Last van Eetgeluiden? Hierdoor Komt het

Etende, slurpende en kauwende geluiden kunnen kunnen tot ergernis leiden, soms zelfs tot woede en razernij. Maar waarom heb je last van eetgeluiden?

KORT ANTWOORD

Mensen die last hebben van eetgeluiden hebben mogelijk misofonie, waarbij eten, kauwen en smakken ergernis, agitatie en zelfs angst kan opwekken. Kortom, bij misofonie leiden orale geluiden tot emotionele en fysiologische reacties. Zo kunnen eetgeluiden zelfs stress opwekken en de transpiratie en hartslag laten verhogen. Kortom, last van eetgeluiden hebben kan een echte aandoening zijn die de kwaliteit van leven kan beperken.

Dit artikel vertelt je waarom je last hebt van eetgeluiden, de kenmerken van misofonie, precieze, oorzaken en behandelingsmogelijkheden.

vrouw hoort eetgeluiden

Wat is misofonie?

Misofonie is een aandoening waarbij geluiden die normaal gesproken niet als storend ervaren tot ergernis, agitatie en fysiologische reacties kunnen leiden.

Er zijn universeel storende geluiden zoals huilende baby’s en schreeuwende mensen, maar bij misofonie kun je dus bijvoorbeeld last hebben van eetgeluiden.

Ademhalen, kauwen en geeuwen zijn alledaagse geluiden waar mensen normaal gesproken niet zoveel aandacht aan besteden, maar bij misofonie kan dit je emotioneel raken. Het kan zelfs een vecht-of-vluchtreactie triggeren.

Uit een studie in the Journal of Clinical Psychology blijkt dat 20% van de bevolking hier last van heeft.

Misofonie is een aandoening waarbij geluiden zoals kauwen, slurpen, klikken, tikken en ademen intense gevoelens kunnen opwekken zoals woede en paniek.

Door deze geluiden staat misofonie ook wel bekend als het selectief geluidsgevoeligheid syndroom.

Helaas kan dit sociale gevolgen hebben, zoals het vermijden van restaurants.

Misofonie triggers

Veelvoorkomende triggers van misofonie zijn orale geluiden zoals eten en kauwen. In sommige gevallen zelfs het ademhalen.

Zoals besproken kunnen een aantal geluiden agitatie, ergernis en zelfs angst opwekken. Deze geluiden omvatten:

  1. typen
  2. tikken
  3. tikken met de voet
  4. klikken
  5. kauwen
  6. slikken
  7. ademhalen

Misofonie verschijnt meestal rond 12 jarige leeftijd. Het is een primaire stoornis, het ontwikkelt zich dus niet met andere aandoeningen. 

Ontstaanswijze zit vaak in de hersenen

Misofonie heeft met de hersenen te maken. De hersenstructuur van misofonie patiënten is namelijk anders wat de hersenfunctie beïnvloedt. 

De hersenen kunnen de verspreiding van specifieke geluiden niet goed controleren waardoor de prikkels zich naar hersengebieden verspreiden die vecht-en-vluchtreacties reguleren.

Na het horen van eetgeluiden kunnen die gebieden dus ook geactiveerd worden wat vervelende gevoelens kan opwekken.

Misofonie kan een ernstige stoornis zijn

In eerste instantie lijkt last van eetgeluiden niet zo noemenswaardig. Maar in de praktijk blijkt dat het de geestelijke gezondheid kan beïnvloeden en het dagelijkse functioneren en het socialiseren kan belemmeren. 

Misofonie wordt als een echte stoornis beschouwd die de levensactiviteiten en sociale interacties kan beperken.

Als het ademhalen van je echtgenoot boosheid oproept is het niet gek dat het relaties onder spanning brengt.

Je kunt ook niet alle triggers gaan vermijden omdat je dan in een sociaal isolement kan belanden. Het volgende verband is daarom misschien ook niet zo verwonderlijk.

Het verband met depressie 

Twee steekproeven hebben een verband gevonden tussen misofonie en depressie. Tussen de 9% – 22% van de mensen met misofonie heeft ook depressie.

De ernst van zowel de misofoniesymptomen als de ernst van de depressie waren ook met elkaar gecorreleerd.

Meer hersenactiviteit 

Bij een functionele MRI (fMRI) kan de hersenactiviteit in kaart gebracht worden. Bij mensen met misofonie werd er bij de anterieure insulaire cortex een verhoogde hersenactiviteit waargenomen.

Deze gebieden zijn betrokken bij emoties zoals angst. Dit verklaart waarom eetgeluiden emotionele reacties kunnen oproepen.

Ook werd er meer hersen isolatiemateriaal (myeline) rond de zenuwcellen aangetoond. Of dit een rol speelt bij de ontwikkeling van misofonie moet nog blijken.

Therapie voor misofonie

Omdat zoveel mensen er last van hebben zijn er zelfs misofonieklinieken in het leven geroepen.

Cognitieve gedragstherapie en auditieve afleiding lijken goed te helpen. Zo kunnen mensen met geluiden afgeleid worden (koptelefoon / witte ruis).

Toekomstig onderzoek

Er is nog maar weinig bekend over misofonie waardoor mensen niet altijd even goed geholpen kunnen worden.

Zo roept misofonie schaamte op en zijn niet alle zorgverleners bekend met deze klachten. Hopelijk kan toekomstig onderzoek de patiënten in het vervolg beter helpen.

Take home message 

De meeste mensen vinden smakken onaangenaam, maar wanneer eetgeluiden je boos maken is er misschien meer aan de hand. Dus waarom heb je last van eetgeluiden?

Mogelijk heb je misofonie, een aandoening waarbij je getriggerd wordt door orale geluiden zoals eetgeluiden, kauwgeluiden of zelfs ademgeluiden.

Een aandoening waar naar schatting 20% van de mensen mee kampt. 

Er moet niet licht over gedacht worden omdat het de geestelijke gezondheid en het functioneren kan aantasten.

Over Diederik

Diederik heeft een medisch-wetenschappelijke achtergrond. In zijn vrije tijd schrijft hij onder andere over gezondheidskwesties voor Human Nature.

Bronnen

Kumar, S., Tansley-Hancock, O., Sedley, W., Winston, J. S., Callaghan, M. F., Allen, M., … & Griffiths, T. D. (2017). The brain basis for misophonia. Current Biology, 27(4), 527-533.

Potgieter, I., MacDonald, C., Partridge, L., Cima, R., Sheldrake, J., & Hoare, D. J. (2019). Misophonia: A scoping review of research. Journal of clinical psychology, 75(7), 1203-1218.