Kun je Slootwater Drinken? 6 Effecten.

Slootwater wordt vaak geassocieerd met onzuiverheid en mogelijke gezondheidsrisico’s.

Maar klopt dat wel of kun je misschien slootwater drinken?

KORT ANTWOORD

In de meeste gevallen kun je geen slootwater drinken, omdat het vaak verontreinigd is met chemicaliën, poep en andere schadelijke stoffen. Er zijn echter situaties waarin slootwater gedronken kan worden, zoals wanneer het water is behandeld en gedesinfecteerd in een waterzuiveringsinstallatie.

Het is belangrijk om te weten dat slootwater niet veilig is om te drinken totdat het is behandeld en gedesinfecteerd. Behandeling van slootwater omvat meestal filtratie, ozonering en chloor of ultraviolett licht. Dit proces elimineert de meeste bacteriën, virussen en andere pathogenen die zich in het water kunnen bevinden.

Zelfs na behandeling, is het nog steeds belangrijk om ervoor te zorgen dat het water voldoet aan de gezondheidsnormen voor drinkwater. Dit kan worden gedaan door regelmatig watermonsters te nemen en deze te analyseren op de aanwezigheid van chemicaliën en andere verontreinigingen.

Om deze redenen is het niet aan te raden om slootwater te drinken, tenzij het water is behandeld en gedesinfecteerd en voldoet aan de gezondheidsnormen voor drinkwater. Het is beter om veilig drinkwater te gebruiken uit een betrouwbare bron.

Dit artikel vertelt je waarom je geen slootwater moet drinken, wat er allemaal in slootwater zit en met welke processen het drinkbaar gemaakt kan worden.

groene waterplant in water

Wat er allemaal kan gebeuren als je slootwater drinkt

Het drinken van slootwater kan verschillende gevolgen hebben voor je gezondheid, afhankelijk van de hoeveelheid verontreiniging in het water. Hieronder een lijst met mogelijke gevolgen:

 • Bacteriële infecties: Slootwater kan besmet zijn met bacteriën zoals E. coli en Salmonella, die diarree, buikpijn en braken kunnen veroorzaken.
 • Virale infecties: Slootwater kan ook besmet zijn met virussen zoals hepatitis A, die leverontsteking veroorzaken.
 • Parasitaire infecties: Parasieten zoals Giardia en Cryptosporidium kunnen ook in slootwater aanwezig zijn en diarree veroorzaken.
 • Schade aan interne organen: Sommige chemicaliën en metalen die in slootwater aanwezig kunnen zijn, kunnen schade veroorzaken aan interne organen, zoals de lever en nieren.
 • Allergische reacties: Sommige mensen kunnen allergische reacties ontwikkelen na het drinken van slootwater.
 • Blootstelling aan kankerverwekkende stoffen: Sommige chemicaliën die in slootwater aanwezig kunnen zijn, kunnen kanker veroorzaken.

Weet ook dat niet alleen drinken van slootwater, maar ook zwemmen, wassen of zelfs contact met slootwater kan gevolgen hebben voor de gezondheid. 

Wat zit er in slootwater?

Slootwater kan een verscheidenheid aan stoffen bevatten, afhankelijk van de bron en de omgeving waar het zich bevindt. 

Hieronder een lijst met mogelijke stoffen die in slootwater aanwezig kunnen zijn:

 • Bacteriën: Slootwater kan besmet zijn met een scala aan bacteriën, zoals E. coli, Salmonella, Legionella en andere pathogene bacteriën die ziekte kunnen veroorzaken.
 • Virussen: Virussen zoals hepatitis A, norovirus en adenovirus kunnen ook in slootwater aanwezig zijn en ziekte veroorzaken.
 • Parasieten: Parasieten zoals Giardia en Cryptosporidium kunnen ook in slootwater aanwezig zijn en diarree veroorzaken.
 • Chemicaliën: Slootwater kan verontreinigd zijn met chemicaliën zoals pesticiden, herbiciden, zware metalen en industriële chemicaliën, die gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken.
 • Poep: Slootwater kan fecaliën bevatten afkomstig van dieren of mensen, die een bron van pathogenen zijn.
 • Algen: Slootwater kan ook algen bevatten, die kunnen leiden tot zuurstoftekort in het water en het verstikken van vis en andere aquatische dieren.
 • Afval: Slootwater kan ook plastic en ander afval bevatten, die een gevaar vormen voor dieren en de natuur.

Hoe kun je slootwater drinkbaar maken? 

Slootwater kan drinkbaar gemaakt worden door middel van waterzuivering. Hieronder een lijst met stappen die vaak genomen worden om slootwater drinkbaar te maken:

 • Filtratie: De eerste stap in het zuiveren van slootwater is filtratie. Hierbij wordt grove verontreiniging zoals bladeren, takken en andere grove deeltjes verwijderd.
 • Sedimentatie: Na filtratie, wordt het water langzaam laten stromen, waardoor fijnere deeltjes kunnen settelen aan de bodem.
 • Oxidatie: Het water wordt behandeld met ozon of chloor om organische stoffen, bacteriën, virussen en andere pathogenen te neutraliseren.
 • Filtratie: Nogmaals een filtratieproces, waarbij het water door een fijnfilter gaat om zand, zilt en andere fijnere deeltjes te verwijderen.
 • Desinfectie: Het water wordt behandeld met UV-licht of chloor om eventuele overgebleven pathogenen te doden.
 • Monitoren: Na deze stappen, wordt het water regelmatig getest om te zorgen dat het aan de gezondheidsnormen voor drinkwater voldoet.

Take home message

Dus kun je slootwater drinken?

In de meeste gevallen kun je geen slootwater drinken, omdat slootwater vaak verontreinigd is met chemicaliën, fecaliën en andere schadelijke stoffen. 

Er zijn echter situaties waarin slootwater gedronken kan worden, zoals wanneer het water is behandeld en gedesinfecteerd in een waterzuiveringsinstallatie.

Over Diederik

Diederik heeft een medisch-wetenschappelijke achtergrond. In zijn vrije tijd schrijft hij onder andere over gezondheidskwesties voor Human Nature.

Bronnen