Top 5 Schadelijkste Chemische Stoffen

Er zijn een aantal chemische stoffen die bekend staan om hun mogelijke schadelijkheid voor mens en milieu. 

Sommige van deze stoffen zijn bijvoorbeeld kankerverwekkend, terwijl anderen schade kunnen aanbrengen aan het zenuwstelsel of aan het milieu. 

Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van deze stoffen en de risico’s die ze met zich meebrengen, zodat we voorzichtig kunnen zijn in het gebruik ervan. 

Laten we eens kijken naar enkele van de schadelijkste chemische stoffen die we kennen.

man bij dokter

1. Asbest

Asbest is een mineraal dat vroeger veel werd gebruikt in bouwmaterialen vanwege zijn brandwerende en isolerende eigenschappen. 

Het kan echter ernstige longschade veroorzaken als het wordt ingeademd. 

Asbestvezels zijn zo klein dat ze diep in de longen kunnen doordringen en daar ontstekingen kunnen veroorzaken. 

Dit kan leiden tot aandoeningen zoals asbestose (een aandoening van de longen) en mesothelioom (een vorm van kanker). 

Asbest is ook kankerverwekkend, vooral als het wordt ingeademd. 

Het is belangrijk om voorzichtig te zijn bij het werken met materialen die asbest bevatten en om voldoende beschermingsmiddelen te gebruiken om te voorkomen dat je de vezels inademt. 

Als je denkt dat je in contact bent gekomen met asbest, is het belangrijk om onmiddellijk medische hulp te zoeken.

2. Benzine

Benzine is een oplosmiddel dat vaak wordt gebruikt als brandstof voor vervoermiddelen zoals auto’s en vliegtuigen. 

Het kan echter ook schade veroorzaken aan de gezondheid als het wordt ingeademd of in contact komt met de huid. 

Benzine kan irritatie veroorzaken aan de ogen en de huid en kan ook schade veroorzaken aan het zenuwstelsel als het wordt ingeademd. 

Wees dus voorzichtig bij het werken met benzine en gebruik voldoende beschermingsmiddelen, zoals handschoenen en een adembescherming.

3. Kwik

Kwik is een zeer giftig metaal dat vaak wordt gebruikt in thermometers, fluorescente lampen en sommige medicijnen. 

Kwik kan schade veroorzaken aan het zenuwstelsel en de nieren als het wordt ingeademd of ingenomen. 

Het kan ook schade veroorzaken aan het immuunsysteem en het reproductieve systeem. 

Als je denkt dat je in contact bent gekomen met kwik, is het belangrijk om onmiddellijk medische hulp te zoeken. 

Bovendien is het belangrijk om ervoor te zorgen dat producten die kwik bevatten op een veilige manier worden afgedankt om te voorkomen dat het metaal in het milieu terechtkomt.

4. Chloor

Chloor is een zeer reactief gas dat vaak wordt gebruikt voor het desinfecteren van drinkwater en het bleken van papier en textiel. 

Het kan irritatie veroorzaken aan de ogen, de neus en de luchtwegen als het wordt ingeademd en kan ook brandwonden veroorzaken als het in contact komt met de huid. 

Chloor kan ook schade veroorzaken aan het spijsverteringsstelsel als het wordt ingenomen. 

Als je denkt dat je in contact bent gekomen met chloor, is het belangrijk om onmiddellijk je huid te wassen en om medische hulp te zoeken als je last hebt van ademhalingsproblemen of andere gezondheidsklachten.

5. Formaldehyde

Formaldehyde is een chemische stof die vaak wordt gebruikt als conserveermiddel en als bindmiddel in producten zoals glues en plamuur. 

Het kan kankerverwekkend zijn als het wordt ingeademd en kan ook irritatie veroorzaken aan de ogen, de neus en de luchtwegen. 

Formaldehyde kan ook schade veroorzaken aan het zenuwstelsel als het wordt ingeademd in hoge concentraties. 

6. Arsine

Arsine is een giftig gas dat vaak wordt gebruikt in de industrie voor het maken van sommige chemische producten. 

Het kan schade veroorzaken aan het bloed en het zenuwstelsel als het wordt ingeademd en kan ook kanker veroorzaken. 

Arsine kan irritatie veroorzaken aan de ogen, de neus en de luchtwegen als het wordt ingeademd en kan ook brandwonden veroorzaken als het in contact komt met de huid. 

Andere schadelijke chemische stoffen

Er zijn natuurlijk nog vele andere chemische stoffen die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid of het milieu. 

