Is Wierook Schadelijk voor de Gezondheid?

Wanneer brandmaterialen zoals hout en tabak verbrand worden kunnen er schadelijke verontreinigende stoffen vrijkomen.

Wierook zou voor ontspanning en rust moeten zorgen, maar door de potentiële schadelijke effecten maak je je al gauw zorgen.

Je wilt tenslotte geen gezondheidsschade oplopen. Dus, is wierook schadelijk voor de gezondheid?

KORT ANTWOORD

Wierook produceert zowel schadelijke stofdeeltjes als schadelijke gassen. Bij het branden van wierook ontstaat er een mengsel van schadelijke fijne en ultrafijne deeltjes. Astma, longontstekingen, hart- en vaatziekten en kanker zijn in verband gebracht met blootstelling aan de schadelijke wierookdeeltjes. Langdurige blootstelling verhoogt de kans op zowel longkanker als kanker van de bovenste luchtwegen. In vergelijking met sigarettenrook is wierook in lagere concentraties zelfs giftiger dan sigarettenrook. Dit blijkt uit een chemische analyse. In wierook zitten hoge concentraties koolmonoxide, stikstofmonoxide en zwaveldioxide. Kortom, wierookstokjes kunnen de luchtkwaliteit erg verslechteren en je gezondheid aantasten.

Dit artikel vertelt je de schadelijke effecten van wierook inclusief een gezonder alternatief.

wierrook

Gezondheidsproblemen wierookstokjes 

Wierookstokjes zijn betrokken bij een aantal gezondheidsproblemen

  1. Longkanker. Wierook kan de kans op plaveiselcel longkanker verhogen. Binnenshuis kan wierook namelijk even giftig zijn als sigarettenrook. Er kunnen schadelijke inhaleerbare stofdeeltjes ontstaan waarvan bepaalde stofdeeltjes kankerverwekkend kunnen zijn. Dit betreft de zogeheten polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s) die kankerverwekkend zijn. Ze kunnen diep in je luchtwegen binnendringen omdat ze zo klein zijn.
  2. Allergieën. Je zou het misschien niet verwachten maar wierook is bij allergieën en allergische contactdermatitis betrokken. Bij een allergie komt er IgE vrij, dit zijn als het ware je allergie immuuncellen. Zo kan wierook het IgE (allergie immuuncellen) in navelstrengbloed verhogen.
  3. Hart- en vaatziekten. Een studie onder 60.000 inwoners heeft de effecten van langdurige blootstelling in kaart gebracht. De onderzoekers kwamen tot de ontdekking dat wierook het aantal hart- en vaatgerelateerde sterfgevallen kan verhogen. 
  4. Functiestoornissen. Rondom diverse tempels wordt nog wel eens wierook gebruikt. Jammer genoeg kan de luchtverontreiniging rondom deze tempels schadelijk voor de gezondheid zijn. Zo kan het inademen van de schadelijke stoffen uit wierook tot functiestoornissen leiden.

Er zijn nog een aantal dingen waar je rekening mee moet houden.

Luchtkwaliteit en verontreinigende stoffen

Het hoge gehalte aan fijne stofdeeltjes kan de EPA-kwaliteitsstandaarden binnenshuis mogelijk overschrijden.

Bovendien kunnen de deeltjes in wierook zich in een gesloten ruimte langdurig ophopen. Wanneer je het regelmatig gebruikt kun je dus blootgesteld worden aan grote hoeveelheden. Wees je hier dus bewust van.

De chemische stoffen in de wierook bepalen welke verontreinigende stoffen uiteindelijk in de lucht terechtkomen.

23 verschillende soorten wierook zijn door een studie uitvoerig getest op de aanwezigheid van verschillende verontreinigende stoffen.

De gehaltes van de volgende stoffen waren zo hoog dat ze je gezondheid kunnen schaden:

  1. zwaveldioxide
  2. koolmonoxide
  3. stikstofmonoxide

Gezonde wierookstokjes en alternatieven

Niet elke wierook is hetzelfde, ga daarom voor een veiligere, natuurlijke en plantaardige wierook die geen schadelijke chemicaliën bevat. De Japanse Shoyeido wierookstokjes lijken veiliger te zijn.

Kijk ook naar de verbranding. Zo is de wierook met een natuurlijke verbranding relatief rookarm en schoner.

Geurstokjes

Je kunt je wierook ook inruilen voor geurstokjes die je kamer heerlijk laten ruiken. Over het algemeen zijn ze veilig. 

Geurstokjes worden zelfs in verband gebracht met een aantal potentiële gezondheidsvoordelen.

Bij geurstokjes ontstaat er een fijne nevel in plaats van de schadelijke fijnstoffen. Dit is te danken aan het aërosoliseren van de oliën in de geurstokjes.

Overige wierook alternatieven zijn olieverspreiders, kaarsen met loodkern zonder lont, huisgeurverdrijvers en smudging met kruiden.

Take home message 

Mensen gebruiken wierook onder andere om stress te verlichten, angst te verminderen en de nachtrust te verbeteren.

Wierook heeft echter een slechte reputatie gekregen en er worden steeds meer vergelijkingen gemaakt met sigarettenrook.

Zorgen om de verontrustende schadelijke effecten zullen je stress, angst en slaap niet ten goede komen. Dus is wierook schadelijk voor de gezondheid?

Wierook produceert schadelijke stofdeeltjes en schadelijke gassen. Welke verontreinigende stoffen precies vrijkomen is grotendeels afhankelijk van de chemische stoffen die het bevat.

Wierook is in verband gebracht met een hogere kans op astma, longontsteking, hart- en vaataandoeningen en kanker van de bovenste luchtwegen. 

Ga voor een van de hierboven beschreven alternatieven. Binnenshuis heb je natuurlijk liever een fijne nevel dan schadelijke fijnstoffen.

Over Diederik

Diederik heeft een medisch-wetenschappelijke achtergrond. In zijn vrije tijd schrijft hij onder andere over gezondheidskwesties voor Human Nature.

Bronnen

Navasumrit, P., Arayasiri, M., Hiang, O. M. T., Leechawengwongs, M., Promvijit, J., Choonvisase, S., … & Ruchirawat, M. (2008). Potential health effects of exposure to carcinogenic compounds in incense smoke in temple workers. Chemico-biological interactions, 173(1), 19-31.

See, S. W., Balasubramanian, R., & Joshi, U. M. (2007). Physical characteristics of nanoparticles emitted from incense smoke. Science and Technology of Advanced Materials, 8(1-2), 25.

Roberts, D., & Pontin, D. (2016). The health risks of incense use in the home: an underestimated source of indoor air pollution?. Community Pract, 89, 36-41.

Rana, S. (2018). Incense sticks: a potential source of indoor air pollution. Int. J. Environ. Eng. Manage, 9, 1-6.