Is Snurken Ongezond?

Snurken is niet alleen vervelend voor de slaappartner. Er wordt steeds meer bekend over de effecten van snurken op de gezondheid. Dus is snurken ongezond?

KORT ANTWOORD

Snurken is meestal een onschuldig fenomeen. Onregelmatig, licht snurken komt vaak voor en heeft meestal geen medische behandeling nodig. Echter, luid snurken kan wijzen op obstructieve slaapapneu. Een ernstige aandoening die meerdere gezondheidsrisico’s met zich meebrengt waaronder een verhoogd risico op diabetes, atherosclerose, hoge bloeddruk, obesitas en cardiovasculaire problemen zoals een beroerte of hartaanval.  

Dit artikel vertelt je of snurken ongezond, de gevaren inclusief de verklaringen hiervoor.

vrouw snurkt man stoort zich

Nadelige effecten van snurken

Af en toe snurkt bijna iedereen. Echter, voor sommige mensen vormt het snurken een chronisch probleem waar de partner zich aan kan storen. Het snurken kan bovendien zelfs een teken zijn van een ernstige gezondheidstoestand.

Geblokkeerde ademhaling. Een belemmerde ademhaling gaat ten koste van je belangrijke slaapuren. Neem contact op met een arts als je slaappartner je ademhaling hoort stoppen. De arts kan evalueren of slaapapneu de onderliggende oorzaak is.

Obstructieve slaapapneu. Bij deze aandoening raakt je ademhaling geblokkeerd. Ernstige obstructieve slaapapneu verhoogt de kans op hoge bloeddruk, beroerte, een hartaanval, of overlijden. Luid snurken is een belangrijk teken. De kans op obsucrieve slaapapneu is ongeveef 50% wanneer je slaappartner regelmatig wakker wordt.

Slaperigheid en verlies van scherpte. Snurken kan ervoor zorgen dat je overdag slaperig bent. Of het snurken de slaperigheid veroorzaakt zal een arts moeten onderzoeken. Snurken kan bovendien het vermogen om helder te denken beïnvloeden.

Sterfterisico. Een studie heeft aangetoond dat mannen die luid snurken een kortere levensverwachting kunnen hebben. Het bleek dat het risico op vroeg sterven maar liefst 46% hoger was. Kortom, luid snurken kan je leven verkorten.

Bloedvattrillingen. Maar hoe kan snurken zo ongezond zijn en zelfs tot hart- en vaatproblemen leiden? Dit heeft onder andere te maken met de trillingen die door het snurken optreden. Uit studies blijkt dat de wanden van nekslagaderen die aan vibraties worden blootgesteld veranderen. Deze vaatveranderingen kunnen tot cardiovasculaire problemen leiden.

Ongevallen. Slaperigheid ten gevolge van de obstructieve slaapapneu brengt een aantal risico’s met zich mee. Vermoeidheid en slaperigheid kan het autorijden belemmeren. Daarnaast kunnen er vaker arbeidsongevallen optreden.

Kortom, in sommige gevallen is snurken ongezond. Bovendien kan snurken relaties onder spanning zetten.

Wanneer snurken niet meer onschuldig is

Onregelmatig, licht snurken komt vaak voor en is normaal. In dit geval is er waarschijnlijk geen medisch onderzoek of behandeling nodig. De persoon die naast je ligt heeft er in dit geval misschien nog het meeste last van. 

Aan een aantal symptomen kan je merken dat snurken echt ongezond is geworden voor de snurker. 

Wanneer het snurken gepaard gaat met hoofdpijn, overdag slaperigheidsklachten of stemmingsstoornissen zoals irritatie, angst, of depressieve gevoelens, kan het beste snel contact op worden genomen met een slaapspecialist. 

Deze stap wordt niet zo snel gezet, maar is vaak de enige manier om van deze vervelende  symptomen af te komen.

Momenteel wordt snurken ook meer als een sociale overlast beschouwd dan een gezondheidslast.

Meerdere studies hebben de gezondheidsrisico’s van snurken in kaart gebracht, maar het is nog niet helemaal duidelijk of snurken zonder obstructieve slaapapneu gevaarlijk is. 

Dit heeft onder andere te maken met de zwakte van de studies. 

Zo werden zowel mensen mét als zonder obstructieve slaap apneu in dezelfde groepen gegroepeerd. In die gevallen kunnen er dus geen uitspraken gemaakt worden over de gezondheidsimplicaties van snurken. 

Daarnaast baseerden veel studies zich op de eigen rapportages van mensen, of ze wel of niet snurkten. 

Zelf-gerapporteerd snurken is niet van hoge kwaliteit. Dit moet door iemand anders beoordeeld worden en daarnaast weet iemand ook niet of je weinig of veel snurkt.

Take home message 

Snurken komt vaak voor. Ongeveer 57% van de mannen snurkt. Bij vrouwen ligt dit iets lager, ongeveer 40%. Van deze snurkers wordt ongeveer 25% als habituele snurkers beschouwd. 

Bedpartners en huisgenoten kunnen erg veel last hebben van het snurken. Maar is snurken ongezond?

Snurken is meestal zeer storend maar meestal onschuldig. Echter, het kan op een medische aandoening of slaapstoornis wijzen.

Licht snurken hoeft waarschijnlijk niet behandeld te worden. Echter, luid snurken kan duiden op obstructieve slaapapneu waarbij de ademhaling geblokkeerd wordt.

Dat laatste is een ernstige aandoening die meerdere gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. Het verhoogt zelfs het sterfterisico. 

Jammer genoeg wordt deze veel voorkomende aandoening niet vaak gediagnosticeerd. Misschien omdat er zo licht over gedacht wordt. Vanwege alle gezondheidsimplicaties moet snurken serieus genomen worden.

Over Diederik

Diederik heeft een medisch-wetenschappelijke achtergrond. In zijn vrije tijd schrijft hij onder andere over gezondheidskwesties voor Human Nature.

Bronnen

Marin, J. M., Carrizo, S. J., Vicente, E., & Agusti, A. G. (2005). Long-term cardiovascular outcomes in men with obstructive sleep apnoea-hypopnoea with or without treatment with continuous positive airway pressure: an observational study. The Lancet, 365(9464), 1046-1053.

Endeshaw, Y., Rice, T. B., Schwartz, A. V., Stone, K. L., Manini, T. M., Satterfield, S., … & Health ABC Study. (2013). Snoring, daytime sleepiness, and incident cardiovascular disease in the health, aging, and body composition study. Sleep, 36(11), 1737-1745.

Bhattacharyya, N. (2015). Sleep and health implications of snoring: a populational analysis. The Laryngoscope, 125(10), 2413-2416.