 • Lood: Lood is een zware metaal die schade kan veroorzaken aan het zenuwstelsel en de nieren als het wordt ingeademd of ingenomen. Het kan ook schade veroorzaken aan het reproductieve systeem en het immuunsysteem.
 • Cadmium: Cadmium is een zware metaal die schade kan veroorzaken aan de nieren en het bloed als het wordt ingeademd of ingenomen. Het kan ook kanker veroorzaken.
 • Fosfor: Fosfor is een chemische stof die brandwonden kan veroorzaken als het in contact komt met de huid. Het kan ook schade veroorzaken aan het spijsverteringsstelsel als het wordt ingenomen.
 • Chloroform: Chloroform is een oplosmiddel dat schade kan veroorzaken aan het zenuwstelsel en de lever als het wordt ingeademd of ingenomen. Het kan ook kanker veroorzaken.

Schadelijke effecten van de schadelijke chemische stoffen

Een lijst van de mogelijke negatieve gezondheidseffecten van de chemische stoffen die we in dit artikel hebben besproken:

 • Asbest: Longschade, kanker
 • Benzine: Irritatie aan de ogen en de huid, schade aan het zenuwstelsel
 • Kwik: Schade aan het zenuwstelsel, nierproblemen
 • Chloor: Irritatie aan de ogen, neus en luchtwegen, brandwonden
 • Formaldehyde: Kanker, irritatie aan de ogen, neus en luchtwegen, schade aan het zenuwstelsel
 • Arsine: Schade aan het bloed en het zenuwstelsel, kanker, irritatie aan de ogen, neus en luchtwegen, brandwonden
 • Lood: Schade aan het zenuwstelsel, nierproblemen, schade aan het reproductieve systeem, schade aan het immuunsysteem
 • Cadmium: Schade aan de nieren en het bloed, kanker
 • Fosfor: Brandwonden, schade aan het spijsverteringsstelsel
 • Chloroform: Schade aan het zenuwstelsel, leverproblemen, kanker

Vermijd contact met deze chemische stoffen

Er zijn een aantal manieren waarop je kunt voorkomen dat je in contact komt met deze chemische stoffen.

 1. Informeer. Zorg ervoor dat je op de hoogte bent van de chemische stoffen waar je mee werkt en lees de veiligheidsinformatiebladen (VIB’s) van de producten die je gebruikt. Zo weet je wat de mogelijke risico’s zijn en hoe je jezelf kunt beschermen.
 2. Veiligheidsvoorschriften. Zorg ervoor dat je de veiligheidsvoorschriften opvolgt die zijn opgesteld voor het werken met chemische stoffen. Dit kan bijvoorbeeld omvatten het gebruik van beschermende kleding, zoals handschoenen en een adembeschermer, en het zorgen voor voldoende ventilatie.
 3. Vermijd onnodig contact. Als je niet hoeft te werken met bepaalde chemische stoffen, probeer dan om contact te vermijden.
 4. Regelmatig onderhoud. Zorg ervoor dat apparatuur die wordt gebruikt om chemische stoffen te verwerken in goede staat is en voer regelmatig onderhoud uit om lekkages en andere problemen te voorkomen.
 5. Zorg voor een goede opslag. Zorg ervoor dat chemische stoffen op een veilige manier worden opgeslagen, bijvoorbeeld in afgesloten containers of in een goed geventileerde ruimte.

Take home message

Dus wat zijn de schadelijkste chemische stoffen?

Hier zijn enkele van de meest schadelijke chemische stoffen:

 • Asbest: Dit mineraal kan ernstige longschade veroorzaken als het wordt ingeademd. Asbest kan ook kanker veroorzaken.
 • Benzine: Benzine is een oplosmiddel dat schade kan veroorzaken aan het zenuwstelsel als het wordt ingeademd. Het kan ook irritatie veroorzaken aan de ogen en de huid.
 • Kwik: Kwik is een zeer giftig metaal dat schade kan veroorzaken aan het zenuwstelsel en de nieren.
 • Chloor: Chloor is een zeer reactief gas dat irritatie kan veroorzaken aan de ogen, de neus en de luchtwegen als het wordt ingeademd. Het kan ook brandwonden veroorzaken als het in contact komt met de huid.
 • Formaldehyde: Formaldehyde is een kankerverwekkend chemisch dat schade kan veroorzaken aan het zenuwstelsel en longirritatie kan veroorzaken als het wordt ingeademd.
 • Arsine: Arsine is een giftig gas dat schade kan veroorzaken aan het bloed en het zenuwstelsel als het wordt ingeademd. Het kan ook kanker veroorzaken.

Over Diederik

Diederik heeft een medisch-wetenschappelijke achtergrond. In zijn vrije tijd schrijft hij onder andere over gezondheidskwesties voor Human Nature.

Bronnen