Mag je in de Zon met Corona?

Aangezien corona erg besmettelijk en belastend kan zijn, ga je je al snel afvragen of je in de zon met corona mag?

Volgens een officiële publicatie van de Britse vereniging van dermatologen kan zonlicht de sterfte van corona verlagen. Dankzij het zonlicht geeft de huid stikstofmonoxide vrij waardoor corona zich minder goed kan vermenigvuldigen. Bovendien verbetert zonlicht de cardiovasculaire gezondheid, dit is een belangrijke risicofactor van COVID-19 sterfte. Echter, beschouw zonlicht niet als therapie omdat teveel schadelijk kan zijn. Houd je met corona en symptomen ook altijd goed aan de regels om anderen niet te besmetten.

Dit artikel vertelt je of je in de zon mag met corona, het belang van zonlicht en nadelige effecten.

vrouw zit in de tuin in de zon

Mag je in de zon met corona?

We weten al meer dan 100 jaar dat de zon micro-organismen kan doden.

Onderzoek heeft aangetoond dat ultraviolet C (UVC-licht) andere virussen doodt. Of deze UV-stralen het nieuwe coronavirus kunnen doden, wordt momenteel onderzocht.

Het zou mogelijk zelfs schaarse middelen zoals maskers kunnen desinfecteren. Dit zal uit onderzoek moeten gaan blijken.

Een verhoogde blootstelling aan zonnestralen is in verband gebracht met minder coronadoden. Het gaat hier met name om de UVA stralen. 

Echter, dit betekent niet per direct dat je in de zon mag als je corona hebt. Zonlicht is geen bewezen therapie voor de ziekte.

Daarnaast brengt overmatige zonblootstelling een aantal risico’s met zich mee zoals verbranding en hitteberoerte.

Het is ook belangrijk dat je de afstandsregels niet overtreedt als je corona hebt. Zie de veelbelovende onderzoeken dus niet als een reden om de regels niet na te komen. 

Vaker het zonlicht opzoeken zou misschien wel een eenvoudige volksgezondheidsinterventie kunnen zijn. We zullen daar wat meer over gaan vertellen.

Zonlicht verlaagt mogelijk het sterftecijfer van corona 

Aan de Universiteit van Edinburgh hebben onderzoekers de sterftecijfers van COVID-19 onderzocht. 

Hierbij werden de sterfgevallen van januari tot april 2020 met de bijbehorende UV-levels voor 2.474 Amerikaanse provincies onderzocht. 

Op basis van deze gegevens zou je dus een uitspraak kunnen doen over de invloed van UV-niveaus op het sterftecijfer. 

Uit de resultaten bleek dat de gebieden met de hoogste mate van blootstelling aan UVA-stralen een lager sterftecijfer hadden.

Meer UVA stralen verlaagt dus de kans om aan COVID-19 te sterven. Vervolgens werd dezelfde analyse herhaald in Italië en Engeland waar de onderzoekers tot dezelfde conclusie kwamen.

Van een aantal factoren is bekend dat ze blootstelling aan het virus verhogen en het risico op overlijden verhogen. Hier moest dus voor gecorrigeerd worden.

Tijdens deze onderzoeken werd daarom rekening gehouden met de volgende factoren: 

  1. leeftijd
  2. bevolkingsdichtheid
  3. sociaaleconomische status
  4. temperatuur
  5. etniciteit
  6. luchtverontreiniging
  7. besmettingsniveaus in lokale gebieden

Waarom zon kan helpen

De onderzoekers kwamen met een interessante verklaring. De huid zal na blootstelling aan zonlicht stikstofmonoxide vrijgeven waardoor het vermogen van corona om zich te vermenigvuldigen afneemt. Deze bevinding is in laboratoriumstudies vastgesteld.

Daarnaast zijn er andere positieve invloeden van zonlicht die het sterftecijfer van corona kunnen beïnvloeden. Bewezen gezondheidsvoordelen zonlicht:

  1. lagere bloeddruk
  2. betere cardiovasculaire gezondheid
  3. minder hartaanvallen

Het is bekend dat hartaandoeningen een risicofactor vormen voor COVID-19 sterfte. Dit zou de hiervoor besproken bevindingen ook kunnen verklaren.

Vitamine D-aanmaak

Dankzij de zonnestralen kan je lichaam vitamine D aanmaken. Dit is erg belangrijk want zonder vitamine D kan je immuunsysteem niet optimaal functioneren.

Echter, in de hiervoor besproken studies kon het risico op overlijden door COVID-19 niet verklaard worden aan de hand van deze hogere vitamine D-niveaus. 

In de studie werden alleen de gebieden opgenomen met onvoldoende hoeveelheden UVB-levels om grote hoeveelheden vitamine D in het lichaam te produceren.

Take home message 

Wereldwijd heeft corona tot veel sterfgevallen geleid omdat we er nog niet veel van af weten. Gelukkig is er steeds meer bekend zoals het belang van blootstelling aan zonlicht. 

Dus mag je in de zon met corona? UVA stralen kunnen mogelijk het sterftecijfer van corona verlagen, maar dit wordt momenteel nog onderzocht. De huid geeft als reactie op het zonlicht stikstofmonoxide af waardoor covid zich minder goed kan vermenigvuldigen. Bovendien verbetert zonlicht de hartgezondheid.

Over Diederik

Diederik heeft een medisch-wetenschappelijke achtergrond. In zijn vrije tijd schrijft hij onder andere over gezondheidskwesties voor Human Nature.

Bronnen