Ben je Na Reanimatie een Kasplantje? De Harde Cijfers.

25% overleeft een reanimatie, maar heb je dan nog wel een waardig bestaan? Zo zijn er veel mensen die niet gereanimeerd willen worden, omdat kennissen er slecht uitgekomen zijn.

Ik herinner me nog mijn eerste zorgstage, waar ik zag dat velen niet gereanimeerd wilden worden, waardoor ik me altijd afvroeg welk deel hiervan als een schim van zichzelf eindigt en hoeveel volledig herstelt en weer volop van het leven geniet.

Dus, hoe groot is de kans op herstel na reanimatie? En welke klachten na reanimatie kunnen optreden? Kortom, wat is de kwaliteit van leven na reanimatie?

KORT ANTWOORD

De helft van de overlevenden herstelt goed, met weinig of geen blijvende schade, maar de andere helft ervaart klachten. Onder hen heeft één op de drie hulp nodig bij dagelijkse activiteiten. De rest kan wel zelfstandig functioneren, maar heeft bijvoorbeeld last van concentratieproblemen, geheugenstoornissen of vermoeidheid.

Bijna 50% van de overlevenden meldt cognitieve en emotionele klachten na een reanimatie. Ongeveer 10% houdt ernstige klachten over, zoals verlamming van een arm of been, of zelfs coma.

Dit verklaart waarom sommigen niet gereanimeerd willen worden en denken: “Als mijn hart stopt, laat me dan gaan”, terwijl anderen koste wat het kost blijven leven. Echter,  naar die wens wordt niet altijd geluisterd, want volgens de wet mag een arts niet zinloos handelen. Reanimatie wordt namelijk alleen uitgevoerd als er een kans van slagen is. Daarom kan een arts besluiten dat reanimeren in bepaalde gevallen zinloos is. Dit wordt met jou besproken en opgenomen in je medisch dossier.

Dit artikel bespreekt vier situaties waarin reanimatie niet wordt uitgevoerd, en waarom reanimatie tijdens operaties altijd plaatsvindt.

close up van twee mensen die een vrouw op het gras reanimeren

Tijdens operaties wordt altijd gereanimeerd

Tijdens operaties en direct erna moet altijd gereanimeerd worden als er sprake is van een hart- en ademstilstand.

Deze regel is ingesteld vanwege het feit dat een hart- en ademstilstand direct kan optreden als gevolg van de operatie. 

Een hart- en ademstilstand tijdens of na een operatie kan verschillende oorzaken hebben, waaronder complicaties door anesthesie of chirurgische ingrepen. 

Het kan ook het gevolg zijn van onderliggende gezondheidsproblemen van de patiënt, zoals hartziekten of ademhalingsstoornissen.

Weetje

Wist je dat de kans dat iemand een hartstilstand overleeft gemiddeld 23% is?

De gevolgen van een hartstilstand voor je hersenen

Door een hartstilstand krijgen de hersenen te weinig zuurstof en kunnen daardoor beschadigd raken. 

Dit kan leiden tot problemen zoals geheugenverlies, moeite met praten en bewegen, en zelfs blijvende veranderingen in de manier waarop iemand denkt en zich gedraagt.

Als iemand te lang zonder zuurstof zit, kunnen er nog meer problemen ontstaan. Wanneer het hart weer begint te kloppen, kunnen de hersenen namelijk schade oplopen door de plotselinge toestroom van zuurstof. 

Dit kan leiden tot zwelling en vernauwing van de bloedvaten in de hersenen, waardoor de bloedtoevoer wordt verstoord en de schade nog erger wordt.

Niet alle problemen zijn permanent, sommige kunnen na verloop van tijd verbeteren. Maar voor veel mensen heeft een hartstilstand blijvende gevolgen voor hun leven. 

Ze kunnen moeite hebben met alledaagse taken zoals aankleden en sociaal contact, en kunnen zelfs emotionele problemen ervaren zoals depressie en angst.

Wanneer niet reanimeren? 4 Redenen

Het besluit om niet te reanimeren kan verschillende redenen hebben, waaronder de expliciete voorkeur van de patiënt, de algehele slechte gezondheidssituatie, het verwachte niveau van functioneren na reanimatie, en medische overwegingen die aangeven dat reanimatie niet zinvol is.

Patiëntvoorkeur. Soms heeft een persoon heel duidelijk aangegeven dat ze niet gereanimeerd willen worden. Misschien hebben ze dit vastgelegd in een wilsverklaring of hebben ze het herhaaldelijk besproken met hun arts of familie. Deze voorkeur kan voortkomen uit persoonlijke overtuigingen, religieuze of culturele achtergronden, of simpelweg uit angst voor een leven na reanimatie waarin ze niet meer de kwaliteit van leven hebben die ze wensen.

Slechte situatie van de patiënt. Soms is de gezondheidstoestand van een persoon al zo slecht dat zelfs als ze gereanimeerd worden, de kans op herstel klein is. Dit kan het geval zijn bij ernstige en onomkeerbare aandoeningen, zoals vergevorderde kanker, terminale ziekten of een ernstig orgaanfalen. In deze gevallen kan het reanimeren van de persoon meer lijden veroorzaken dan daadwerkelijk het leven verlengen.

