Mag je in de Zon na een Vaccinatie?

Mensen die net geprikt zijn denken soms dat de zon de werkzaamheid van het vaccin kan beïnvloeden of dat de injectieplaats extra kwetsbaar is geworden. Dus mag je in de zon na vaccinatie?

Je mag in de zon na vaccinatie omdat zonblootstelling de antigeenspiegels niet zal beïnvloeden. Uit onderzoek blijkt namelijk de zoninterventies rondom het tijdstip van vaccinatie geen effecten heeft op de immuunreacties en dat je goed beschermd blijft. Daarnaast hoef je de vaccinatieplaats niet af te schermen omdat het niet voor meer vaccinatieletsels zorgt. Echter, als je post-vaccinatiesymptomen ervaart zoals koorts, moet je zonnebaden vermijden. 

Dit artikel vertelt je of je in de zon mag na een vaccinatie en de effecten van zonlicht op de werkzaamheid of letsels.

vaccinatie in zonlicht

Wanneer je zon beter kunt vermijden na vaccinatie

In het geval van post-vaccinatiesymptomen zoals koorts moet je de zon vermijden. Echter, momenteel zijn er geen vaste procedures wat je nou precies voor en na vaccinatie moet doen.

Het eten van veel citrusvruchten,  fruit, bessen, alcoholische dranken, of iets anders dat een allergische reactie kan uitlokken wordt wel afgeraden.

De arts kan dan namelijk moeilijk vaststellen of je allergisch bent voor het vaccin of voor een van de hiervoor beschreven voedingsstoffen. Vermijd risicoproducten en maak het de arts zo makkelijk mogelijk.

Soms kan blootstelling aan de zon na vaccinatie uitslag veroorzaken.

Zonblootstelling zorgt niet voor minder antigenen

Dankzij vaccinatie is de incidentie van veel ernstige kinderinfecties sterk afgenomen. Er zijn echter wel een paar factoren die hier mogelijk invloed op hebben.

Zo is hoge zonblootstelling op het moment van vaccineren in verband gebracht met een slechtere immuunreactie, of om specifieker te zijn met een verminderde antigeenspecifieke immuunrespons.

Om deze reden hebben onderzoekers gekeken of  zonbeschermingsadvies en -materiaal aan de ouders van de kinderen de immuunreactie op het moment van vaccinatie kan verbeteren. Er werd verwacht dat het in een robuustere immunisatierespons zou resulteren. 

Het onderzoek werd uitgevoerd in Zuid-Afrika onder kinderen (18 maanden oud) die de mazelenvaccinatie ontvingen.

4 weken na de vaccinatie werden de immunoglobuline G-spiegels gemeten. In beide onderzoeksgroepen waren de antilichaamtiters hoger dan 200 mIU/ml, oftewel een beschermende antilichaamconcentratie.

Tussen beide groepen werden bovendien geen statistisch significante verschillen gemeten.

Conclusie: Dit onderzoek leverde bewijs dat zonbeschermingsinterventie rondom een mazelenvaccinatie geen invloed had op de antilichaamspiegel bij kinderen.

Zonlicht heeft geen negatieve invloed op de vaccinatieplaats

Een studie onder 1.200 gevaccineerde schoolkinderen onderzocht de effecten van sterk zonlicht op de vaccinatieplaats. 

De onderzoekers keken of BCG injectie in combinatie met sterk zonlicht de ontwikkeling van tuberculine-allergie kon beïnvloeden.

In deze studie waren er drie groepen:

  1. na vaccinatie werd de vaccinatieplaats direct aan zonlicht blootgesteld gedurende 0 tot 45 minuten
  2. 0 tot 45 minuten na de vaccinatie (interval) werd de vaccinatieplaats gedurende volledige 45 minuten blootgesteld
  3. de vaccinatieplaats werd niet blootgesteld

Uit vervolgonderzoek na 5-6 weken bleek dat de vaccinatieletsels en tuberculinereacties  even groot waren tussen de verschillende groepen.

Er kan dus gesteld worden dat de de vaccinatieplaats direct na injectie niet tegen zonlicht afgeschermd hoeft te worden. 

Gelukkig waren er geen verschillen, maar aangezien potentiële effecten van belang zijn moeten er in de toekomst grotere studies overwogen worden.

Het belang van zon na vaccinatie 

Goed nieuws dat je na vaccinatie in de zon mag. Zonblootstelling is namelijk erg belangrijk. Dankzij de zonnestralen kan het lichaam vitamine D aanmaken, een essentieel vitamine voor een goed werkend immuunsysteem. 

Daarnaast versterkt het je botten en tanden en verlaagt het de risico’s op verschillende aandoeningen.

Take home message 

Je eerste vaccinatie kan belastend zijn. En aangezien het misschien een ander soort vaccin is ga je je al snel afvragen of je na vaccinatie in de zon mag.

Onmiddellijk na de injectie van het vaccin hoeft de vaccinatieplaats niet afgeschermd te worden. Uit onderzoek blijkt dat zonbeschermingsinterventie rond het tijdstip van vaccinatie het aantal antilichamen niet zal verhogen. 

Beide groepen bereikte een beschermende antilichamenconcentratie. Als je post-vaccinatiesymptomen ervaart zoals koorts moet je zon blootstelling wel vermijden.

Meerdere studies hebben geen verschillen gevonden tussen degene die zichzelf tegen de zon beschermden en degenen die dat niet deden. 

Over Diederik

Diederik heeft een medisch-wetenschappelijke achtergrond. In zijn vrije tijd schrijft hij over gezondheidskwesties.

Bronnen

Edwards, L. B., & Johansen, B. (1953). BCG-vaccine studies: 6. Effect of exposing the vaccination site to sunlight immediately after vaccination. Bulletin of the World Health Organization, 9(6), 821.