leiden tot ernstige complicaties zoals shock, waarbij het bloed niet meer goed rondgepompt wordt en organen niet meer voldoende zuurstof en voedingsstoffen krijgen.

In het ergste geval kan levensbedreigend bloedverlies leiden tot de dood. Het is daarom belangrijk om snel medische hulp te zoeken bij vermoedens van een maagbloeding.

4. Shock

Shock is een ernstige medische aandoening waarbij het bloed niet goed rondgepompt wordt en organen niet voldoende zuurstof en voedingsstoffen krijgen. 

Shock kan optreden als gevolg van een maagbloeding omdat het bloedverlies leidt tot een daling van de bloeddruk. 

Dit kan ervoor zorgen dat het hart niet meer in staat is om het bloed effectief rond te pompen en dat organen niet voldoende zuurstof en voedingsstoffen krijgen. 

Shock kan leiden tot verlies van bewustzijn en zelfs tot de dood als het niet tijdig behandeld wordt.

5. Maagperforatie

Een maagbloeding kan leiden tot maagperforatie als de bloeding ernstig is en niet tijdig behandeld wordt. 

Maagperforatie is een ernstige medische aandoening waarbij er een gat of een scheur in de wand van de maag ontstaat. 

Dit kan leiden tot een infectie van de buikholte en kan zelfs leiden tot sepsis, een levensbedreigende infectie die zich door het hele lichaam verspreidt. 

6. Daling van de bloeddruk

Een maagbloeding kan dus leiden tot levensbedreigend bloedverlies. Als het bloedverlies ernstig is, kan dit leiden tot een daling van de bloeddruk. 

Dit kan ervoor zorgen dat het hart niet meer in staat is om het bloed effectief rond te pompen en dat organen niet voldoende zuurstof en voedingsstoffen krijgen. 

Een daling van de bloeddruk kan leiden tot shock en in ernstige gevallen tot de dood.

7. Bewustzijnsverlies

Zoals eerder vermeld, kan een maagbloeding leiden tot levensbedreigend bloedverlies en shock. Als de bloeddruk te laag wordt, kan dit leiden tot verlies van bewustzijn. 

Dit betekent dat je bewustzijn vermindert en dat je niet meer in staat bent om helder te denken of te reageren op je omgeving.

Verlies van bewustzijn kan ernstige gevolgen hebben en kan zelfs leiden tot de dood als het niet tijdig behandeld wordt. 

8. De dood

Zoals eerder vermeld, kan een maagbloeding leiden tot levensbedreigend bloedverlies en shock als het niet tijdig behandeld wordt. In ernstige gevallen kan dit leiden tot de dood.

Het is ook belangrijk om de risicofactoren voor een maagbloeding te kennen en deze proberen te verminderen, zoals het gebruik van alcohol en roken, om het risico op een maagbloeding te verkleinen. Hierover later meer.

De ernst van een maagbloeding

Er zijn verschillende factoren die de ernst van een maagbloeding kunnen beïnvloeden. Hieronder volgt een lijstje met enkele belangrijke factoren:

 • Het volume van de bloeding: hoe meer bloed er verloren gaat, hoe ernstiger de bloeding is.
 • De snelheid waarmee de bloeding plaatsvindt: een snelle bloeding kan leiden tot een snelle daling van de bloeddruk en daarmee tot ernstige complicaties.
 • De leeftijd en algemene gezondheidstoestand: oudere patiënten en patiënten met onderliggende gezondheidsproblemen (zoals hart- en vaatziekten of nierproblemen) kunnen minder goed tegen een maagbloeding.
 • De oorzaak van de bloeding: sommige oorzaken van maagbloedingen, zoals een maagzweer, zijn ernstiger dan andere, zoals een kleine beschadiging van de slijmvliezen in de maag.
 • De plaats van de bloeding: als de bloeding afkomstig is van een specifiek gebied in de maag, zoals de slokdarm, kan dit leiden tot ernstige complicaties.

Take home message

Is een maagbloeding gevaarlijk?

Een maagbloeding kan levensbedreigend zijn, afhankelijk van de ernst van de bloeding. De mogelijke gevaren van een maagbloeding zijn onder andere:

 • Levensbedreigend bloedverlies
 • Shock
 • Bloedarmoede
 • Darmperforatie
 • Maagperforatie
 • de dood in ernstige gevallen
 • daling van bloeddruk
 • bewustzijnsverlies

Het is daarom belangrijk om de symptomen van een maagbloeding te kennen en om snel medische hulp te zoeken als je vermoedt dat je een maagbloeding hebt. 

Door snel te handelen, kun je de gevaren van een maagbloeding minimaliseren en ernstige complicaties voorkomen.

Over Diederik

Diederik heeft een medisch-wetenschappelijke achtergrond. In zijn vrije tijd schrijft hij onder andere over gezondheidskwesties voor Human Nature.

Bronnen