Is EFT Bewezen Effectief?

Emotional Freedom Techniques (EFT) is een relatief nieuwe techniek die steeds populairder wordt om emotionele en psychische problemen aan te pakken. 

Het is gebaseerd op het idee dat emoties en fysieke pijn samenhangen met energiebanen in het lichaam en dat door deze energiebanen te activeren, emotionele en fysieke klachten kunnen verminderen of zelfs verdwijnen.

Er is veel discussie over de bewijskracht van EFT, met sommigen die beweren dat het wetenschappelijk bewezen is en anderen die twijfels uitspreken over de effectiviteit ervan. Dus is EFT bewezen effectief?

Dit artikel onderzoekt de bewijslast voor EFT, of EFT effectief is inclusief de houding van de medische gemeenschap ten opzichte van EFT.

vrouw ondergaat therapie

Is EFT bewezen?

Er is beperkt wetenschappelijk bewijs beschikbaar dat aantoont dat EFT effectief is voor het verminderen van emotionele en psychische klachten. 

Veel onderzoek naar EFT is echter nog steeds in de vroege stadia en vereist verder onderzoek en bevestiging.

Sommige studies hebben aangetoond dat EFT effectief kan zijn bij het verminderen van angst, depressie en posttraumatische stressstoornis (PTSS). 

depressieZo vond een gerandomiseerde gecontroleerde studie uit 2012 dat EFT significant meer verbeteringen liet zien in angst- en depressiesymptomen dan een aangepaste versie van EFT zonder tapping.

Andere studies hebben echter beperkt of geen bewijs gevonden voor de effectiviteit van EFT. 

Zo vond een meta-analyse uit 2013 geen bewijs voor de effectiviteit van EFT bij het verminderen van angst.

Het is belangrijk op te merken dat veel van de studies naar EFT beperkt zijn door kleine steekproefgroottes, gebrek aan gedegen controles en methodologische beperkingen.

Veel onderzoeken naar EFT zijn ook gesponsord door partijen met een belang in het aantonen van de effectiviteit van EFT, waardoor er een risico op partijdigheid bestaat.

In het algemeen is meer wetenschappelijk onderzoek nodig om de effectiviteit van EFT voor het verminderen van emotionele en psychische klachten aan te tonen. 

Hoewel er sommige beperkte bewijzen zijn die erop wijzen dat EFT mogelijk effectief kan zijn, is meer onafhankelijk onderzoek nodig om deze bevindingen te bevestigen.

Wat medici denken van EFT

De houding van de medische gemeenschap ten opzichte van EFT is verdeeld. 

Sommige gezondheidswerkers en wetenschappers zijn sceptisch over de effectiviteit van EFT en beschouwen het als onwetenschappelijk. 

Anderen beschouwen EFT als een effectieve aanvulling op traditionele behandelmethoden en erkennen de potentiële voordelen voor patiënten.

Een reden voor deze verdeeldheid is het gebrek aan bewijs voor de effectiviteit van EFT. 

Hoewel sommige beperkte studies positieve resultaten hebben gevonden, is er nog steeds een gebrek aan sterk bewijs om de effectiviteit van EFT aan te tonen. 

Dit leidt tot twijfel bij sommige gezondheidswerkers en wetenschappers over de waarachtigheid van EFT als een effectieve behandelmethode.

Mogelijk een nuttige aanvulling

Aan de andere kant beschouwen sommige gezondheidswerkers EFT als een nuttige aanvulling op traditionele behandelmethoden. 

Zij geloven dat EFT-patiënten kan helpen bij het verwerken van emoties en het verbeteren van hun mentale gezondheid. 

EFT wordt vaak als een niet-invasieve, zachte en zelfhulp gerichte behandelmethode beschouwd, die geen bijwerkingen of negatieve gevolgen heeft.

Ondanks de verdeeldheid onder de medische gemeenschap, blijft EFT een populaire behandelmethode onder mensen die op zoek zijn naar een niet-medicamenteuze oplossing voor emotionele en psychische klachten.

Er is een groeiende trend om complementaire en alternatieve geneeswijzen, waaronder EFT, te integreren in de gezondheidszorg om patiënten een meer holistische aanpak te bieden.

In het algemeen blijft verder onderzoek naar de effectiviteit van EFT nodig om een beter begrip te krijgen van de waarachtigheid van deze methode als behandeling voor emotionele en psychische klachten. 

Het is belangrijk om te realiseren dat EFT nooit moet worden gebruikt als vervanging voor reguliere medische zorg of behandeling voor serieuze geestelijke gezondheidsproblemen. 

Patiënten moeten altijd overleg plegen met hun zorgverlener voordat ze beslissen om EFT of andere complementaire behandelmethoden te gebruiken.

Take home message

EFT is ontstaan in de jaren ‘80 en heeft sindsdien steeds meer aandacht gekregen. Maar is EFT bewezen?

Er zijn enkele studies uitgevoerd die aantonen dat EFT effectief kan zijn voor het verminderen van angst, stress en andere emotionele klachten. 

Echter, het aantal studies is beperkt en er is meer onderzoek nodig om de effectiviteit van EFT beter te begrijpen. 

De medische gemeenschap staat enigszins sceptisch tegenover EFT en erkent het (nog) niet als een reguliere behandelmethode. 

Het is belangrijk om te realiseren dat EFT slechts één van de vele behandelmethoden is en dat het belangrijk is om overleg te plegen met je zorgverlener voordat je begint met EFT of andere behandelmethoden.

Over Diederik

Diederik heeft een medisch-wetenschappelijke achtergrond. In zijn vrije tijd schrijft hij onder andere over gezondheidskwesties voor Human Nature.

Bronnen

Clond, M. (2016). Emotional freedom techniques for anxiety: a systematic review with meta-analysis. The Journal of nervous and mental disease, 204(5), 388-395.