Niveau van functioneren na reanimatie. Stel je voor dat een persoon gereanimeerd wordt, maar als gevolg daarvan blijvend letsel of ernstige handicaps oploopt. Dit kan betekenen dat ze afhankelijk worden van anderen voor de meest fundamentele taken, zoals eten, zichzelf verzorgen of zelfs ademen. Als deze situatie niet in overeenstemming is met de waarden en wensen van de persoon, kan het voor hen onaanvaardbaar zijn om gereanimeerd te worden.

Op medische gronden niet reanimeren. Soms zijn er medische redenen waarom reanimatie niet zinvol is. Bijvoorbeeld, als iemand al lange tijd geen bloedcirculatie heeft gehad voordat ze worden gevonden, kan het zijn dat hun organen onherstelbaar beschadigd zijn. In zo’n situatie kan reanimatie niet alleen ineffectief zijn, maar ook het lijden van de persoon verlengen zonder kans op herstel.

Deze beslissingen moeten met grote zorgvuldigheid worden genomen, met het volste respect voor de wensen van de persoon, de medische omstandigheden en de mogelijke uitkomsten van reanimatie. 

Communicatie tussen de arts, de patiënt en hun naasten speelt hierbij een cruciale rol.

De Kwaliteit van Leven na Reanimatie

Ongeveer de helft van de overlevenden herstelt goed, met minimale blijvende schade. 

Echter, één op de drie overlevenden heeft hulp nodig bij dagelijkse activiteiten. Deze hulp kan variëren van het assisteren bij het aankleden tot hulp bij het uitvoeren van huishoudelijke taken. 

Dit geeft aan dat hoewel het hart misschien weer klopt, het lichaam en de geest niet altijd terugkeren naar hun vroegere staat van functioneren. 

Zelfs degenen die zelfstandig kunnen functioneren, kampen vaak met problemen zoals concentratieproblemen, geheugenstoornissen en vermoeidheid.

Cognitieve en emotionele klachten zijn ook veelvoorkomend na reanimatie. Bijna de helft van de overlevenden meldt dergelijke klachten, variërend van angst en depressie tot problemen met het denkvermogen. 

Wat nog zorgwekkender is, is dat ongeveer 10% van de overlevenden ernstige klachten overhoudt aan de reanimatie. 

Deze omvatten ernstige geheugenproblemen, spraakproblemen, verlamming van ledematen, en in sommige gevallen zelfs coma. 

Deze ernstige gevolgen benadrukken de complexiteit van het reanimatieproces en de vele variabelen die van invloed kunnen zijn op het uiteindelijke resultaat.

Het is belangrijk om te erkennen dat de kwaliteit van leven na reanimatie niet alleen wordt bepaald door fysieke factoren, maar ook door psychologische en sociale aspecten. 

De impact van een bijna-doodervaring kan diepgaand zijn en langdurige emotionele gevolgen hebben. 

Het is niet ongebruikelijk voor overlevenden om te worstelen met gevoelens van angst, schuld en existentiële crisis na zo’n traumatische gebeurtenis.

Take home message

Wat is de kwaliteit van leven na reanimatie? Welke klachten na reanimatie? Dus hoe groot is de kans op herstel na reanimatie? 

De helft van de overlevenden herstelt goed zonder blijvende schade, maar bij de andere helft treden klachten op. 

Eén op de drie heeft hulp nodig bij dagelijkse activiteiten, terwijl de rest zelfstandig kan functioneren maar last heeft van bijvoorbeeld concentratieproblemen, geheugenstoornissen of vermoeidheid. 

Bijna de helft van de overlevenden meldt cognitieve en emotionele klachten na een reanimatie, terwijl ongeveer 10% ernstige klachten heeft zoals geheugenproblemen, spraakproblemen, verlamming van een arm of been, of zelfs coma.

Jouw steun is essentieel om ervoor te zorgen dat ik elke dag educatief materiaal kan blijven produceren over medische onderwerpen zoals deze, naast het bieden van gratis beginnersgidsen en het opzetten van gratis kanalen

Gezondheid is van onschatbare waarde en toegang tot betrouwbare informatie moet voor iedereen mogelijk zijn. 

Vergeet niet om ook een kijkje te nemen op mijn YouTube-kana, waar ik in slechts één minuut de meest gestelde vragen beantwoord.

Over Diederik

Diederik heeft een medisch-wetenschappelijke achtergrond. In zijn vrije tijd schrijft hij onder andere over gezondheidskwesties voor Human Nature.

Bronnen

Haydon, G., van der Riet, P., & Maguire, J. (2017). Survivors’ quality of life after cardiopulmonary resuscitation: an integrative review of the literature. Scandinavian journal of caring sciences, 31(1), 6-26.

Wuerz, R. C., Holliman, C. J., Meador, S. A., Swope, G. E., & Balogh, R. (1995). Effect of age on prehospital cardiac resuscitation outcome. The American journal of emergency medicine, 13(4), 389-391.