Psychedelica Tegen Verslaving: Werkt het?

Psychedelica zijn psychoactieve stoffen die een therapeutische werking kunnen hebben. Zo kunnen mensen met geestelijke gezondheidsproblemen zoals angst, depressie en posttraumatische stressstoornis er baat bij hebben.

Afkicken van een lichamelijke verslaving is een van de moeilijkste opgaven in het leven. Mogelijk kunnen plantaardige psychoactieve stoffen hierbij helpen.

KORT ANTWOORD

Psychedelica kan helpen bij het afkicken. Zo was het succespercentage in een studie van rokers na een jaar maar liefst 67%. Een succespercentage dat hoger ligt dan met andere medicijnen of therapieën gewoonlijk gezien worden. Dit geldt zowel voor de korte als lange termijn. Dit blijkt uit meerdere studies.

Dit artikel vertelt je of je met psychedelica roken voor eens en voor altijd achter je kunt laten en waarom het mogelijk werkt.

omgeving van alternatieve therapie

Waarom psychedelica bij verslaving werkzaam kan zijn

Er zijn steeds meer onderzoeken waaruit blijkt dat psychedelica sommige symptomen van verslaving kunnen verminderen.

Hier is een mogelijke verklaring voor. Psychedelica kunnen namelijk helpen bij geestelijke gezondheidsproblemen zoals depressie. En depressie en verslaving komen vaak samen voor.

Als andere psychische symptomen minder worden kan de verslaving dus mogelijk beter aangepakt worden.

Maar er is nog meer.

Psychedelica kunnen je hersenen veranderen 

Psychedelica kunnen mogelijk structurele veranderingen in hersenweefsel teweegbrengen. Dit wordt ook wel synaptische plasticiteit genoemd.

Dit doen psychedelica door zogeheten neurotrofe en transcriptiefactoren te stimuleren, dit blijkt uit onderzoek.

Naast rokers kunnen ook andere mensen met een verslaving er baat bij hebben.

Werken psychedelica tegen verslaving

Verschillende onderzoekers zijn erg enthousiast over psychedelica.

Zo kan een langere, intensere psychedelische ervaring met psilocybine een therapeutische werking hebben.

Zo kan de kans dat je stopt met drinken groter worden als je een intense psychedelische ervaring hebt gehad. 

Als het met psychotherapie wordt geïntegreerd is een enkele sessie over het algemeen al effectief. Een andere vorm van begeleiden kan ook effectief zijn.

Kortetermijnstudie en langetermijnstudie

Korte termijn. Volgens een recente studie kunnen twee tot drie matige tot hoge doses (20 en 30 mg/70 kg) van psilocybine gecombineerd met cognitieve gedragstherapie het percentage van de mensen die na 6 maanden nog gestopt zijn verhogen.

Lange termijn. Als er een gestructureerd behandelingsprogramma wordt gevolgd met psilocybine kan langdurige ontwenning aanzienlijk bevorderd worden.

Kortom, de resultaten zijn veelbelovend. Ga echter niets op eigen initiatief ondernemen en overleg altijd met een dokter.

Take home message

Psychedelica beschikken over verschillende therapeutische werkingen. 

Er is zowel recent en historische bewijs dat klassieke psychedelica de succespercentages kan verhogen.

Zoals je hebt gelezen moet er dus wel een vorm van begeleiding zijn zoals psychotherapie. 

Uit toekomstig onderzoek moet blijken of er voor middelengebruik een psilocybine-gefaciliteerde behandeling moet komen.

Over Diederik

Diederik heeft een medisch-wetenschappelijke achtergrond. In zijn vrije tijd schrijft hij onder andere over gezondheidskwesties voor Human Nature.

Bronnen

Bouso, J. C., Palhano-Fontes, F., Rodríguez-Fornells, A., Ribeiro, S., Sanches, R., Crippa, J. A. S., … & Riba, J. (2015). Long-term use of psychedelic drugs is associated with differences in brain structure and personality in humans. European Neuropsychopharmacology, 25(4), 483-492.

Johnson, M. W., Garcia-Romeu, A., & Griffiths, R. R. (2017). Long-term follow-up of psilocybin-facilitated smoking cessation. The American journal of drug and alcohol abuse, 43(1), 55-60.