Een Zeurende Appendix: 4 Oorzaken

Als je last hebt van een zeurende appendix en er geen plotseling ernstige symptomen zijn opgetreden, heb je mogelijk last van chronische blindedarmontsteking.

Echter, bij ernstige symptomen en een verschuiving van de pijn kan er bijvoorbeeld sprake zijn van een (acute) blindedarmontsteking.

Je moet ook erg voorzichtig zijn, zo kan de blindedarm zelfs barsten. Een bepaald symptoom kan hierop duiden.

Bovendien zijn er ook nog een aantal oorzaken die met appendicitis verward kunnen worden zoals prikkelbaredarmsyndroom, constipatie, bekkenontsteking, de ziekte van Crohn, en zelfs buitenbaarmoederlijke zwangerschap.

Aan de hand van de symptomen kun je een idee krijgen waar je symptomen door veroorzaakt worden.

Dit artikel vertelt je waar een zeurende appendix vandaan zou kunnen komen, de symptomen en wanneer je naar een dokter moet.

vrouw last van buik

1. Chronische blindedarmontsteking

Bij een chronische blindedarmontsteking kun je mildere, langdurige symptomen ervaren die verdwijnen en vervolgens weer terugkomen.

Een chronische blindedarmontsteking kan daarom wel maanden tot jaren onopgemerkt blijven. Het wordt vanzelfsprekend veroorzaakt door een langdurige blindedarmontsteking.

Het komt zelden voor en kan extreem veel pijn doen. Soms kan het zelfs levensbedreigend zijn.

Behandelingen van chronische blindedarmontsteking:

 1. pus uit de blindedarm laten wegvloeien
 2. soms antibiotica
 3. blindedarmverwijdering (appendectomie)

2. Blindedarmontsteking

Bij acute blinddedaringosntekingen treedt er binnen 24-48 uur plotselinge ernstige symptomen op. Acute blindedarmontsteking moet onmiddellijk behandeld worden.

Als de blindedarm bast kan de binnenbekleding ernstig geïnfecteerd raken. Dit wordt ook wel een buikvliesontsteking of peritonitis genoemd.

Het is daarom belangrijk dat je het tijdig herkent. Meestal begint de pijn in het midden van je buik. Deze pijn kan komen en gaan.

De pijn verplaatst zich binnen enkele uren naar rechtsonder, de plaats waar de blindedarm meestal ligt.

De pijn wordt hevig en constant. De pijn kan erger worden als je loopt, hoest of er op drukt. 

Andere symptomen van een blindedarmontsteking:

 1. misselijkheid
 2. ziekig gevoel
 3. constipatie, diarree
 4. verlies van eetlust
 5. een hoge temperatuur
 6. blozend gezicht

De blindedarm raakt dus ontstoken (irritatie en zwelling) of geïnfecteerd. Hoe een blindedarmontsteking precies ontstaat is onbekend. 

Er zijn wel een aantal mogelijke oorzaken bekend:

 1. verstopte blindedarmopening (verbinding met de darmen)
 2. buikletsel, buiktrauma
 3. inflammatoire darmziekte
 4. geïnfecteerd spijsverteringskanaal
 5. blindedarm groeisels

Wanneer naar de dokter?

Neem direct contact op met je dokter als de pijn geleidelijk erger wordt. Bij constante buikpijn moet je altijd direct medische hulp inschakelen. 

Ambulance bellen wanneer:

 1. plotseling verergergende pijn over de gehele buik
 2. tijdelijke verbetering van de pijn gevolgd door verergerende pijn (de blindedarm kan namelijk gebarsten zijn) 

Ga ook naar een arts bij:

 1. verlies van eetlust gepaard met misselijkheid, overgeven
 2. koorts
 3. energiegebrek
 4. geen windjes kunnen laten 

3. Overige oorzaken

Een blindedarmontsteking wordt nog wel eens verward met andere onderliggende oorzaken waaronder:

 1. gastro-enteritis (buikgriep)
 2. constipatie
 3. bekkenontsteking, bekkenontstekingsziekte (PID)
 4. prikkelbaredarmsyndroom (PDS)
 5. de ziekte van Crohn
 6. urine-infecties
 7. menstruatiepijn
 8. blaasinfectie
 9. buitenbaarmoederlijke zwangerschap

Er zijn dus nogal wat mogelijke oorzaken. Alleen een dokter kan tussen deze oorzaken differentiëren en de juiste diagnose stellen.

Take home message

Waarom heb ik een zeurende appendix?

Als je last hebt van milde, langdurige symptomen die komen en gaan, is er mogelijk sprake van een chronische blindedarmontsteking. Dit kan maanden tot jaren onder de radar blijven.

Houd altijd rekening met een (acute) blindedarmontsteking. Bij een verplaatsing van de pijn naar rechts, wat dan 6-12 uur aanhoudt, maakt een blindedarmontsteking waarschijnlijker.

Bij een blindedarmontsteking voel je aanvankelijk een pijnlijke doffe pijn rechtsonder in je buik.

De precieze ontstaanswijze is niet precies duidelijk, maar er zijn wel een aantal mogelijke oorzaken zoals verstopte blindedarmopening, geïnfecteerd spijsverteringskanaal, buikletsel, buiktrauma, inflammatoire darmziekte en blindedarm groeisels.

Houd de hierboven beschreven symptomen in je achterhoofd en schakel medische hulp in bij twijfel.

Over Diederik

Diederik heeft een medisch-wetenschappelijke achtergrond. In zijn vrije tijd schrijft hij onder andere over gezondheidskwesties voor Human Nature.

Bronnen

Mussack, T., Schmidbauer, S., Nerlich, A., Schmidt, W., & Hallfeldt, K. K. (2002). Chronic appendicitis as an independent clinical entity. Der Chirurg; Zeitschrift fur Alle Gebiete der Operativen Medizen, 73(7), 710-715.

Shah, S. S., Gaffney, R. R., Dykes, T. M., & Goldstein, J. P. (2013). Chronic appendicitis: an often forgotten cause of recurrent abdominal pain. The American Journal of Medicine, 126(1), e7-e8.