Stoppen met Speen in 5 Stappen

De overgang naar het leven zonder speen kan voor sommige kinderen en ouders een uitdaging zijn. 

Misschien ben je op zoek naar manieren om je kind op een comfortabele manier te helpen bij het afleren van de speen, of je probeert simpelweg te beslissen of het tijd is om de speen helemaal achterwege te laten. 

Hoe dan ook, het is begrijpelijk als je je bezorgd maakt over hoe je kind zal reageren of hoe jullie allebei de overgang zullen doormaken. 

Het is belangrijk om te onthouden dat iedereen anders is en dat er geen “juiste” manier is om het afleren van de speen aan te pakken. 

Maar weet dat je niet alleen bent en dat er hulp beschikbaar is als je die nodig hebt.

Dit artikel vertelt je hoe je kind kan stoppen met speen, tegen welke problemen je aan kunt lopen en hoe lang het proces van stoppen ongeveer zal duren.

baby met fopspeen

1. Praat met je kind

Voordat je begint met het afleren van de speen, is het belangrijk om een gesprek te hebben met je kind over wat er gaat gebeuren en waarom. 

Dit helpt je kind om te begrijpen waarom het tijd is om de speen achterwege te laten en geeft hem of haar de kans om eventuele zorgen of vragen te uiten.

Het is ook goed om te benadrukken dat het afleren van de speen een proces is en dat je kind niet van de ene op de andere dag de speen niet meer nodig zal hebben. 

Laat duidelijk weten dat je er voor je kind bent en dat je er samen doorheen zult gaan.

Het is belangrijk om te onthouden dat elk kind anders is en dat het ene kind misschien sneller de speen af zal leren dan het andere. 

Probeer je kind te laten begrijpen dat het normaal is om tijd te nodig te hebben om aan het leven zonder speen te wennen en dat het afleren van de speen geen wedstrijd is.

2. Maak een plan

Nadat je hebt gesproken met je kind over het afleren van de speen en eventuele zorgen of vragen hebt besproken, is het tijd om een plan te maken. 

Dit houdt in dat je bepaalt wanneer je wilt beginnen met het afleren van de speen en hoe je het wilt aanpakken.

Er zijn verschillende manieren om het afleren van de speen aan te pakken. 

Sommige ouders kiezen ervoor om het afleren geleidelijk te laten verlopen, door bijvoorbeeld de speen alleen nog te laten gebruiken tijdens de slaap. 

Andere ouders kiezen ervoor om het afleren van de speen in één keer achter de rug te hebben en de speen helemaal te laten verdwijnen. 

Welke methode je ook kiest, het is belangrijk om een plan te maken dat bij jou en je kind past.

Het kan ook helpen om bepaalde doelen te stellen voor het afleren van de speen, zoals het aantal dagen dat je kind de speen niet gebruikt of het aantal situaties waarbij je kind de speen niet nodig heeft. 

Dit kan je kind motiveren om door te gaan met het afleren van de speen en het geeft je kind een gevoel van voldoening als de doelen behaald worden.

3. Maak het leuk

Het afleren van de speen kan voor sommige kinderen moeilijk zijn, dus het is belangrijk om het proces zo aangenaam mogelijk te maken. 

Een manier om dit te doen, is door het afleren van de speen leuk te maken voor je kind. Er zijn verschillende manieren om dit te doen. 

Je kunt bijvoorbeeld beloningen geven voor stappen in het afleerproces, zoals een sticker of een kleine prestatiebeloning voor elke dag dat je kind de speen niet gebruikt. 

Je kunt ook een speciaal afleerbeest aanschaffen, dat je kind kan knuffelen wanneer hij of zij de speen mist.

Het is ook belangrijk om samen met je kind te zoeken naar andere manieren om te kalmeren of te ontspannen, zodat je kind iets heeft om naar terug te grijpen als de speen niet meer beschikbaar is. Dit kan bijvoorbeeld zijn door samen te knuffelen, te lezen of te tekenen.

Door het afleren van de speen leuk te maken, kan het proces minder stressvol zijn voor je kind en het kan de overgang naar het leven zonder speen gemakkelijker te maken.

4. Wees consistent

Het is belangrijk om consistent te zijn als je je kind wilt helpen bij het afleren van de speen. 

Dit betekent dat je duidelijk en vastberaden moet zijn in je beslissing om de speen achterwege te laten en dat je dit ook naar je kind communiceert.

