Kan Langdurig Gebruik van Paracetamol Kwaad? 4 Complicaties.

Bij pijn of koorts grijp je al snel naar paracetamol. Over het algemeen is paracetamol niet schadelijk en is de kans op bijwerkingen klein als je het op de correcte manier inneemt.

Maar wat als je het elke dag neemt? Kan langdurig gebruik van paracetamol kwaad?

KORT ANTWOORD

Het langdurig innemen van grote dagelijkse hoeveelheden kan gevaarlijk zijn. Zo kan chronisch paracetamolgebruik de kans op complicaties aan de nieren, darmen en hart doen verhogen. De kans op overlijden neemt dan ook toe. Ook kan langdurig paracetamolgebruik de kans op maagdarmbloedingen, hartaanvallen en een verminderde nierfunctie lichtelijk verhogen.

Dit artikel vertelt je of langdurig gebruik van paracetamol kwaad kan, hoe lang je het mag gebruiken en welke bijwerkingen allemaal kunnen optreden.

zieke vrouw in bed pakt paracetamol

Gevolgen langdurig paracetamolgebruik

 1. Leverbeschadiging: Langdurig en overmatig gebruik van paracetamol kan leiden tot leverbeschadiging, vooral als de dagelijkse dosis de aanbevolen limiet overschrijdt. Dit kan leiden tot leverfalen en mogelijk zelfs tot de noodzaak van een levertransplantatie.
 2. Allergische reacties: Sommige mensen kunnen allergisch zijn voor paracetamol en bij langdurig gebruik kunnen allergische reacties zoals huiduitslag, jeuk, zwelling van het gezicht, ademhalingsproblemen en anafylaxie (een ernstige allergische reactie) optreden.
 3. Astma: Er zijn aanwijzingen dat langdurig en overmatig gebruik van paracetamol het risico op het ontwikkelen van astma kan verhogen, vooral bij kinderen.
 4. Verminderde vruchtbaarheid: Onderzoeken hebben aangetoond dat langdurig gebruik van hoge doses paracetamol de vruchtbaarheid bij mannen kan verminderen. Het kan leiden tot een verminderde kwaliteit van het sperma en lagere testosteronspiegels.

Het is belangrijk op te merken dat deze mogelijke gevolgen zich voordoen bij langdurig en overmatig gebruik van paracetamol. 

Het incidentele gebruik van paracetamol volgens de aanbevolen dosering wordt over het algemeen als veilig beschouwd. 

Bijwerkingen paracetamol

Als je de aanbevolen dosering volgt zullen er zeer zelden bijwerkingen optreden. Bijwerkingen van paracetamol: 

 1. slaperigheid, vermoeidheid
 2. maag darmklachten (buikpijn, misselijkheid, brandend maagzuur, braken)
 3. minder bloedplaatjes
 4. laag aantal witte bloedcellen.

Als je de dagelijkse maximumdosis van 4000 milligram overschrijdt kan er paracetamolvergiftiging en acute leverschade optreden. Een overdosis paracetamol kan leverfalen veroorzaken.

Symptomen van paracetamol overdosering zijn onder andere misselijkheid, braken en leverpijn. Naast leverschade en leverfalen kan het ook tot nierschade leiden. 

Hoeveel paracetamol?

Bij correct gebruik wordt paracetamol als een veilige pijnstiller beschouwd. Als je je aan de aanbevolen dosering houdt, is paracetamol meestal niet schadelijk. Dus hoeveel mag je hebben?

 • Gebruikelijke aanbevolen dagelijkse dosering voor volwassenen: een of twee paracetamol tabletten van 500 mg (maximaal 4 tabletten). Tussen de doseringen moet ten minste vier uur zitten. 
 • Dagelijkse maximale dosis: 8 tabletten ofwel 4 gram. Je mag dus 4 keer 2 tabletten innemen, maar tussen elke dosis moet 4 tot 6 uur in zitten. 

Allergische reactie paracetamol

In zeldzame gevallen kan er een allergische reactie optreden. De symptomen hiervan zijn: 

 1. huiduitslag: rode, jeukende, gezwollen, vervellende of gebarsten huid.
 2. zwelling van de de mond, lippen, gezicht, keel of tong
 3. piepende ademhaling.
 4. benauwdheid
 5. ademhalingsproblemen 

Take home message

Paracetamol zorgt voor koortsverlaging en pijnverlichting. Vandaar dat paracetamol gebruikt wordt voor milde hoofdpijn, kiespijn en koorts,

Echter, een teveel aan paracetamol kan schadelijk zijn. Dus kan langdurig gebruik van paracetamol kwaad?

Als je elke dag paracetamol inneemt kunnen er complicaties aan je darmen, lever, nieren en het hart optreden. 

Zodra je de maximale dagelijkse dosering van 4000 milligram overschrijdt zal het risico op paracetamolvergiftiging ook toenemen.

Houd je dus aan de voorgeschreven dosering. Zo mag een volwassenen elke dag maximaal 4 gram. 

Het moet ook geleidelijk over de dag ingenomen worden. Neem maximaal 1000 mg per keer en tussen elke inname moet 4-6 uur inzitten.

Over Diederik

Diederik heeft een medisch-wetenschappelijke achtergrond. In zijn vrije tijd schrijft hij onder andere over gezondheidskwesties voor Human Nature.

Bronnen

Claridge, L. C., Eksteen, B., Smith, A., Shah, T., & Holt, A. P. (2010). Acute liver failure after administration of paracetamol at the maximum recommended daily dose in adults. Bmj, 341.

McCrae, J. C., Morrison, E. E., MacIntyre, I. M., Dear, J. W., & Webb, D. J. (2018). Long‐term adverse effects of paracetamol–a review. British journal of clinical pharmacology, 84(10), 2218-2230.

Shiffman, S., Battista, D. R., Kelly, J. P., Malone, M. K., Weinstein, R. B., & Kaufman, D. W. (2018). Prevalence of exceeding maximum daily dose of paracetamol, and seasonal variations in cold‐flu season. British journal of clinical pharmacology, 84(6), 1250-1257.