Wat is Cisgender?

Mensen worden steeds wijzer over genderidentiteit en seksuele diversiteit.

Je hebt ongetwijfeld wel eens gehoord van het begrip cisgender. Maar wat is cisgender?

KORT ANTWOORD

Cisgender wordt gebruikt wanneer iemands genderidentiteit overeenkomt met het geslacht dat ze bij hun geboorte hebben gekregen. Met andere woorden, als iemand als man wordt geboren en zich ook identificeert als een man, dan is die persoon cisgender. Op dezelfde manier geldt dat als iemand als vrouw wordt geboren en zich ook identificeert als een vrouw, die persoon cisgender is. 

Met cisgender wordt dus aangeduid dat er geen verschil is tussen het toegewezen geslacht bij de geboorte en de genderidentiteit van de persoon zelf. Het is een begrip dat wordt gebruikt om te contrasteren met transgender, wat verwijst naar mensen van wie de genderidentiteit niet overeenkomt met hun bij de geboorte toegewezen geslacht.

In de huidige samenleving wordt cisgender vaak als de “standaard” of “normale” genderidentiteit gezien. Dit kan leiden tot onbewuste vooroordelen en discriminatie tegen mensen met andere genderidentiteiten. Het is daarom belangrijk om bewust te zijn van onze eigen vooroordelen en om iedereen met respect te behandelen, ongeacht hun genderidentiteit.

Dit artikel vertelt je het tegenovergestelde van cisgender, en een aantal andere mogelijke genderidentiteiten.

geslachtsverschillen-alcoholbloedwaarde

Cisgender is de tegenhanger voor transgender

Cisgender is een term die is afgeleid van het Latijnse woord “cis”, wat “aan deze kant van” betekent. 

De term werd voor het eerst gebruikt in de jaren 90 om te verwijzen naar mensen wiens genderidentiteit overeenkomt met het geslacht dat ze bij hun geboorte zijn toegewezen. 

De term cisgender werd gebruikt om een tegenhanger te bieden voor transgender, wat al langer bestond als term om te verwijzen naar mensen wiens genderidentiteit niet overeenkomt met het geslacht dat ze bij hun geboorte zijn toegewezen. 

Door cisgender te gebruiken, kon men een duidelijker onderscheid maken tussen mensen wiens genderidentiteit wel en niet overeenkomt met het geslacht dat ze bij hun geboorte zijn toegewezen.

De term cisgender wordt sindsdien steeds vaker gebruikt in gesprekken over genderidentiteit en seksuele diversiteit. 

Het is een belangrijk begrip om te begrijpen als we het hebben over hoe mensen zichzelf identificeren en hoe we anderen behandelen met respect en acceptatie.

Het is ook belangrijk om te onthouden dat cisgender en transgender slechts twee van de vele mogelijke genderidentiteiten zijn.

Andere termen die hetzelfde kunnen beschrijven 

Cisgender is de term die het meest wordt gebruikt om te verwijzen naar mensen wiens genderidentiteit overeenkomt met het geslacht dat ze bij hun geboorte zijn toegewezen, maar er zijn ook andere termen die soms worden gebruikt om hetzelfde te beschrijven. Hier is een lijst met enkele voorbeelden:

  • Cis: een afkorting van “cisgender”, vaak gebruikt om tijd te besparen of om te vermijden dat het hele woord wordt gebruikt.
  • Gewoon: sommige mensen gebruiken deze term om te verwijzen naar cisgender personen, als tegenstelling tot transgender personen. Dit is echter een problematische term omdat het suggereert dat cisgender de “normale” of “standaard” genderidentiteit is, terwijl dit niet het geval is.
  • Niet-trans: sommige mensen gebruiken deze term om te verwijzen naar cisgender personen, als tegenstelling tot transgender personen. Net als “gewoon”, is dit een problematische term omdat het suggereert dat cisgender de “normale” of “standaard” genderidentiteit is.

Welke genders zijn er allemaal?

Er zijn verschillende genders die mensen kunnen identificeren. Hier is een lijst met enkele voorbeelden:

  • Cisgender: iemand wiens genderidentiteit overeenkomt met het geslacht dat ze bij hun geboorte zijn toegewezen.
  • Transgender: iemand wiens genderidentiteit niet overeenkomt met het geslacht dat ze bij hun geboorte zijn toegewezen.
  • Gendernon-binair: iemand die zich niet specifiek man of vrouw identificeert, of iemand die zich identificeert als een combinatie van man en vrouw.
  • Genderqueer: een term die wordt gebruikt door sommige mensen die zich niet identificeren als man of vrouw, of die zich identificeren als iets dat niet is opgelegd door de man-vrouw binair.
  • Man: iemand die zich identificeert als man, doorgaans gebaseerd op het geslacht dat ze bij hun geboorte zijn toegewezen.
  • Vrouw: iemand die zich identificeert als vrouw, doorgaans gebaseerd op het geslacht dat ze bij hun geboorte zijn toegewezen.

Take home message

Dus wat is cisgender?

Cisgender is een term die wordt gebruikt om iemand te beschrijven wiens genderidentiteit overeenkomt met het geslacht dat ze bij hun geboorte zijn toegewezen. 

Dit betekent dat een persoon die is geboren als man, en zich ook als man identificeert, cisgender is. Op dezelfde manier is een persoon die is geboren als vrouw en zich ook als vrouw identificeert cisgender.

Het tegenovergestelde van cisgender is transgender. Een transgender persoon is iemand wiens genderidentiteit niet overeenkomt met het geslacht dat ze bij hun geboorte zijn toegewezen. 

Dit kan betekenen dat ze zich identificeren als het tegenovergestelde geslacht van wat ze bij hun geboorte zijn toegewezen, of dat ze zich identificeren als een gender dat niet per se man of vrouw is.

Ik hoop dat dit artikel je heeft geholpen om een beter begrip te krijgen van het begrip cisgender en hoe het verschilt van andere genderidentiteiten. 

Het is belangrijk om bewust te zijn van de verschillende manieren waarop mensen zich kunnen identificeren en om iedereen met respect te behandelen, ongeacht hun genderidentiteit.

Over Diederik

Diederik heeft een medisch-wetenschappelijke achtergrond. In zijn vrije tijd schrijft hij onder andere over gezondheidskwesties voor Human Nature.

Bronnen