Seizoensgebonden Depressie: Oorzaken, Symptomen en Behandelingen

Stemmingswisselingen kunnen verband houden met de seizoenen. Als je je in de herfst en winter erg down, droevig of humeurig gaat voelen, heb je mogelijk een seizoensgebonden depressie. Dit kan wel 40% van het jaar duren.

Dit fenomeen wordt deels verklaard door het licht. In de herfst en winter zijn de dagen namelijk korter en is er minder natuurlijk licht aanwezig.

Een gebrek aan natuurlijk zonlicht kan het chemische evenwicht in de hersenen verstoren.

Dit artikel biedt inzicht in de symptomen en oorzaken van seizoensgebonden depressie, legt uit hoe het gediagnosticeerd wordt, en verkent behandelingsmogelijkheden.

vrouw depressieve stemming

Wat is seizoensgebonden depressie?

Seizoensgebonden depressie is gekoppeld aan specifieke seizoenen en volgt een terugkerend patroon.

Dit fenomeen staat ook bekend als seizoensgebonden affectieve stoornis (SAD).

Bij de overgang naar een nieuw seizoen kunnen stemmingswisselingen beginnen of juist afnemen.

Deze schommelingen in stemming kunnen een impact hebben op je gedachten, gevoelens en dagelijkse activiteiten.

Het is een complexe aandoening waarbij externe factoren zoals veranderingen in lichtniveaus een rol spelen in het beïnvloeden van je emotionele welzijn.

Twee vormen van seizoensgebonden depressie

depressie

Er zijn twee vormen van seizoensgebonden depressie die zich manifesteren volgens specifieke seizoenspatronen: een winterpatroon en een zomerpatroon.

‘Winterblues’. In de meeste gevallen beginnen de symptomen van de winterdepressie in de late herfst en vroege winter, waarna ze in de zonnigere dagen van de lente en zomer geleidelijk verdwijnen. Dit fenomeen wordt vaak aangeduid als de ‘winterblues’.

Zomerdepressie. Aan de andere kant doet een zomerdepressie zich voor wanneer depressieve gevoelens juist in de lente en zomermaanden opkomen, zij het minder frequent.

Beide vormen van seizoensgebonden depressie kunnen mild beginnen en naarmate het seizoen vordert, intensiveren.

Over het algemeen manifesteert seizoensgebonden depressie zich meestal op jongvolwassen leeftijd.

Oorzaak seizoensgebonden depressie

De precieze oorzaak van seizoensgebonden depressie blijft onbekend, maar er zijn verschillende aanwijzingen die worden overwogen.

Minder zonlicht. Een afname van zonlicht kan leiden tot verstoring van je circadiaanse dag- en nachtritme, ook wel je interne klok genoemd. Serotonine en melatonine spelen hierbij een rol.

Verstoorde serotonineregulatie. Normaal gesproken helpt zonlicht bij het reguleren van serotonineniveaus. In het geval van seizoensgebonden depressie is deze regulatie echter verstoord, waardoor er in de winter een afname van serotonine optreedt.

Vitamine D-tekort. Vitamine D is betrokken bij de activiteit van serotonine. Een tekort aan vitamine D zou daarom de symptomen van seizoensgebonden depressie kunnen verergeren. Deze complexe interactie tussen zonlicht, serotonine, melatonine en vitamine D draagt bij aan het begrip van hoe seizoensgebonden depressie zich manifesteert.

7 Risicofactoren seizoensgebonden depressie

Hier zijn enkele van de meest voorkomende risicofactoren voor seizoensgebonden depressie:

1. Geografische locatie. Wonen op grote afstand van de evenaar, zowel in noordelijke als zuidelijke richtingen, kan het risico verhogen.

2. Voorgeschiedenis van depressieve stoornissen. Individuen met een geschiedenis van depressieve stoornissen lopen een verhoogd risico op seizoensgebonden depressie.

3. Geslacht. Vrouwen hebben over het algemeen een groter risico op het ontwikkelen van seizoensgebonden depressie.

4. Psychische stoornissen. Mensen met andere psychische stoornissen kunnen vatbaarder zijn voor seizoensgebonden depressie.

5. Bipolaire stoornis. Vooral bij bipolaire stoornis type II is het risico op seizoensgebonden depressie verhoogd.

6. Familiegeschiedenis. Individuen uit families met een voorgeschiedenis van depressie en schizofrenie lopen mogelijk een verhoogd risico.

7. Lage vitamineniveaus. Een tekort aan bepaalde vitaminen kan ook bijdragen aan de kwetsbaarheid voor seizoensgebonden depressie.

Begrip van deze risicofactoren kan bijdragen aan een betere identificatie en behandeling van seizoensgebonden depressie.

Symptomen seizoensgebonden depressie

De symptomen van seizoensgebonden depressie variëren van mild tot ernstig en manifesteren zich gedurende ongeveer 4 tot 5 maanden per jaar.

