Is Pethidine Verslavend? 5 Factoren.

Pethidine, ook wel bekend als meperidine, is een pijnstiller die wordt gebruikt om matige tot ernstige pijn te verlichten. 

Het wordt vaak gebruikt in ziekenhuizen en hospices, en kan worden gegeven via een injectie of een infuus. 

Een van de belangrijkste vragen die mensen zich stellen als het gaat om pethidine, is of Pethidine verslavend is.

KORT ANTWOORD

Er is bewijs dat pethidine verslavend kan zijn, omdat het dezelfde gebieden van de hersenen activeert als andere opioïden, zoals heroïne en fentanyl. Dit kan leiden tot fysieke en psychologische afhankelijkheid. Wanneer iemand afhankelijk is van pethidine, kan het stoppen met het gebruik van de drug leiden tot ontwenningsverschijnselen, zoals misselijkheid, angst en zweten.

Er zijn echter ook aanwijzingen dat pethidine minder verslavend is dan sommige andere opioïden. Zo heeft het een kortere halfwaardetijd dan andere opioïden, wat betekent dat het sneller uit het lichaam wordt geëlimineerd. Dit kan betekenen dat de afhankelijkheid minder snel ontstaat en minder ernstig is.

Het is belangrijk om te benadrukken dat het gebruik van pethidine altijd onder medisch toezicht moet plaatsvinden en dat patiënten altijd geëvalueerd moeten worden op hun risico op afhankelijkheid. Bovendien, als iemand besluit om te stoppen met pethidine, moet dit altijd gebeuren onder begeleiding van een arts om te voorkomen dat ontwenningsverschijnselen ontstaan.

In het algemeen is het gebruik van pethidine een veilige en effectieve manier om pijn te verlichten, maar het moet worden gebruikt met voorzichtigheid en onder medisch toezicht. Als je twijfelt over de veiligheid of geschiktheid van het gebruik van pethidine voor jouw situatie, raadpleeg dan altijd een arts.

Dit artikel vertelt je of pethidine verslavend is en welke factoren daar allemaal invloed op kunnen hebben.

apotheker pakt medicijn

Verhoogde kans op op pethidine verslaving

Er zijn verschillende factoren die de kans op verslaving aan pethidine kunnen verhogen.

Genetische factoren. Het is aangetoond dat er een genetische component is bij verslaving aan opiaten zoals pethidine. Dit betekent dat sommige mensen een grotere kans hebben op verslaving omdat ze een bepaalde genetische aanleg hebben. Dit kan bijvoorbeeld te maken hebben met de manier waarop de hersenen op opioïden reageren.

Persoonlijkheid. Mensen met bepaalde persoonlijkheidskenmerken, zoals impulsiviteit, angst of depressie, lopen een grotere kans op verslaving. Dit komt doordat deze mensen vaak op zoek zijn naar een snelle oplossing voor hun problemen, of omdat ze zich emotioneel ongemakkelijk voelen en pethidine gebruiken om dit te verminderen.

Gebruikspatroon. Hoe vaak en hoeveel pethidine wordt gebruikt, kan ook een rol spelen in de kans op verslaving. Mensen die de stof regelmatig en in grote hoeveelheden gebruiken, lopen een grotere kans op afhankelijkheid. Ook het gebruiken van pethidine voor een langere periode kan de kans op verslaving verhogen.

Sociale factoren. Mensen die zich in een omgeving bevinden waar gebruik van pethidine wordt aangemoedigd of geaccepteerd, hebben een grotere kans op verslaving. Dit kan bijvoorbeeld zijn in een groep waar veel gebruik van pethidine wordt gemaakt, zoals in een subcultuur of onder bepaalde groepen in de samenleving.

Voorgeschiedenis van verslaving. Mensen die eerder al afhankelijk zijn geweest van een stof, lopen een grotere kans op verslaving aan pethidine. Dit komt doordat de hersenen eerder gewend zijn geraakt aan de effecten van een stof en sneller afhankelijk kunnen worden van een andere stof.

Houd er rekening mee dat dit slechts enkele factoren zijn die een rol kunnen spelen bij verslaving aan pethidine en iedereen anders kan reageren op de stof. 

Aandachtspunten

Pethidine is een sterk opioïd en het stoppen met gebruik ervan kan leiden tot afkickverschijnselen zoals angst, prikkelbaarheid, misselijkheid, diarree, trillen en zweten. 

Deze symptomen kunnen zich voordoen in de eerste paar dagen na het stoppen met gebruiken en kunnen een aantal weken duren.

Professionele hulp kan zeer nuttig zijn bij het verminderen van de kans op verslaving en het behandelen van een bestaande verslaving. 

Er zijn verschillende behandelingsopties beschikbaar, zoals medicatie-ondersteunde behandeling, gedragstherapie en behandeling in een faciliteit.

Take home message

Pethidine is een opioïde pijnstiller die wordt gebruikt voor de behandeling van matige tot ernstige pijn, maar is pethidine verslavend?

Pethidine is een verslavende stof omdat het de hersenen beïnvloedt en kan leiden tot afhankelijkheid. Het gebruik van pethidine kan leiden tot afkickverschijnselen bij het stoppen met gebruiken. 

Mensen met bepaalde risicofactoren, zoals een genetische aanleg, een persoonlijkheid die gevoelig is voor impulsiviteit, angst of depressie, of een voorgeschiedenis van verslaving, hebben een grotere kans op verslaving. 

Het is belangrijk om professioneel advies te vragen als je denkt dat je of iemand anders een probleem heeft met pethidine of een andere stof. 

Gebruik van pethidine moet altijd onder medisch toezicht gebeuren en dient te worden beperkt tot de kortste duur nodig voor behandeling van pijn.

Over Diederik

Diederik heeft een medisch-wetenschappelijke achtergrond. In zijn vrije tijd schrijft hij onder andere over gezondheidskwesties voor Human Nature.

Bronnen