Consistentie betekent ook dat je het afleren van de speen op dezelfde manier aanpakt, ongeacht de omstandigheden. 

Als je bijvoorbeeld hebt besloten om de speen alleen nog tijdens de slaap te laten gebruiken, is het belangrijk om hieraan vast te houden, zelfs als je kind het moeilijk heeft of begint te huilen. 

Dit kan moeilijk zijn, maar het is belangrijk om te onthouden dat het afleren van de speen een proces is en dat het tijd kan kosten voordat je kind aan het leven zonder speen gewend is.

Door consistent te zijn, geeft je kind duidelijkheid en weet je kind wat er verwacht wordt. 

Dit kan het afleren van de speen gemakkelijker maken voor je kind en het proces een stuk minder stressvol.

5. Wees begripvol

Het afleren van de speen kan voor sommige kinderen moeilijk zijn en het is belangrijk om begrip te tonen voor eventuele emoties of uitdagingen die ze ondervinden. 

Dit betekent niet dat je je kind moet toegeven aan alle eisen die je kind stelt of dat je de speen weer terug moet geven als je kind erom vraagt. 

Maar het betekent wel dat je luistert naar wat je kind te zeggen heeft en dat je hem of haar steunt tijdens het afleerproces.

Het kan helpen om samen te zoeken naar manieren om te kalmeren of te ontspannen als je kind het moeilijk heeft zonder de speen. 

Dit kan bijvoorbeeld zijn door samen te knuffelen, te tekenen of te lezen. 

Onthoud ook dat het afleren van de speen tijd kost en dat het normaal is als je kind soms terugvalt naar het gebruik van de speen.

Door begrip te tonen en je kind te steunen, kan het afleren van de speen minder stressvol zijn voor je kind en kan het de overgang naar het leven zonder speen gemakkelijker maken.

Tegen welke problemen je kunt aanlopen

Tijdens het afleren van de speen, kun je tegen verschillende problemen aanlopen. Hieronder staan een paar voorbeelden:

  • Emotionele uitdagingen: Het afleren van de speen kan emotioneel moeilijk zijn voor je kind. Je kind kan zich verdrietig, boos of verward voelen als de speen niet langer beschikbaar is.
  • Slaapproblemen: De speen kan dienen als een slaapkamer voor sommige kinderen en het afleren van de speen kan leiden tot slaapproblemen.
  • Gebitsproblemen: Als je kind de speen te lang gebruikt, kan dit leiden tot gebitsproblemen, zoals een verkeerde stand van de tanden of tandbederf.
  • Dwangmatig gedrag: Sommige kinderen kunnen dwangmatig gedrag vertonen als ze de speen afleren, zoals steeds naar de speen vragen of zichzelf krabben totdat ze bloeden.
  • Terugval: Het afleren van de speen is een proces en het is normaal als je kind soms terugvalt naar het gebruik van de speen, vooral in stressvolle of emotionele situaties.

Take home message

Dus hoe kan je kind stoppen met speen?

Hier zijn een paar stappen die je kunt overwegen als je je kind wilt helpen bij het afleren van de speen:

  • Praat met je kind over het afleren van de speen. Laat duidelijk weten waarom je denkt dat het tijd is om de speen achterwege te laten en bespreek eventuele zorgen of vragen die je kind heeft.
  • Maak een plan. Bepaal wanneer je het afleren van de speen wilt starten en hoe je het wilt aanpakken. Sommige ouders kiezen ervoor om het afleren van de speen geleidelijk te laten verlopen, terwijl anderen het liever in één keer achter de rug hebben. Kies wat het beste bij jou en je kind past.
  • Maak het leuk. Bedenk manieren om het afleren van de speen voor je kind leuk te maken, zoals het belonen van stappen in het afleerproces of het aanschaffen van een speciaal afleerbeest.
  • Wees consistent. Het is belangrijk om consistent te blijven in het afleren van de speen, zodat je kind weet wat er van hem of haar verwacht wordt.
  • Wees begripvol. Het afleren van de speen kan voor sommige kinderen moeilijk zijn en het is belangrijk om begrip te tonen voor eventuele emoties of uitdagingen die ze ondervinden.

Over Diederik

Diederik heeft een medisch-wetenschappelijke achtergrond. In zijn vrije tijd schrijft hij onder andere over gezondheidskwesties voor Human Nature.

Bronnen