Waarom wordt Chiropractie Niet Erkend? 3 Redenen.

Chiropractie wordt al heel lang gebruikt om een verscheidenheid aan gezondheidsproblemen te behandelen, maar waarom wordt chiropractie niet erkend?

KORT ANTWOORD

Er zijn een aantal redenen waarom chiropractie niet als een erkende behandeling wordt beschouwd. Een daarvan is dat het gebruik van chiropractie nog steeds omstreden is binnen de medische gemeenschap. Hoewel sommige studies suggereren dat chiropractie effectief kan zijn voor het behandelen van bepaalde aandoeningen, zijn andere studies minder positief. Dit betekent dat er nog steeds twijfel bestaat over de effectiviteit van chiropractie als behandeling.

Een andere reden waarom chiropractie niet als een erkende behandeling wordt beschouwd, is dat er niet voldoende wetenschappelijk bewijs is om de effectiviteit ervan te ondersteunen. Hoewel er enkele studies zijn die positieve resultaten laten zien, zijn deze vaak van beperkte omvang en kwaliteit, wat betekent dat het moeilijk is om conclusies te trekken over de effectiviteit van chiropractie.

Ten slotte kan het ook zijn dat chiropractie niet als een erkende behandeling wordt beschouwd omdat er geen duidelijke richtlijnen zijn voor hoe het moet worden toegepast. Zoals ik al eerder heb vermeld, is het gebruik van chiropractie omstreden en er bestaat geen consensus over hoe het moet worden toegepast of welke aandoeningen het het beste kan behandelen. Dit maakt het moeilijk om chiropractie als een erkende behandeling te beschouwen.

Dit artikel vertelt je waarom chiropractie niet erkend wordt, of het in de toekomst mogelijk wel erkend wordt, waarvoor het werkzaam is en welke opleiding een chiropractor volgt.

osteopaat onderzoekt rug patient

Is chiropractie werkzaam?

Er is geen duidelijk antwoord op de vraag of chiropractie werkzaam is, aangezien er verschillende studies zijn die zowel positieve als negatieve resultaten laten zien. 

Sommige studies suggereren dat chiropractie effectief kan zijn voor het behandelen van een aantal aandoeningen, terwijl andere studies minder positieve resultaten laten zien. 

Hieronder heb ik een lijst met enkele aandoeningen opgesteld waarvoor chiropractie mogelijk werkzaam kan zijn:

 • Rugpijn: Sommige studies hebben aangetoond dat chiropractie effectief kan zijn voor het behandelen van rugpijn, hoewel andere studies minder positieve resultaten laten zien.
 • Nekklachten: Net als bij rugpijn, hebben sommige studies aangetoond dat chiropractie effectief kan zijn voor het behandelen van nekklachten. Ook hierbij moet vermeld worden dat andere studies minder positieve resultaten laten zien.
 • Hoofdpijn: Sommige studies suggereren dat chiropractie effectief kan zijn voor het behandelen van hoofdpijn, maar ook hier lieten andere studies minder positieve resultaten zien.
 • Sportblessures: Sommige studies hebben aangetoond dat chiropractie effectief kan zijn voor het behandelen van sportblessures, terwijl andere studies ook hier minder positieve resultaten laten zien.
 • Astma: Er zijn enkele studies die suggereren dat chiropractie effectief kan zijn voor het behandelen van astma, hoewel andere studies minder positieve resultaten laten zien.

Omstreden praktijken in de chiropractie

Er zijn enkele praktijken binnen de chiropractie die omstreden zijn en waarover discussie bestaat over hun effectiviteit en veiligheid. Hieronder heb ik enkele voorbeelden opgesteld van omstreden praktijken binnen de chiropractie:

