Tot Wanneer Abortus Mogelijk is.

60% van de onbedoelde zwangerschappen eindigt in een abortus. Om verschillende redenen kiezen sommige vrouwen voor een abortus. 

Er is echter een bepaalde deadline waarna het niet meer uitgevoerd zal worden. Daarom vragen veel mensen zich af tot wanneer abortus mogelijk is.

KORT ANTWOORD

Over het algemeen worden abortussen in Nederland tot 24 weken zwangerschap uitgevoerd. Deze grens is in het strafrecht vastgelegd. Na 24 weken kan een abortus alleen in zeer beperkte omstandigheden uitgevoerd worden als er bijvoorbeeld ontwikkelingsproblemen bij de baby zijn of in het geval van levensgevaar. In België is abortus mogelijk tot 12 weken zwangerschap. Als je vanaf de laatste dag van de menstruatie begint te tellen komt dat neer op 14 weken. In het buitenland zou een abortus in dat geval alsnog uitgevoerd kunnen worden. Het enige Europese land dat abortus in alle gevallen verbiedt is Malta. Hierbij geldt ook geen uitzondering voor vrouwen waarvan het leven in gevaar is.

Dit artikel vertelt je meer over abortussen, de hulp die je kunt ontvangen maar ook de eventuele complicaties die op kunnen treden.

dokter en verpleegkundigen

De keuze is aan jou

Of je een abortus uit wil laten voeren is uiteindelijk aan jou. De een vindt een beslissing maken heel lastig terwijl sommige vrouwen het zeker weten. 

Naast steun van familie, vrienden of een partner wil je bij een keuze mogelijk bijgestaan worden. Er zijn zwangerschapsconsulenten voor opgeleid die steun kunnen bieden en eventuele mogelijkheden met je door kunnen nemen.

Ook de huisarts of bijvoorbeeld hulpdienst van de abortuskliniek kan jouw steun bieden en onpartijdige informatie verschaffen.

Hoewel de medische professional aanmoedigt om het ook aan je ouders te vertellen hoeft dat meestal niet gedaan te worden als je jonger dan 16 jaar bent.

Belangrijke punten

Wetgeving wereldwijd: De wetgeving met betrekking tot abortus verschilt van land tot land. Sommige landen hebben strikte beperkingen op abortus, terwijl andere landen het recht op abortus beschermen als onderdeel van de reproductieve gezondheidszorg.

Methode van abortus: Er zijn verschillende methoden voor het uitvoeren van een abortus, afhankelijk van de duur van de zwangerschap. Vroege abortussen kunnen worden uitgevoerd met behulp van medicatie, zoals de abortuspil (een combinatie van mifepriston en misoprostol). Bij latere zwangerschappen kan een chirurgische ingreep, zoals een vacuüm-aspiratie of een dilatatie en evacuatie (D&E), nodig zijn.

Redenen voor abortus: Vrouwen kunnen verschillende redenen hebben om te kiezen voor een abortus, zoals ongewenste zwangerschap, medische complicaties, financiële overwegingen of persoonlijke omstandigheden. Het is belangrijk op te merken dat deze redenen sterk kunnen variëren en dat individuele keuzes en omstandigheden moeten worden gerespecteerd.

Counseling en nazorg: Veel landen vereisen dat vrouwen voorafgaand aan een abortus counseling krijgen om hen te ondersteunen bij hun besluitvorming. Daarnaast is het essentieel dat vrouwen toegang hebben tot nazorg, zowel fysiek als emotioneel, om hen te helpen omgaan met eventuele gevolgen van de abortus.

Sociaal debat: Abortus is een onderwerp van voortdurend sociaal debat. Verschillende standpunten worden ingenomen op basis van ethiek, religie, politiek en persoonlijke overtuigingen. Dit debat heeft invloed op de wetgeving en het beleid met betrekking tot abortus in veel landen.

Hoeveel abortussen per jaar?

Jaarlijks worden er wereldwijd naar schatting 73 miljoen abortussen uitgevoerd.

Van alle onbedoelde zwangerschappen eindigt 61% in een abortus terwijl van alle zwangerschappen 30% in een abortus eindigt. 

Bijwerkingen en complicaties abortus

Abortussen vinden geregeld plaats. Mits het op de juiste manier wordt uitgevoerd is het veilig. De behandelaar moet over de juiste vaardigheden beschikken en er moet rekening gehouden worden met de zwangerschapsduur. Er kunnen echter ook bijwerkingen en complicaties optreden.

Vaak voorkomende bijwerkingen na een abortus zijn onder andere:

 1. bloeding (gemiddeld 14 dagen)
 2. duizeligheid
 3. kramp
 4. misselijkheid, braken
 5. slaperigheid

Binnen een week zullen deze symptomen meestal verdwijnen.

Er kunnen ook complicaties optreden:

 1. overmatig bloeden
 2. beschadigde baarmoederhals
 3. beschadigde baarmoeder
 4. verlittekening binnenkant van de baarmoeder
 5. geperforeerde baarmoeder
 6. geïnfecteerde eileiders
 7. geïnfecteerde baarmoeder
 8. onvolledige abortus waarna een chirurgische abortusprocedure uitgevoerd dient te worden
 9. sepsis, septische shock
 10. dood

Onveilige abortus

Van alle abortussen is maar liefst 45% onveilig. Deze vinden voor 97% in ontwikkelingslanden plaats. Dit maakt onveilige abortussen dus een te voorkomen oorzaak van moedersterfte.

Gevolgen onveilige abortussen:

 1. lichamelijke gevolgen
 2. geestelijke gezondheidscomplicaties
 3. financiële lasten (vrouwen, gezondheidszorgstelsels en de gemeenschap)
 4. sociale lasten

Take home message

In 65 landen zijn abortussen gedecriminaliseerd of gelegaliseerd. Een veilige abortus is niet in alle landen betaalbaar, veilig of tijdig. 

Om verschillende omstandigheden of gezondheidsredenen kan er voor een abortus gekozen worden, maar na een bepaalde deadline is het niet meer mogelijk.

Tot wanneer kan een abortus?

Tot 24 weken zwangerschap kan abortus uitgevoerd worden, dit is vastgelegd in het strafrecht. Na deze periode kan een abortus in zeer beperkte omstandigheden soms ook nog uitgevoerd worden. 

Denk hierbij aan bijvoorbeeld ontwikkelingsproblemen van de baby of wanneer er levensgevaar is.

Echter, in België is het mogelijk tot 12 weken zwangerschap. (14 weken vanaf de laatste dag van de menstruatie).

Over Diederik

Diederik heeft een medisch-wetenschappelijke achtergrond. In zijn vrije tijd schrijft hij onder andere over gezondheidskwesties voor Human Nature.

Bronnen

Robotham, S., Lee-Jones, L., & Kerridge, T. (2005). Late Abortion: A research study of women undergoing abortion between 19 and 24 weeks gestation. Reproductive Health Matters, 13(26), 163-164.