Is MCI Erfelijk?

Van de mensen van 60 jaar en ouder heeft maar liefst 12-19% MCI. MCI, oftewel mild cognitive impairment is een licht cognitieve stoornis die familieleden en vrienden kunnen opmerken, maar het dagelijks functioneren niet beïnvloedt.

Maar omdat ook Alzheimer erfelijk kan zijn vraag je je al snel af of het in de familie kan voorkomen. Kortom, is MCI erfelijk?

KORT ANTWOORD

Bij het ontwikkelen van MCI kunnen genetische factoren een rol spelen, dit blijkt uit onderzoek. De erfelijkheidsgraad lijkt vergelijkbaar te zijn met Alzheimer dementie. Ook werd er oxidatieve schade in het DNA aangetroffen. Zo blijkt het mitochondriale DNA in de temporale hersenkwab en het nucleaire DNA van de temporale en frontale kwab vaker beschadigd te zijn.

Dit artikel vertelt je of MCI erfelijk is, de kans dat MCI in Alzheimer overgaat inclusief het onderzoek dat nu gaande is.

man met hoofdklachten bij arts

Overgang MCI in Alzheimer

Met MCI neemt het risico op dementie aanzienlijk toe. Jaarlijks is de kans dat een oudere volwassene dementie ontwikkeld 1-3% terwijl mensen met MCI een jaarlijks risico lopen van 10-15%.

Sommige mensen met MCI zullen geen Alzheimer ontwikkelen en anderen wel. Dan vraag je je al snel af wanneer MCI in Alzheimer overgaat.

MCI duidt volgens sommigen op de vroege stadia van Alzheimer waarin hersenveranderingen al optreden.

Momenteel wordt er onderzocht waarom bij de een wel en de ander niet de MCI in Alzheimer overgaat.

Levensverwachting MCI

De totale levensverwachting van mensen met MCI:

  • 60-jarige leeftijd: 21,4 jaar (95% zekerheidsinterval: 19,0-23,6)
  • 95-jarige leeftijd: 2,6 jaar (1,6-3,6)

Naarmate de MCI-patiënten ouder werden kregen ook meer mensen dementie.

Risicofactoren MCI

Momenteel zijn de precieze oorzaken van MCI nog niet bekend. Wel zijn er risicofactoren bekend, die hetzelfde zijn als die van dementie. 

Risicofactoren MCI:

  1. oudere leeftijd (belangrijkste risicofactor)
  2. diabetes
  3. beroerte
  4. depressie
  5. genetische (erfelijkheid)

Genetica is een risicofactor. MCI kan dus erfelijk zijn. Echter, op het gebied van MCI en erfelijkheid moet nog veel in kaart gebracht worden.

Onderzoek naar MCI loopt

MCI kan erfelijk zijn, dit blijkt uit meerdere onderzoeken. Maar hoe erfelijk het precies is weten we momenteel nog niet.

Onderzoek is erg belangrijk om mensen met MCI in een zo vroeg mogelijk stadium op te sporen. 

Aangezien MCI het risico op dementie drastisch verhoogt kunnen mensen met bijvoorbeeld Alzheimer eerder gediagnosticeerd worden.

De erfelijkheidsgraad van MCI en Alzheimer lijken vergelijkbaar te zijn. In de toekomst kunnen er daarom genetische associatiestudies uitgevoerd worden. 

Vervolgonderzoek die het volledig proberen te valideren lopen nu. 

Take home message

MCI is geen dementie, maar de kans om later dementie te ontwikkelen neemt met MCI aanzienlijk toe. Dan vraag je je al snel af of het DNA een rol speelt bij MCI. Dus is MCI erfelijk?

Net als bij de ziekte van Alzheimer kunnen er ook genetische factoren een rol spelen bij MCI. Zo blijkt het mitochondriale hersen DNA bij mensen met MCI vaker beschadigd te zijn (oxidatieve schade).

De erfelijkheidsgraad van MCI was momenteel onbekend, maar een studie heeft aangetoond dat die vergelijkbaar kan zijn met die van Alzheimer.

Er moet nog veel onderzocht worden. Er zijn lopende studies die hier duidelijker antwoord op willen geven.

Door MCI eerder te diagnosticeren kan ook de ziekte van Alzheimer eerder vastgesteld worden.

Over Diederik

Diederik heeft een medisch-wetenschappelijke achtergrond. In zijn vrije tijd schrijft hij onder andere over gezondheidskwesties voor Human Nature.

Bronnen

Mooldijk, S. S., Yaqub, A., Wolters, F. J., Licher, S., Koudstaal, P. J., Ikram, M. K., & Ikram, M. A. (2021). Life expectancy with and without dementia in persons with mild cognitive impairment in the community. Journal of the American Geriatrics Society.

Wang, J., Markesbery, W. R., & Lovell, M. A. (2006). Increased oxidative damage in nuclear and mitochondrial DNA in mild cognitive impairment. Journal of neurochemistry, 96(3), 825-832.

Collie, A., & Maruff, P. (2000). The neuropsychology of preclinical Alzheimer’s disease and mild cognitive impairment. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 24(3), 365-374.

Kremen, W. S., Jak, A. J., Panizzon, M. S., Spoon, K. M., Franz, C. E., Thompson, W. K., … & Lyons, M. J. (2014). Early identification and heritability of mild cognitive impairment. International Journal of Epidemiology, 43(2), 600-610.