Is Mijn Gehoor Beschadigd?

Als je minder hoort, geen hoge tonen meer hoort of een piep in je oor hebt, ga je jezelf al snel de vraag stellen, is mijn gehoor beschadigd?

KORT ANTWOORD

Of je gehoor beschadigd is hangt af van het gehoorverlies. Is het plotseling of geleidelijk, aan één of beide oren en zijn er duidelijk aanwijsbare oorzaken zoals een oorontsteking of voorafgaand lawaai? Het gehoorverlies kan tijdelijk van aard zijn door de onderliggende oorzaak aan te pakken zoals een ooronstekingen of oorsmeer. Het gehoor kan ook beschadigd zijn door bijvoorbeeld veroudering of lawaaislechthorendheid. Gehoorverlies aan één oor heeft andere oorzaken. Als je geen hoge tonen meer hoort zijn waarschijnlijk je haarachtige zintuigcellen beschadigt. Dit ontstaat onder andere door leeftijd, lawaai en infecties. Een hoortoestel kan de hoge frequenties stimuleren.

Dit artikel vertelt je of je gehoor beschadigd is, de verschillende oorzaken inclusief de behandelmogelijkheden.

man houdt zijn oren vast

Ik hoor geen hoge tonen meer 

Als je de medeklinkers en hoge tonen niet zo goed meer hoort, met name in rumoerige omgevingen, zal je anderen slechter kunnen verstaan. 

De hoge tonen zijn namelijk erg belangrijk voor de helderheid van spraak. Dan ga je je al snel afvragen wat er aan de hand is. 

Waarschijnlijk zijn de stereocilia, oftewel je haarachtige zintuigcellen in je binnenoor beschadigd. 

Deze haarcellen maken elektrische signalen van de geluiden die het oor binnenkomen zodat je hersenen ze kunnen interpreteren. 

Geen hoge tonen meer kunnen horen kan veroorzaakt worden door:

 1. leeftijd
 2. lawaai
 3. infecties

Symptomen gehoorverlies in de hoge frequenties:

 1. vrouwen- en kinderstemmen slechter kunnen verstaan
 2. medeklinkers minder goed kunnen horen
 3. vogels minder goed kunnen horen
 4. woorden in mensenmassa’s of rumoerige omgevingen moeilijk kunnen verstaan
 5. Leer- en ontwikkelingsachterstand 
 6. Opmerken dat je anderen vaak vraagt om langzamer of duidelijker te spreken
 7. oorsuizen (tinnitus)
 8. onzekerheid of minder gevoel van eigenwaarde en onzekerheid

Meestal is het gehoorverlies bij hoge frequenties permanent. Als je geen hoge tonen meer hoort, zal een hoortoestel de meest effectieve behandeling zijn. 

Het hoortoestel zal met een computerchip de hoge frequenties stimuleren zodat je mensen weer duidelijk kan verstaan. 

Gehoorverlies bij hoge frequenties kan je vaak voorkomen door je oren bij gevaarlijke geluidsniveaus te beschermen. Bescherming is met name belangrijk bij geluiden luider dan 85 decibel.

Piep in mijn oor 

Naar schatting hoort 15% tot 20% van de mensen wel eens een een piepend of suizend in een of beide oren. Een piep die je hoort zonder dat er een externe bron is aan te wijzen. 

Hoewel het vaak na lawaai kan optreden wordt ook nog wel eens plotseling waargenomen. Vaak is de piep tijdelijk van aard en niets ernstigs.

Bilaterale tinnitus (beide oren) komt vaker voor. Oorzaken van een piep in je oor zijn onder andere:

 1. beschadigd binnenoor: beschadigde of verloren zintuig haarcellen in het slakkenhuis. 
 2. blootstelling aan harde geluiden. 
 3. overprikkeling: waardoor het uitgeputte gehoorsysteem met de hersenen verkeerd gaat communiceren
 4. oorsmeer: door drukveranderingen  
 5. stress
 6. medicatie: bepaalde antibiotica, aspirine, , NSAID’s, plaspillen, antidepressiva en antimalariamiddelen 
 7. verwonding aan het oor
 8. ouderdom: minder functionerende zenuwvezels
 9. hoge bloeddruk

Het is belangrijk dat de onderliggende oorzaak aangepakt wordt. Tinnitus kan tijdelijk of chronisch van aard zijn. 

Je kan de piep in je oren mogelijk verminderen door alcohol, cafeïne en nicotine te beperken, gehoorbescherming te dragen en door het volume zachter te zetten.

Minder gehoor aan 1 oor 

Minder gehoor aan één oor wordt ook wel asymmetrisch gehoorverlies genoemd. Bij maar liefst 35% tot 50% van de bevolking wordt Asymmetrisch sensorineuraal gehoorverlies aangetroffen. 

Minder gehoor aan slechts 1 oor treedt vaak plotseling op. Oorzaken hiervan zijn onder andere oorontsteking, verstopping, oorsmeer, geneesmiddel bijwerkingen, de ziekte van Ménière of trommelvliesperforatie (gebarsten trommelvlies). 

