Waar Komt Lepra Voor? Hoog Risicogebieden

Lepra is een chronische aandoening die wereldwijd voorkomt en de huid en het zenuwstelsel aantast. 

Het is een van de oudste bekende besmettelijke ziekten en heeft een geschiedenis van stigma en discriminatie. 

Ondanks de voortgang die is geboekt in de behandeling en controle van de ziekte, blijft lepra nog steeds een significante uitdaging voor veel gemeenschappen en landen. 

In dit artikel zullen we dieper ingaan op waar lepra voorkomt en gaan we dieper in op de gevallen waar het vaker voorkomt.

Lepra geschreven op een doktersmap

Waar komt lepra voor?

Lepra, ook bekend als Hansen’s ziekte, komt voor in meer dan honderd landen over de hele wereld, met een hoog risico in Azië en Afrika. 

Hoewel de meerderheid van de gevallen zich voordoet in lage- en middeninkomenslanden, komt lepra ook voor in hoogontwikkelde landen.

Volgens gegevens van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) werden in 2020 ongeveer 215.000 nieuwe gevallen van lepra gerapporteerd, hoewel het aantal waarschijnlijk hoger is vanwege onderrapportage en een beperkte diagnosecapaciteit in sommige landen.

Hoogrisicolanden lepra

Lepra is een besmettelijke ziekte die wereldwijd voorkomt en door velen bekend staat als Hansen’s ziekte. 

Het wordt veroorzaakt door de bacterie Mycobacterium leprae en is besmettelijk, waardoor het zich snel kan verspreiden in gemeenschappen waar hygiëne- en leefomstandigheden slecht zijn.

Volgens gegevens van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) komt lepra voor in meer dan honderd landen over de hele wereld, met een hoog risico in Azië en Afrika. 

Omgeving met slechte hygiëneIn deze regio’s zijn veel mensen blootgesteld aan slechte hygiëne- en leefomstandigheden, waardoor ze kwetsbaarder zijn voor besmetting.

Hoewel lepra vooral voorkomt in lage- en middeninkomenslanden, is het belangrijk op te merken dat de ziekte ook in hoogontwikkelde landen voorkomt. 

Dit komt omdat lepra zich in alle soorten samenlevingen kan verspreiden, waarbij armoede, slechte hygiëne en gebrek aan toegang tot gezondheidszorg belangrijke risicofactoren zijn.

Het is belangrijk om te benadrukken dat lepra een behandelbare ziekte is en dat vroegtijdige diagnose en behandeling ertoe kan leiden dat de ziekte geheel genezen wordt en ernstige gevolgen voorkomen worden. 

Het is dan ook cruciaal om bewustzijn te creëren over deze ziekte en de beschikbaarheid van behandelingen te verbeteren, vooral in landen met een hoog risico op lepra.

Hoogontwikkelde landen lepra

De ziekte blijft een aanwezigheid in deze regio’s. 

Lepra is besmettelijk, dus mensen die in contact komen met besmette personen kunnen het ook krijgen, ongeacht hun woonplaats of land van herkomst.

In hoogontwikkelde landen is lepra minder prevalent dan in andere delen van de wereld, maar het blijft een uitdaging om de verspreiding van de ziekte te voorkomen. 

Dit komt omdat veel mensen die in contact komen met besmette personen, niet beschikken over de juiste kennis en middelen om besmetting te voorkomen. 

Bovendien kunnen mensen die in hoogontwikkelde landen besmet raken met lepra, niet altijd toegang hebben tot de juiste behandelingen, wat de ziekte kan verergeren en ernstige complicaties kan veroorzaken.

Het is dan ook belangrijk om bewustzijn te creëren over lepra en de beschikbaarheid van behandelingen te verbeteren in hoogontwikkelde landen, zodat deze mensen snel behandeld kunnen worden en de verspreiding van de ziekte beperkt wordt. 

Bovendien is het noodzakelijk om internationale samenwerking te bevorderen om de bestrijding van lepra wereldwijd te ondersteunen.

Dit moet je weten over lepra

Er zijn nog enkele andere belangrijke feiten die mensen moeten weten over waar lepra voor komt.

Lepra is een ziekte die voornamelijk voorkomt onder mensen die in armoede leven, met weinig toegang tot gezondheidszorg en hygiënische voorzieningen.

Lepra is besmettelijk en wordt overgebracht door contact met besmette huidschilfers of slijmvliezen.

In sommige gebieden is er een verhoogd risico op besmetting met lepra, bijvoorbeeld door overbevolking, onvoldoende hygiëne en armoede.

Lepra kan voorkomen in zowel stedelijke als landelijke gebieden en wordt niet beperkt tot specifieke regio’s of landen.

Er zijn verschillende behandelingen beschikbaar voor lepra, waaronder antibiotica, die de ziekte kunnen genezen als ze op tijd worden gegeven.

Door de besmettelijkheid van lepra is het belangrijk om de verspreiding van de ziekte te voorkomen door middel van preventieve maatregelen en snelle behandeling.

Er is nog steeds werk aan de winkel om lepra wereldwijd uit te roeien en de impact ervan op de gemeenschappen te verminderen. Hiervoor is samenwerking en financiering nodig op internationaal niveau.

Door deze feiten te begrijpen, kunnen mensen een beter begrip krijgen van de aard en de verspreiding van lepra, en kunnen ze helpen bij het voorkomen van verdere verspreiding en het verbeteren van de levenskwaliteit van mensen die aan deze ziekte lijden.

Take home message

Lepra, ook bekend als Hansen’s ziekte, komt voor in meer dan honderd landen over de hele wereld, met een hoog risico in Azië en Afrika. 

Lepra is niet beperkt tot specifieke regio’s of landen en kan voorkomen in zowel stedelijke als landelijke gebieden. 

Lepra is een besmettelijke ziekte die wordt veroorzaakt door het bacteriële mijnformaat Mycobacterium leprae. 

Het wordt overgedragen via nauw contact met besmette personen, zoals door neus- of huidcontact. Het is een traag evoluerende ziekte en symptomen kunnen zich jaren na blootstelling voordoen

Er zijn verschillende behandelingen beschikbaar voor lepra, waaronder antibiotica.

Het vermogen van het immuunsysteem om de bacterie te bestrijden bepaalt de ernst van de symptomen. 

Sommige mensen ontwikkelen milde symptomen, terwijl anderen ernstige, blijvende gevolgen ondervinden, zoals verlamming, blindheid, verlies van gevoel en verminking.

Het is belangrijk om te benadrukken dat lepra te genezen is met een snelle, goedkope en eenvoudige behandeling die bestaat uit het nemen van antibiotica gedurende zes maanden. 

Door vroegtijdige opsporing, diagnose en behandeling kunnen ernstige gevolgen worden voorkomen en kunnen mensen geheel genezen worden.

Over Diederik

Diederik heeft een medisch-wetenschappelijke achtergrond. In zijn vrije tijd schrijft hij onder andere over gezondheidskwesties voor Human Nature.

Bronnen

Sharma, R., Lahiri, R., Scollard, D., Pena, M., Williams, D., & Adams, L. (2015). The continuing challenges of leprosy. Clinical Microbiology Reviews, 28(2), 338-+.

World Health Organization. (2020). Global leprosy update, 2019: Time to step-up prevention initiatives. Weekly Epidemiological Record, 95(36), 417-440.