Heeft Parenterale Toediening Nadelen? 9 Belangrijke Dingen

Parenterale toediening is een manier om medicijnen, voedingsstoffen of andere stoffen via een injectie of infuus in het lichaam te brengen. 

Hoewel dit een effectieve manier is om snel en direct de bloedbaan te bereiken, zijn er ook enkele nadelen verbonden aan deze vorm van toediening. 

Hieronder zullen we enkele van deze parenterale toediening nadelen bespreken.

dokter en verpleegkundigen

Nadelen van parenterale voeding

  1. Risico op infectie. Een van de grootste nadelen van parenterale toediening is het risico op infectie. Wanneer naalden worden gebruikt, bestaat er altijd een kans dat er bacteriën of virussen in het lichaam terechtkomen. Dit kan ernstige infecties veroorzaken die zowel de behandelde als de gezonde delen van het lichaam kunnen aantasten. Om dit risico te verminderen, is het belangrijk om altijd schone naalden te gebruiken en om aseptische technieken toe te passen bij de toediening.
  2. Mogelijke allergische reacties. Een ander nadeel van parenterale toediening is de mogelijkheid van allergische reacties. Sommige mensen kunnen allergisch zijn voor bepaalde stoffen die via een injectie of infuus worden toegediend. Deze allergische reacties kunnen mild zijn, zoals huiduitslag of jeuk, of ernstiger, zoals ademhalingsproblemen of shock. In sommige gevallen kan een allergische reactie levensbedreigend zijn.
  3. Pijn bij toediening. Pijn bij toediening is ook een nadeel van parenterale toediening. Injecties kunnen pijnlijk zijn, vooral wanneer ze in gevoelige gebieden van het lichaam, zoals de bil, worden gegeven. Infusen kunnen ook ongemak veroorzaken, zoals zwelling of roodheid op de plaats van het infuus.
  4. Kan bloedstolsels veroorzaken. Parenterale toediening kan ook bloedstolsels veroorzaken. Wanneer stoffen in de bloedbaan worden gebracht, kan dit leiden tot verstoppingen in de bloedvaten. Dit kan ernstige gevolgen hebben, zoals hartaanvallen of beroertes.
  5. Mogelijk schade aan bloedvaten. Mogelijkheid van schade aan bloedvaten. De naald of katheter kan bloedvaten beschadigen waar het in wordt gebracht, dit kan leiden tot bloedingen of infecties.
  6. Problemen met de bloedstolling. Sommige medicijnen kunnen de bloedstolling beïnvloeden, wat kan leiden tot bloedarmoede. Dit kan ernstige gevolgen hebben, zoals bloeduitstortingen of zelfs bloeding
  7. Extra kosten. Een ander nadeel van parenterale toediening is de extra kosten die gemoeid zijn met de behandeling. Injecties en infusen vereisen specifieke apparatuur en materialen, zoals naalden en infusen, die extra kosten met zich meebrengen. Bovendien vereist parenterale toediening vaak professioneel toezicht, waardoor de kosten van de behandeling nog verder kunnen oplopen.
  8. Minder zelfstandigheid. Parenterale toediening kan ook leiden tot verminderde zelfzorg en afhankelijkheid van zorgprofessionals. Wanneer mensen afhankelijk zijn van injecties of infusen voor hun behandeling, kunnen ze hun leven niet zo zelfstandig leiden als ze anders zouden kunnen. Dit kan leiden tot minder zelfvertrouwen en een gevoel van afhankelijkheid.
  9. Kan ongemak veroorzaken. Tot slot, parenterale toediening kan ongemak veroorzaken zoals zwelling of roodheid op de injectieplaats. Ook kan het gevoeligheid of pijn veroorzaken op de plaats waar het geïnjecteerd of geïnfuseerd wordt. Dit kan afhankelijk van de grootte van de naald, de snelheid van de infusie en de stof die wordt toegediend variëren.

Voordelen van parenterale voeding

Hoewel er duidelijke nadelen zijn verbonden aan parenterale toediening, zijn er ook duidelijke voordelen waardoor het een nuttige optie kan zijn voor sommige mensen. 

Een van de grootste voordelen van parenterale toediening is dat het snel en efficiënt is in het leveren van voedingsstoffen en medicatie. 

Dit kan vooral belangrijk zijn voor mensen met een ziekte of aandoening die het moeilijk maakt om normaal te eten of te drinken, zoals mensen met maag- of darmproblemen, of mensen die zich in een kritieke toestand bevinden. 

Parenterale toediening kan ook nuttig zijn voor mensen die een specifieke hoeveelheid voedingsstoffen of medicatie nodig hebben die niet gemakkelijk te krijgen is via normale voeding. 

Parenterale toediening kan ook nuttig zijn voor mensen die ondervoed zijn of een hoog risico lopen op ondervoeding, zoals oudere volwassenen, mensen met bepaalde ziekten of aandoeningen of mensen die in een ziekenhuis verblijven. 

In sommige gevallen kan parenterale toediening ook het enige alternatief zijn voor mensen die niet in staat zijn om normaal te eten of drinken.

Take home message

Wat zijn de nadelen van parenterale toediening?

Parenterale toediening kan leiden tot bloedstolsels, bloedarmoede, lokale reacties, afhankelijkheid van zorgprofessionals en extra kosten. 

Het is belangrijk om deze nadelen te overwegen en te bespreken met een arts of zorgprofessional voordat men besluit om parenterale toediening te gebruiken.

Over Diederik

Diederik heeft een medisch-wetenschappelijke achtergrond. In zijn vrije tijd schrijft hij onder andere over gezondheidskwesties voor Human Nature.

Bronnen