Hoewel je van wierook zou moeten ontspannen en tot rust zou moeten komen, kunnen de schadelijke effecten erg verontrustend en stressvol zijn. 

Wellicht gebruik je vaak wierook en vraag je je nu af of het je gezondheid kan aantasten. Kortom, is wierook schadelijk?

Brandende wierook creëert een mengsel van schadelijke fijne en ultrafijne deeltjes. Blootstelling aan schadelijke wierook deeltjes is in verband gebracht met astma, longontstekingen, hart en vaatziekten en kanker. Langdurige blootstelling aan wierook rook verhoogt het risico op longkanker en kanker van de bovenste luchtwegen. Uit een chemische analyse bleek dat wierook rook in vergelijking met sigarettenrook giftiger is in lagere concentraties. Wierook bevat hoge concentraties koolmonoxide, zwaveldioxide, en stikstofmonoxide.

Dit artikel vertelt je over alle schadelijke effecten van wierook, de minst schadelijke wierook en een gezond alternatief.

1. Wierookstokjes zijn kankerverwekkend 

Wierook kan binnenshuis net zo giftig zijn als sigarettenrook. Het risico op het ontwikkelen van plaveiselcel longkanker neemt hierdoor toe.   

Wierook bestaat uit een mix van onnatuurlijke en natuurlijke ingrediënten. Dit mengsel kan vervolgens kleine schadelijke inhaleerbare stofdeeltjes creëren. 

Een onderzoek uit 2009 concludeerde dat bepaalde wierook stofdeeltjes kankerverwekkend kunnen zijn. Wierook verhoogt namelijk het gehalte van polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s). Deze stoffen zijn carcinogeen, ofwel kankerverwekkend.

Je kan de schadelijk chemische verbindingen inademen, omdat ze zo klein zijn. Hierdoor kunnen ze diep in de luchtwegen binnendringen.

2. Hart en vaatziekten 

Een andere studie, onder 60.000 inwoners, onderzocht de effecten van langdurige wierook blootstelling. Het bleek dat wierook het aantal cardiovasculair veroorzaakte sterfgevallen kan verhogen. 

3. Functiestoornissen 

Het is aangetoond dat de luchtverontreiniging rondom diverse tempels de gezondheid kan aantasten. 

Wanneer je de schadelijke stoffen uit wierook inademt, kunnen er functiestoornissen van de ademhalingswegen optreden. 

4. Allergieën 

Wierook is ook betrokken bij allergieën en allergische contactdermatitis. Allergieën kunnen aangetoond worden met IgE. Wierook kan zelfs de IgE-niveaus in het navelstrengbloed verhogen. 

5. Verontreinigende stoffen 

Welke verontreinigende stoffen in de lucht terechtkomen, is afhankelijk van de chemische stoffen in de wierook.

Een studie heeft 23 verschillende soorten wierook getest. De onderzoekers toonden aan dat de gehaltes koolmonoxide, zwaveldioxide, en stikstofmonoxide hoog genoeg waren om je gezondheid aan te tasten. 

Bestaan er ook gezonde wierookstokjes? 

Er bestaan verschillende soorten wierook. Stap daarom over op een natuurlijke en veiligere soort wierook, dat gemaakt is van plantaardige ingrediënten, zonder dat er schadelijke chemicaliën zijn toegevoegd.

De gezondste wierookstokjes zijn Japanse Shoyeido wierookstokjes. Er bestaan ook wierookstokjes met een natuurlijke verbranding. Deze wierook is relatief schoner en rookarm. 

Vermijd het branden van wierook op een houtskool briket. Hierbij kunnen namelijk extra luchtverontreinigende stoffen ontstaan, zoals bijvoorbeeld koolmonoxide 

Alternatieven van wierookstokjes 

Wierook wordt steeds vaker ingeruild voor geurstokjes. Net zoals wierookstokjes kan je met geurstokjes je kamer lekker laten ruiken en kan je er mogelijk kwalen mee behandelen.

In plaats van schadelijke fijnstoffen ontstaat er bij geurstokjes een fijne nevel. De oliën in de geurstokjes kunnen namelijk aërosoliseren.

