Kan je Snurken Op je Zij?

Als je op je rug ligt kunnen de zachte weefsels door de zwaartekracht naar beneden getrokken worden en de luchtweg vernauwen. Snurkers krijgen daarom meestal het advies om op de zij te gaan liggen. 

Dit lijkt jammer genoeg niet voor iedereen te helpen. Dus kan je snurken op je zij?

KORT ANTWOORD

Volgens een slaaponderzoek kan je op je zij nog steeds snurken. Op je rug liggen kan snurken voorkomen, maar het geeft dus geen uitsluitsel. ’Tongsnurkers’ hebben het meeste baat bij de zijligging. Hierbij zal een ontspannen tong de luchtweg blokkeren als ze op de rug liggen. Echter, als de onderliggende redenen obesitas- of allergiegerelateerd zijn, zal op je zij draaien niet veel oplossen. Het is daarom verstandig om andere risicofactoren van snurken zoals overgewicht, allergieën en het gebruik van verdovende middelen in kaart te brengen. 

Dit artikel vertelt je het belang van de zijligging, waarom het soms niet helpt evenals andere factoren die aan snurken kunnen bijdragen. 

man snurkt op zijn zij

Hoe slaapposities tot meer of minder gesnurk leiden

Een slaaponderzoek heeft de posities van snurkers in kaart gebracht. Mensen die snurken in een rugligging worden ook wel positiesnurkers genoemd. Echter, 54% van de snurkers lag op hun rug.

Dit betekent dat de overige 46% van de deelnemers aan deze studie in andere posities snurkten, met inbegrip van de zijligging. 

Los van de voordelen van de zijligging met betrekking tot het snurken, blijft zijslapen voor de meeste mensen de favoriete slaaphouding. 

Daarnaast zal je in een bewusteloze toestand aanwijzingen niet meer zo nauwkeurig opvolgen. Gelukkig zijn hier een paar handige oplossingen voor. Met behulp van een aantal kussens kan je overeind blijven. 

Eventueel kan je een tennisbal midden onder je rug onder je shirt leggen om de rugligging te voorkomen. Je partner kan hierbij helpen. 

Er zijn een aantal biologische en natuurkundige redenen die verklaren waarom de zijligging superieur is aan de rugligging.

Waarom op je zij slapen beter is

Volgens slaapexperts zou je dus op je zij moet liggen. Maar als het voor jou niet werkt, ga je je al snel afvragen wat precies de argumenten voor zijn.  

In je mond en keel bevinden zich zachte weefsels die tijdens de slaap zullen gaan ontspannen. Hierdoor kan de bovenste luchtweg vernauwd worden.

De rugligging maakt dit alleen maar erger omdat de zwaartekracht de weefsels rondom je luchtweg naar beneden zal trekken. Als gevolg wordt de luchtweg nauwer. 

Als je inademt met een nauwe luchtweg kunnen de zachte weefsels gaan trillen en ontstaat het kenmerkende, hese snurkgeluid. 

Door op je zij te gaan liggen zal de zwaartekracht niet meer tegen je gaan werken en zal de luchtweg meer ruimte hebben.

Onderzoek heeft dit bevestigd. Zo blijkt dat de zijligging zowel de intensiteit als de frequentie van het snurken kan doen afnemen.  

Kortom, volgens de wetenschap en natuurkundige wetten is de zijligging beter dan de rugligging als het gaat om snurken. 

Echter, je gaat hier waarschijnlijk je vraagtekens bij zetten als je desondanks nog steeds last hebt van snurken. Hier zijn mogelijk een aantal andere verklaringen voor. 

Andere risicofactoren van snurken

Verkijk je niet alleen op de zijligging. Naast de slaaphouding zijn er namelijk een aantal risicofactoren die de kans op snurken verhogen. Mogelijk kunnen ze je meer inzicht bij snurken verschaffen zodat je het effectief kan gaan verminderen.

Als je in slaap valt zullen je tong, mond en keel gaan ontspannen. Het kan zelfs je luchtwegen gedeeltelijk blokkeren. Weefsel gaat trillen als lucht door een beperkte ruimte stroomt. 

Hoe nauwer je luchtweg hoe meer gerommel er zal ontstaan. Hier kunnen een aantal factoren aan bijdragen. 

Overgewicht. Als je overgewicht hebt kan het extra vet op de borst en nek druk uitoefenen op de bovenste luchtwegen. De ademwegen worden als het ware samengedrukt.

Allergieën. Naast zwaarlijvigheid zijn allergieën veel voorkomende oorzaken. De ontstekingen en verstoppingen kunnen je keel en neus vernauwen.

Alcohol. Verdovende middelen zoals alcohol ontspannen je keelspieren. Alcohol wordt al afgeraden, maar drink dus al helemaal geen alcohol voor het slapengaan.

Kortom, naast de slaaphouding zijn er meerdere factoren die de luchtweg kunnen vernauwen en snurken kunnen veroorzaken.

Take home message 

Bijna de helft van alle volwassenen snurkt wel eens. Om snurken te voorkomen wordt je meestal aangeraden om op je zij te liggen. Maar heeft iedereen daar baat bij? Kan je snurken op je zij?

Een slaapstudie in de New York Times concludeerde dat 46% van de snurkers niet op hun rug ligt. Op je zij snurken is dus nog steeds mogelijk. 

Hoewel de rugligging wordt aangeraden, kan je nog steeds blijven snurken. De slaappositie lost dus niet altijd je problemen op. Het aanpakken van andere risicofactoren van snurken kan uitkomst bieden. 

De beste slaaphouding tegen snurken is en blijft zijslapen. In deze positie kan je de compressie op je luchtwegen verminderen. Zijslapers snurken minder en het is daarnaast beter voor slaapapneu.

Over Diederik

Diederik heeft een medisch-wetenschappelijke achtergrond. In zijn vrije tijd schrijft hij onder andere over gezondheidskwesties voor Human Nature.

Bronnen

Nakano, H., Ikeda, T., Hayashi, M., Ohshima, E., & Onizuka, A. (2003). Effects of body position on snoring in apneic and nonapneic snorers. Sleep, 26(2), 169-172.

Richard, W., Kox, D., den Herder, C., Laman, M., van Tinteren, H., & de Vries, N. (2006). The role of sleep position in obstructive sleep apnea syndrome. European Archives of Oto-Rhino-Laryngology and Head & Neck, 263(10), 946-950.

Cartwright, R. D., Lloyd, S., Lilie, J., & Kravitz, H. (1985). Sleep position training as treatment for sleep apnea syndrome: a preliminary study. Sleep, 8(2), 87-94.