Ze kunnen zelfs overeenkomen met die van een ernstige depressie en omvatten:

 • Verlies van interesse in activiteiten die voorheen plezierig waren.
 • Gevoelens van verdriet, lusteloosheid of neerslachtigheid.
 • Gedurende het grootste deel van de dag een depressieve stemming ervaren.
 • Gewichtsveranderingen.
 • Problemen met slapen, waaronder te veel slapen.
 • Veranderingen in eetlust.
 • Een loodzwaar gevoel in de ledematen.
 • Futloosheid, gebrek aan energie en traagheid.
 • Verlangen naar koolhydraten.
 • Agitatie.
 • Gevoelens van waardeloosheid en hopeloosheid.
 • Schuldgevoelens.
 • Gedachten aan zelfmoord of frequent nadenken over de dood.
 • Concentratieproblemen.

Specifieke symptomen van het winterpatroon omvatten:

 • ‘Winterslapen’ of sociale terugtrekking.
 • Hypersomnie, wat zich uit in overmatig slapen.
 • Gewichtstoename.
 • Overmatige consumptie van voedsel, vooral verlangen naar koolhydraten.

Specifieke symptomen van het zomerpatroon zijn:

 • Verminderde eetlust.
 • Slapeloosheid.
 • Gewichtsverlies.
 • Toenemende angst.
 • Perioden van gewelddadig gedrag.

Hoe seizoensgebonden depressie wordt vastgesteld

Iedereen heeft wel eens een off-day en voelt zich minder goed.

Echter, als je op opeenvolgende dagen een somber gevoel hebt en het plezier hebt verloren in de dingen die je voorheen juist leuk vond, is er misschien meer aan de hand.

Als je vermoedt dat seizoensgebonden depressie in het spel is, is het verstandig om een afspraak te maken met je dokter.

De diagnose kan worden gesteld aan de hand van specifieke vragenlijsten.

Criteria voor seizoensgebonden depressie zijn onder andere:

 • Depressieve periodes gedurende minstens 2 opeenvolgende jaren in een specifiek seizoen (hoeft niet elk jaar voor te komen).
 • Aanwezigheid van specifieke symptomen of symptomen van een ernstige depressie.
 • Tijdens deze periodes moeten de symptomen opvallend aanwezig zijn, frequenter dan bij eerdere depressieve episoden.

Het is belangrijk om te weten dat als seizoensgebonden depressie onbehandeld blijft, het kan leiden tot slaapproblemen, werkgerelateerde problemen, eetstoornissen, angststoornissen, sociale terugtrekking, drugsmisbruik en zelfs suïcidale gedachten.

Het tijdig raadplegen van een arts is cruciaal voor een passende behandeling en het voorkomen van mogelijke complicaties.

Behandeling van seizoensgebonden depressie

Seizoensgebonden depressie kan op diverse manieren behandeld worden, waaronder:

 1. Lichttherapie met een lichtbak: Blootstelling aan een lichtbak in de ochtend gedurende 30-45 minuten kan effectief zijn.
 2. Antidepressiva: Medicijnen zoals selectieve serotonineheropnameremmers (SSRI’s) en bupropion worden vaak voorgeschreven.
 3. Vitamine D-supplementen: Het innemen van vitamine D-supplementen kan helpen, vooral omdat een gebrek aan zonlicht een rol speelt.
 4. Psychotherapie: Therapie kan helpen bij het leren omgaan met moeilijke situaties en het verbeteren van de emotionele veerkracht.

Veel voorgeschreven SSRI’s zijn onder andere:

 • Citalopram
 • Sertraline
 • Fluoxetine
 • Escitalopram
 • Paroxetine

Andere manieren om symptomen te verlichten zijn:

 • Verhoogde blootstelling aan natuurlijk zonlicht.
 • Verbetering van de algemene gezondheid en welzijn, inclusief een gezond dieet, voldoende slaap (7-9 uur per nacht), en regelmatige lichaamsbeweging.

Omdat seizoensgebonden depressie een voorspelbaar patroon volgt, kan het starten van behandelingen voor het herfstseizoen mogelijk helpen om symptomen te voorkomen of verminderen.

Het is echter altijd raadzaam om met een arts te overleggen over de meest geschikte behandeling op basis van individuele behoeften en symptomen.

Take home message

Depressie kan een seizoensgebonden patroon volgen, waarbij de herfst en winter de neiging hebben om de symptomen te verergeren, mogelijk als gevolg van kortere dagen en verminderd daglicht.

Wanneer de lente aanbreekt en de dagen langer worden, is er vaak een verbetering van stemming en welzijn merkbaar.

Seizoensgebonden depressie kan op verschillende manieren behandeld worden, waaronder lichttherapie, psychotherapie, en medicatie zoals vitamine D-supplementen en antidepressiva.

Het begrijpen van dit patroon en het vroegtijdig inzetten van passende behandelingen kan een cruciale rol spelen bij het beheersen van seizoensgebonden depressie en het bevorderen van emotioneel welzijn.

Het is altijd raadzaam om professioneel advies in te winnen om de meest effectieve behandelingsaanpak te bepalen op basis van individuele behoeften.

Over Diederik

Diederik heeft een medisch-wetenschappelijke achtergrond. In zijn vrije tijd schrijft hij onder andere over gezondheidskwesties voor Human Nature.

Bronnen

Lam, R. W., & Levitan, R. D. (2000). Pathophysiology of seasonal affective disorder: a review. Journal of Psychiatry and Neuroscience, 25(5), 469.

Magnusson, A., & Boivin, D. (2003). Seasonal affective disorder: an overview. Chronobiology international, 20(2), 189-207