Verlamming door Lachgas: 5 Gevaren

Lachgas is zeker geen onschuldig pleziertje. Van geheugenverlies tot zuurstoftekort, lachgas kan schadelijk zijn. 

Dus als je niet voorzichtig bent, kan er dan verlamming door lachgas optreden?

KORT ANTWOORD

Chronisch lachgasgebruik kan in ernstige gevallen voor verlamming zorgen. Zo zijn er mensen die hun benen of armen niet meer kunnen gebruiken. Door langdurig gebruik kan je namelijk geen vitamine B12 meer opnemen wat tot een vitamine B12-tekort leidt. Dit kan de beschermende laag van je ruggenmerg eroderen waardoor het ruggenmerg beschadigd raakt. Dit kan voor zenuwproblemen zorgen zoals tintelingen, gevoelloosheid, loopproblemen en in zeldzame gevallen verlamming.

Dit artikel vertelt je de 5 gevaren van lachgas inclusief hoe je het kan helpen voorkomen.

lachgas patroon

Verlamming na 15 ballonnen

Het kan ook na één avond optreden. Zo is Olivia Golding na 15 lachgasballonnen van haar borst naar beneden verlamd geraakt.

Op de avond zelf voelde ze naalden en pinnen in haar rug, maar 3 dagen later kon ze niet meer goed praten en bewegen.

Het bleek dat haar zenuwstelsel was beschadigd. Ook werd er degeneratie van het ruggenmerg vastgesteld ten gevolge van de ziekte van Lichtheim. 

Of ze ooit zonder hulp kan lopen is helaas nog maar de vraag.

Gevaren en bijwerkingen door lachgas

Als je er onverantwoord mee omgaat kan het je gezondheid flink aantasten. Maar je kan er zelfs dood aan gaan.

Jaarlijks overlijden er in Amerika ongeveer 15 mensen na het inademen van lachgas. Om deze reden willen steeds meer regeringen de verkoop van lachgas verbieden.

Maar lachgas wordt nog steeds bij tandartsen en bevallingen gebruikt, dus hoe schadelijk is het nou eigenlijk.

Dit zal sneller gebeuren als je de grenzen opzoekt of als je je niet van alle gevaren bewust bent. En dat zijn er nogal wat.

  1. Zuurstofgebrek. Door het inhaleren van te veel lachgas zal het zuurstofgehalte dalen waardoor bewusteloosheid kan optreden. Je kan er zelfs door stikken.
  2. Verschillende klachten. Maar liefst 4% van de mensen die lachgas gebruiken ervaren verschillen klachten variërend van pijnscheuten in de ledematen, tot gevoelloosheid en tintelingen.
  3. Zenuwschade. Achter in je keel loopt je 10e hersenzenuw, de nervus vagus. Door het koude lachgas kan deze belangrijke zenuw aangetast worden. Als gevolg kan zelfs je hartslag vertragen. 
  4. Vitamine B12-tekort. Ook kan langdurige blootstelling aan lachgas tot een vitamine B12-tekort leiden wat vervolgens bloedarmoede, zenuwbeschadiging en hersenbeschadiging kan veroorzaken. 
  5. Geheugenverlies. Er kan geheugenverlies optreden als je te lang wordt blootgesteld aan lachgas.
  6. Cannabis. Er zijn dus wat gezondheidsrisico’s aan lachgas verbonden. Als je het met cannabis of alcohol combineert zullen deze gezondheidsrisico’s toenemen. Niet doen dus. 
  7. Bijwerkingen. Als je te veel lachgas neemt of als plotseling de hoeveelheid ingeademde lachgas verandert, kunnen er verschillende bijwerkingen optreden zoals hoofdpijn, overmatig zweten, misselijkheid of braken, rillingen en slaperigheid.

Hierbij moet wel vermeld worden dat recreatief lachgas relatief veilig is. Zo is bij bijvoorbeeld helium het aantal sterfgevallen al hoger.

Gevaarlijk gebruik

Er kunnen gevaarlijke situaties ontstaan als het lachgas verkeerd wordt ingenomen. Inhaleer het niet rechtstreeks uit de houder.

Daarnaast moet je het ook niet in afgesloten ruimtes nemen. Er zijn zelfs mensen die een plastic zak over hun hoofd doen, de meeste verstikkingen zijn veroorzaakt in combinatie met plastic zakken.

Als iemand flauwvalt moet je direct een ambulance bellen. Draai de persoon op de zij om verstikking te voorkomen.

Lachgas bij de tandarts

Een tandartsbezoek kan voor best veel stress en angst zorgen. Dankzij lachgas zal de angst afnemen en kunnen mensen zich beter ontspannen terwijl ze nog steeds met de tandarts kunnen communiceren. Binnen een paar minuten zullen de kalmerende effecten al merkbaar zijn.

Bij de tandarts is het lachgas niet schadelijk. Het bestaat namelijk uit een mengsel van lachgas en zuurstof. Mits het op de correcte wijze wordt gebruikt is het zowel effectief als veilig. 

Het lachgas bij de tandarts zal je dus niet in slaap brengen. Je wordt een beetje licht in je hoofd en kan een licht tintelend gevoel krijgen. Door het euforische gevoel zou je kunnen gaan lachen.

Take home message

Distikstofmonoxide, oftewel lachgas is erg populair. Maar als het ten koste gaat van je gezondheid zal het lachen je al snel vergaan. 

Bij de tandarts kan lachgas zowel de pijn als angst effectief verminderen. 

Maar jongeren gaan er vaak onverantwoord mee om wat verschillende gevaren met zich meebrengt. Kan lachgas verlamming veroorzaken?

Chronisch lachgas gebruik kan een vitamine B12-tekort veroorzaken wat vervolgens de beschermende laag van je ruggenmerg kan eroderen. 

Hierdoor kunnen er zenuwproblemen en verlammingen optreden. Helaas kan de verlamming onomkeerbaar zijn.

Als je niet voorzichtig bent kan lachgas schadelijk zijn. Door hoge concentraties lachgas kan bijvoorbeeld het zuurstofgehalte in je bloed snel gaan dalen.

Over Diederik

Diederik heeft een medisch-wetenschappelijke achtergrond. In zijn vrije tijd schrijft hij onder andere over gezondheidskwesties voor Human Nature.

Bronnen

Winstock, A. R., & Ferris, J. A. (2020). Nitrous oxide causes peripheral neuropathy in a dose dependent manner among recreational users. Journal of Psychopharmacology, 34(2), 229-236.

Lan, S. Y., Kuo, C. Y., Chou, C. C., Kong, S. S., Hung, P. C., Tsai, H. Y., … & PCHAN Study Group. (2019). Recreational nitrous oxide abuse related subacute combined degeneration of the spinal cord in adolescents–a case series and literature review. Brain and Development, 41(5), 428-435.

van Amsterdam, J., Nabben, T., & van den Brink, W. (2015). Recreational nitrous oxide use: prevalence and risks. Regulatory toxicology and pharmacology, 73(3), 790-796.