In zeldzame gevallen kan een tumor de gehoorzenuw verdrukken. Zoals je ziet zijn er nogal wat verschillende oorzaken. We zullen hier een aantal van bespreken.

Oorontsteking. Een ontstoken oor zal door de ontstekingen gaan opzwellen. Het vocht blokkeert vervolgens de buis van Eustachius waardoor er gehoorverlies en pijn kan optreden. 

Oorsmeer. Net zoals een ontsteking kan ook teveel oorsmeer je gehoorgang verstoppen. Wanneer het hardnekkige oorsmeer in lkeaar wordt geduwt ontstaat er cerumenimpactie. Hierdoor kan het gehoor aan 1 oor afnemen. Dit treedt bijvoorbeeld op na het gebruik van wattenstaafjes. Als je te ver duwt kan je zelfs je trommelvlies perforeren. 

Ziekte van Ménière. Naast gehoorverlies treedt er bij deze aandoening van het binnenoor tinnitus, plotselinge duizeligheid of een drukkend of vol gevoel in het oor op.

Plotseling sensorineuraal gehoorverlies. Plotseling sensorineuraal gehoorverlies of plotselinge doofheid is een onverklaarbaar gehoorverlies dat in de loop van een paar dagen kan optreden. Vaak is slechts één oor aangedaan. Het kan ontstaan wanneer de zintuigorganen in het binnenoor niet meer goed werken.

De behandeling zal de onderliggende oorzaak moeten aanpakken. Echter, de oorzaak wordt vaak niet gevonden.

Weetje

Wist je dat in maar liefst 90% van alle gediagnosticeerde gevallen van plotseling gehoorverlies de oorzaak onbekend is?

Diagnose gehoorbeschadiging 

Het menselijk gehoor kan in theorie frequenties tot 20.000 hz waarnemen. Echter, audiologen zullen alleen frequentiebereik testen van 125-8000 Hz, omdat dit bereik alle belangrijke frequenties van de spraak omvatten. 

Er wordt pas van gehoorverlies gesproken wanneer er abnormale drempels boven de 8000 Hz worden gevonden.

Daarnaast zitten er grote verschillen in de gehoorgang resonantie onder de gehele bevolking. Dit betekent dat de frequenties boven 8000 Hz moeilijk te meten zijn waardoor het kalibreren lastig is.

Gehoortest uitslag:

 1. gehoorverlies in de hogere frequenties (2000-8000 Hz): aflopende configuratie, hierbij worden hogere frequenties van 2.000 Hz of hoger niet meer goed gehoord

Take home message 

Vanaf de leeftijd vanaf 18 jaar kan het verouderingsproces van het oor (presbyacusis) al beginnen. Daarnaast kunnen infecties en lawaai het gehoor beschadigen.  

Het is erg vervelend als je anderen minder goed hoort, geen hoge tonen meer hoort of een piep in je oor hebt. 

Eén-op-één gesprekken zullen niet meer zo vloeiend verlopen als voorheen. Dan ga je je al snel afvragen of je gehoor beschadigd is.

Gehoorverlies ten gevolgen van oorontstekingen en oorsmeer is meestal van tijdelijke aard.

Plotseling gehoorverlies aan één oor kan veroorzaakt worden door verstopping,  oorstekingen, oorsmeer, trommelvliesperforatie of geneesmiddel bijwerkingen.

Gehoorverlies in de hoge frequenties wordt ontstaat meestal door een beschadiging van de haarachtige cellen in het binnenoor. Er is niet altijd een oorzaak aan te wijzen.

Een hoortoestel kan specifieke frequenties versterken zodat je anderen weer goed kan verstaan.

Laat je gehoor testen door een professionele audioloog. Vervolgens kunnen eventuele mogelijkheden besproken worden.

Over Diederik

Diederik heeft een medisch-wetenschappelijke achtergrond. In zijn vrije tijd schrijft hij onder andere over gezondheidskwesties voor Human Nature.

Bronnen

Pittman, A. L., & Stelmachowicz, P. G. (2003). Hearing loss in children and adults: audiometric configuration, asymmetry, and progression. Ear and hearing, 24(3), 198.

Hunter, L. L., Margolis, R. H., Rykken, J. R., Le, C. T., Daly, K. A., & Giebink, G. S. (1996). High frequency hearing loss associated with otitis media. Ear and hearing, 17(1), 1-11.

Baguley, D., McFerran, D., & Hall, D. (2013). Tinnitus. The Lancet, 382(9904), 1600-1607.

Kim, D. K., Park, S. N., Kim, H. M., Son, H. R., Kim, N. G., Park, K. H., & Yeo, S. W. (2011). Prevalence and significance of high-frequency hearing loss in subjectively normal-hearing patients with tinnitus. Annals of Otology, Rhinology & Laryngology, 120(8), 523-528.

Bauer, C. A. (2018). Tinnitus. New England Journal of Medicine, 378(13), 1224-1231.

Henry, J. A., Dennis, K. C., & Schechter, M. A. (2005). General review of tinnitus.