 1. Het behandelen van kinderen. Sommigen beweren dat chiropractie effectief kan zijn voor het behandelen van kinderen met aandoeningen zoals ADHD of astma, terwijl anderen beweren dat deze behandelingen niet effectief zijn en mogelijk zelfs schadelijk kunnen zijn.
 2. Het behandelen van andere aandoeningen dan rug- en nekklachten. Hoewel chiropractie voornamelijk wordt gebruikt voor het behandelen van rug- en nekklachten, beweren sommigen dat het ook effectief kan zijn voor het behandelen van andere aandoeningen, zoals hoofdpijn, astma en allergieën. Anderen beweren echter dat deze behandelingen niet effectief zijn en dat er geen wetenschappelijk bewijs is om de effectiviteit ervan te ondersteunen.
 3. Het gebruik van hulpmiddelen. Sommige chiropractors gebruiken hulpmiddelen tijdens hun behandelingen, zoals rollers, balansborden en hulpmiddelen voor oefentherapie. Hoewel sommigen beweren dat deze hulpmiddelen effectief zijn voor het verbeteren van de gezondheid, beweren anderen dat er geen wetenschappelijk bewijs is om de effectiviteit ervan te ondersteunen en dat ze mogelijk zelfs schadelijk kunnen zijn.

Wordt chiropractie in de toekomst mogelijk wel erkend?

Het is moeilijk om te zeggen of chiropractie in de toekomst als een erkende behandeling zal worden beschouwd. Er zijn een aantal factoren die daarbij komen kijken:

 • Meer onderzoek naar de effectiviteit van chiropractie: Als er meer wetenschappelijk bewijs beschikbaar komt dat aantoont dat chiropractie effectief is voor het behandelen van bepaalde aandoeningen, kan dit helpen om chiropractie als een erkende behandeling te laten beschouwen.
 • Meer consensus binnen de medische gemeenschap: Als er een grotere consensus komt binnen de medische gemeenschap over hoe chiropractie moet worden toegepast en welke aandoeningen het het beste kan behandelen, kan dit ook helpen om chiropractie als een erkende behandeling te laten beschouwen.
 • Richtlijnen voor hoe chiropractie moet worden toegepast: Als er duidelijke richtlijnen komen voor hoe chiropractie moet worden toegepast, kan dit ook helpen om chiropractie als een erkende behandeling te laten beschouwen.

Het is echter belangrijk om te onthouden dat het stellen van richtlijnen en het verkrijgen van consensus tijd kost. 

Het zal dus waarschijnlijk nog enige tijd duren voordat chiropractie als een erkende behandeling wordt beschouwd, als dat ooit gebeurt.

Welke opleiding moeten chiropractors volgen?

Chiropractors moeten een aantal opleidingen volgen voordat ze hun praktijk kunnen beginnen. 

Hieronder heb ik een lijst opgesteld met de belangrijkste opleidingen die chiropractors moeten volgen:

 • Een bachelor’s degree: Chiropractors moeten een bachelor’s degree in een gerelateerd vakgebied hebben, zoals biologie of kinesiologie. Dit duurt meestal ongeveer vier jaar.
 • Chiropractische opleiding: Na het behalen van hun bachelor’s degree moeten chiropractors een chiropractische opleiding volgen. Dit is een postdoctorale opleiding die meestal drie tot vier jaar duurt. Tijdens deze opleiding leren chiropractors hoe ze chiropractische behandelingen kunnen uitvoeren en hoe ze patiënten kunnen behandelen.
 • Licentie: Na het voltooien van hun chiropractische opleiding moeten chiropractors een licentie behalen om legaal chiropractische behandelingen te mogen uitvoeren.
 • Blijven leren: Ook na het behalen van hun state licentie moeten chiropractors regelmatig studeren om hun kennis op peil te houden en om hun licentie te kunnen behouden. Dit kan bestaan uit het volgen van cursussen of het lezen van professionele tijdschriften.

Take home message

Waarom wordt chiropractie niet erkend?

De belangrijkste redenen waarom chiropractie niet als een erkende behandeling wordt beschouwd, is het feit dat het omstreden is binnen de medische gemeenschap, het gebrek aan voldoende wetenschappelijk bewijs om de effectiviteit ervan te ondersteunen, en het gebrek aan duidelijke richtlijnen voor hoe het moet worden toegepast.

Over Diederik

Diederik heeft een medisch-wetenschappelijke achtergrond. In zijn vrije tijd schrijft hij onder andere over gezondheidskwesties voor Human Nature.

Bronnen