Geurstokjes zijn, in tegenstelling tot wierook, over het algemeen veilig en zijn door de FDA goedgekeurd. 

Wees je er wel van bewust dat de vloeistof en damp van de geurstokjes licht ontvlambaar is. Vermijd daarnaast huid- en oogcontact om irritatie te voorkomen. 

Als je ademhalingsproblemen hebt of zeer gevoelig bent voor geuren moet je voorzichtig zijn, omdat natuurlijke oliën soms astmatische symptomen kunnen verergeren.

Alternatieven voor wierook:

  1. olie verspreiders
  2. smudging met kruiden, zoals salie
  3. huisgeur verdrijvers
  4. kaarsen met loodkern zonder lont

Take home message 

Aangezien sigarettenrook schadelijk is, vraag je je al snel af hoe dat precies met wierook zit. Wierook wordt gebruikt om stress en angst te verminderen en slaap te stimuleren. 

Echter zodra je eenmaal bewust bent van de schadelijke effecten neemt de kans op slapeloze nachten alleen maar toe. 

Wierook wordt in verband gebracht met een verhoogd risico op astma, hart- en vaataandoeningen, longontsteking en kanker van de bovenste luchtwegen. 

Een van de beste alternatieven zijn geurstokjes. In plaats van schadelijke fijnstoffen krijg je een fijne nevel. 

Over Diederik

Diederik heeft een medisch-wetenschappelijke achtergrond. Zijn vrijetijdsbesteding is schrijven over gezondheidskwesties.

Bronnen

Lin, T. C., Krishnaswamy, G., & Chi, D. S. (2008). Incense smoke: clinical, structural and molecular effects on airway disease. Clinical and Molecular Allergy, 6(1), 1-9.

Chen, L. Y., & Ho, C. (2016). Incense burning during pregnancy and birth weight and head circumference among term births: the Taiwan Birth Cohort Study. Environmental health perspectives, 124(9), 1487-1492.

Cohen, R., Sexton, K. G., & Yeatts, K. B. (2013). Hazard assessment of United Arab Emirates (UAE) incense smoke. Science of the total environment, 458, 176-186.

Navasumrit, P., Arayasiri, M., Hiang, O. M. T., Leechawengwongs, M., Promvijit, J., Choonvisase, S., … & Ruchirawat, M. (2008). Potential health effects of exposure to carcinogenic compounds in incense smoke in temple workers. Chemico-biological interactions, 173(1), 19-31.

Schoental, R., & Glbbard, S. (1967). Carcinogens in Chinese incense smoke. Nature, 216(5115), 612-612.

Yang, C. R., Lin, T. C., & Chang, F. H. (2007). Particle size distribution and PAH concentrations of incense smoke in a combustion chamber. Environmental Pollution, 145(2), 606-615.

See, S. W., Balasubramanian, R., & Joshi, U. M. (2007). Physical characteristics of nanoparticles emitted from incense smoke. Science and Technology of Advanced Materials, 8(1-2), 25.

Tse, L. A., Yu, I. T. S., Qiu, H., Au, J. S. K., & Wang, X. R. (2011). A case–referent study of lung cancer and incense smoke, smoking, and residential radon in Chinese men. Environmental health perspectives, 119(11), 1641-1646.

Koo, L. C., Ho, J. C., Tominaga, S., Matsushita, H., Matsuki, H., Shimizu, H., … & Ng, C. Y. F. (1995). Is Chinese incense smoke hazardous to respiratory health? Epidemiological results from Hong Kong. Indoor Environment, 4(6), 334-343.

Kao, M. C., & Wang, C. S. (2002). Reactive oxygen species in incense smoke. Aerosol and Air Quality Research, 2(1), 61-69.

Roberts, D., & Pontin, D. (2016). The health risks of incense use in the home: an underestimated source of indoor air pollution?. Community Pract, 89, 36-41.

Rana, S. (2018). Incense sticks: a potential source of indoor air pollution. Int. J. Environ. Eng. Manage, 9, 1-6.