Is Vapen Gezonder Dan Roken?

Vaping wordt gepromoot als een veiliger alternatief voor roken, maar klopt dat wel? Is vapen gezonder dan roken?

KORT ANTWOORD

Vapen is minder schadelijk dan roken. In vergelijking met tabaksrook bevatten de aerosolen in een e-sigaret niet alle verontreinigende stoffen. Vapen komt echter met een aantal gevaren. Tijdens het vapen kan je schadelijke dampen inademen zoals kankerverwekkende chemicaliën, vluchtige organische stoffen en zware metalen zoals lood, nikkel en tin. Daarnaast bevatten e-sigaretten soms meer nicotine dan reguliere sigaretten. Bovendien kan dagelijks vapen het risico op een hartaanval verhogen. Kortom, vapen is dan wel gezonder dan roken, maar het wordt zeker niet als veilig beschouwd.

Dit artikel vertelt je alle gezondheidsrisico’s van vaping inclusief de gezondheidsvoordelen.

vrouw vaping

Gezondheidsrisico’s vapen 

Steeds meer jongeren gebruiken e-sigaretten, dit wordt ook wel vaping genoemd. Dit komt echter met een aantal gevaarlijke gezondheidsrisico’s. 

Nicotine. E-sigaretten zijn nicotine verspreidingssystemen. Laat je niet voor de gek houden door de gestroomlijnde technische apparaten. In vergelijking met traditionele sigaretten bevatten sommige e-sigaretten meer nicotine. De aerosolen bevatten nicotine die zowel de gebruikers als niet-gebruikers kunnen schaden. Nicotine is niet alleen verslavend, het kan de hersenontwikkeling van foetussen, kinderen, tieners en zwangeren beschadigen. 

Schadelijke dampen. De dampen van een e-sigaret bevatten mogelijk vluchtige organische stoffen, kankerwerkkende chemicaliën en zware metalen zoals lood, nikkel en tin. Daarnaast kan het diacetyl bevatten. Dit is een schadelijke chemische stof die met een ernstige longziekte in verband wordt gebracht. Ook de de niet-gebruikers kunnen deze giftige stoffen inademen. E-sigaretten kunnen ook acroleïne, acetaldehyde, en formaldehyde bevatten. Aldehyden kunnen zowel hart- als longaandoeningen veroorzaken.

Hartaanval. Vaping is minder gezond dan dat het lijkt. Een onderzoek heeft aangetoond dat dagelijks vapen het risico op een hartaanval verhoogd. Hierbij werd er met andere levensstijlfactoren rekening gehouden.

Niet wetenschappelijk onderbouwd. De voorstanders en e-sigaretten bedrijven beweren uiteraard dat het vapen helpt bij het stoppen met roken. Hier is echter geen bewijs voor. In tegendeel, studies suggeren dat mensen die vapen eerder geneigd zijn om juist met het roken door te gaan. 

Gevaarlijke vloeistoffen. Wees erg voorzichtig met de vloeistof in e-sigaretten. Door het inademen, inslikken of absorptie via de ogen of huid kan je vergiftigd raken. 

Ziekenhuisopnames. Je zou het misschien niet verwachten maar er zijn maar liefst 2.800 mensen om vaping-gerelateerde redenen in het ziekenhuis opgenomen. Er wordt zelfs beweert dat vapen gevaarlijker kan zijn dan roken.

Dodelijke afloop. De precieze oorzaken zijn dan wel nog niet bekend, maar er zijn duizenden longletsels in verband gebracht met vapen. Dit resulteerde in sommige gevallen tot de dood. Er zijn 68 dodelijke gevallen bekend. Om deze reden raden gezondheidsinstantie het gebruik van e-sigaretten af. 

Normaliseren. Een van de grootste gevaren van het vapen is het het normaliseren van roken. Wereldwijd hebben alle inspanningen het roken kunnen beteugelen. Jammer genoeg lijkt er weer een opmars te zijn. Zo is vapen niet weg te denken op social media en muziek video’s. Het lijkt een onderdeel te worden van de huidige jeugdcultuur. De belangrijkste te voorkomen doodsoorzaak is nog steeds roken. Wees je hiervan bewust.

Weetje

Wist je dat tabaksfabrikanten in 2017 maar liefst 8,6 miljard dollar aan agressieve marketing hebben uitgegeven? Ze willen de nieuwe generatie kinderen en jongeren verslaafd maken.

Bedrijven hebben bijvoorbeeld de naam e-sigaret veranderd in vaping, omdat het cooler klinkt.

Uit onderzoek blijkt dat 80% van de middelbare scholieren aan reclame voor e-sigaretten is blootgesteld. Het is dus niet gek dat zoveel mensen vapen.

Bijwerkingen. Veelvoorkomende bijwerkingen van vapen zijn een droge mond en keel, hoesten, kortademigheid, hoofdpijn en mond- en keelirritatie.

Tanden. Vaping kan je tandvlees doen ontsteken wat tot een aantal vervelende symptomen kan leiden waaronder, rood, geïrriteerd of bloedend tandvlees, terugtrekkend tandvlees tot zelfs het verlies van tanden.

Take home message 

Het is goed nieuws dat minder mensen roken. Echter, het gebruik van vapen en andere nicotine verspreidingssystemen is drastisch toegenomen. 

Vapen is gezonder dan roken omdat het minder verontreinigende stoffen bevat. Echter, de nicotine in e-sigaretten kan de ontwikkeling van de hersenen in foetussen, kinderen en jongeren nog steeds aantasten. 

De afgelopen jaren is het gebruik van e-sigaretten flink toegenomen. Ook vapen vormt een ernstige bedreiging voor de volksgezondheid. 

Daarnaast is de effectiviteit van e-sigaretten voor het stoppen met roken niet wetenschappelijk onderbouwd. 

Studies hebben aangetoond dat vaping geen veilig of gezond alternatief voor roken is. Bovendien zijn de langetermijneffecten van vapen nog onbekend. 

Over Diederik

Diederik heeft een medisch-wetenschappelijke achtergrond. In zijn vrije tijd schrijft hij onder andere over gezondheidskwesties voor Human Nature.

Bronnen

Irusa, K. F., Vence, B., & Donovan, T. (2020). Potential oral health effects of e‐cigarettes and vaping: A review and case reports. Journal of Esthetic and Restorative Dentistry, 32(3), 260-264.

Dinardo, P., & Rome, E. S. (2019). Vaping: The new wave of nicotine addiction. Cleveland Clinic journal of medicine, 86(12), 789-798.

Traboulsi, H., Cherian, M., Abou Rjeili, M., Preteroti, M., Bourbeau, J., Smith, B. M., … & Baglole, C. J. (2020). Inhalation toxicology of vaping products and implications for pulmonary health. International Journal of Molecular Sciences, 21(10), 3495.