Is Epilepsie Erfelijk? Een Overzicht.

Epilepsie is een veel voorkomende aandoening die invloed kan hebben op hoe het brein signalen verwerkt. 

Maar speelt erfelijkheid een rol bij het ontwikkelen van de aandoening? Is epilepsie erfelijk?

KORT ANTWOORD

Sommige vormen van epilepsie kunnen erfelijk zijn. Ongeveer 10-15% van de gevallen van epilepsie zijn genetisch bepaald. Dit wil zeggen dat de aanleg voor de aandoening kan worden overgedragen van generatie op generatie door de erfelijke factoren.

Tot nu toe zijn meer dan 20 genen geïdentificeerd die een rol spelen bij het ontstaan van de aandoening.

Dit artikel vertelt je of epilepsie erfelijk is, hoe het wordt overgedragen en of je een verhoogd risico hebt als het in de familie voorkomt.

man bij dokter

Hoe wordt epilepsie overgedragen?

De aanleg voor epilepsie kan worden overgedragen via genetische mutaties. 

Sommige van deze mutaties veroorzaken een verhoogde kwetsbaarheid voor het ontwikkelen van de aandoening. 

In sommige families kan de aanleg voor epilepsie worden overgedragen door autosomaal dominante erfelijkheid, wat betekent dat één kopie van het veranderde gen voldoende is om de aandoening te veroorzaken. 

In andere families kan de aanleg voor epilepsie worden overgebracht door autosomaal recessieve erfelijkheid, wat betekent dat twee kopieën van het veranderde gen nodig zijn om de aandoening te veroorzaken.

Specifieke epilepsie genen

Er zijn verschillende genen verantwoordelijk voor het ontstaan van epilepsie. 

Deze genen bepalen de groei en functie van de hersenen, en wanneer ze veranderd zijn, kunnen ze leiden tot de ontwikkeling van epilepsie. 

Onderzoek naar de genetische oorzaken van epilepsie is nog steeds aan de gang, maar tot nu toe zijn meer dan 20 genen geïdentificeerd die een rol spelen bij het ontstaan van de aandoening.

Epilepsie als het niet in de familie voorkomt

Hoewel erfelijke factoren een rol kunnen spelen bij het ontstaan van epilepsie, kan de aandoening ook worden veroorzaakt door andere factoren, zoals hoofdletsel, beschadiging van de hersenen, infecties, bepaalde neurologische aandoeningen, of onbekende oorzaken. 

Zelfs als er geen familieleden zijn met de aandoening, kan iemand nog steeds epilepsie ontwikkelen.

Hoger risico als iemand het in de familie heeft

Iemand met een familiegeschiedenis van epilepsie kan een verhoogd risico hebben op het ontwikkelen van de aandoening, omdat erfelijke factoren een rol kunnen spelen bij het ontstaan van epilepsie. 

Echter, het is belangrijk op te merken dat het verhoogde risico niet noodzakelijk betekent dat de aandoening zal ontstaan. 

Veel factoren kunnen bijdragen aan het risico op het ontwikkelen van epilepsie, zoals milieu-invloeden en andere genetische factoren.

Kan je epilepsie aan je kinderen doorgeven?

Het is mogelijk om de aanleg voor epilepsie door te geven aan je kinderen, afhankelijk van de specifieke genetische oorzaken van de aandoening binnen een familie. 

Als één of beide ouders een veranderd gen hebben dat bijdraagt aan het ontstaan van epilepsie, is het mogelijk dat dit gen wordt overgedragen aan de kinderen.

Testen voor een verhoogd epilepsie risico

Er zijn genetische tests beschikbaar om te bepalen of iemand een verhoogd risico heeft op het ontwikkelen van epilepsie. 

Deze tests kunnen de aanwezigheid van specifieke genetische mutaties aantonen die een rol spelen bij het ontstaan van de aandoening. 

Echter, het is belangrijk op te merken dat een positieve testuitslag niet noodzakelijk betekent dat iemand epilepsie zal ontwikkelen. 

Veel factoren kunnen bijdragen aan het risico op het ontwikkelen van epilepsie, en het is daarom belangrijk om met een arts te overleggen voordat een genetische test wordt uitgevoerd.

Kortom, sommige vormen van epilepsie kunnen erfelijk zijn en worden overgebracht via genetische mutaties. Echter, veel factoren kunnen bijdragen aan het ontstaan van de aandoening, dus het is belangrijk om met een arts te overleggen als er vragen of bezorgdheden zijn over het verhoogde risico op het ontwikkelen van epilepsie.

Take home message

Hoewel niet elke persoon met een familiegeschiedenis van epilepsie noodzakelijkerwijs de aandoening zal ontwikkelen, wordt het risico wel hoger. 

Het is belangrijk om in gedachten te houden dat erfelijkheid slechts één van de vele factoren is die bijdragen aan het ontwikkelen van epilepsie, en dat andere factoren, zoals hoofdletsel, infecties en bepaalde stoffen, ook een rol kunnen spelen. 

Weet ook dat er veel behandelopties beschikbaar zijn voor mensen met epilepsie, en dat een juiste diagnose en behandeling kunnen helpen bij het beheersen van de aandoening en het verbeteren van de kwaliteit van leven.

Over Diederik

Diederik heeft een medisch-wetenschappelijke achtergrond. In zijn vrije tijd schrijft hij onder andere over gezondheidskwesties voor Human Nature.

Bronnen