Heb ik een Hersenschudding?

Na een val, klap of stoot op je hoofd kunnen je hersenen verdraaien of rondstuiteren en kan er een hersenschudding optreden. 

Meestal zullen de symptomen snel na het letsel verschijnen maar het kan ook uren tot zelfs dagen later opgemerkt worden. Bovendien kunnen de symptomen onderling verschillen.

Hierbij kunnen er verschillende symptomen optreden zoals je niet goed voelen, druk in het hoofd, hoofdpijn, duizeligheid, concentratieproblemen, geheugenverlies, nekpijn, oorsuizen, misselijkheid en overgeven. Dan maak je al snel zorgen om een hersenschudding of hersenletsel.

Om milde klachten van een hersenschudding te onderscheiden moet je met een aantal alarmsymptomen rekening houden.

Dit artikel vertelt de symptomen van een hersenschudding en wanneer je medische hulp moet zoeken.

achterhoofd-kind-met-hersenschudding

Wat is een hersenschudding?

Er is sprake van een hersenschudding wanneer je hersenfuncties door een hoofdletsel eventjes verstoord zijn. Dit kan al bij een licht hoofdletsel optreden.

Een hersenschudding is dus een lichte vorm van traumatische hersenletsel. Dit kun je aan een aantal symptomen en tekenen herkennen, deze bespreken we aansluitend.

Hersenschuddingen variëren van licht tot ernstig. De gemiddelde herstelperiode is ongeveer 7-10 dagen. Het kan ook langer dan 7-10 dagen duren.

Als de hersenschudding verschijnselen aanhouden heb je mogelijk het post-concussiesyndroom.

Symptomen hersenschudding

We zullen een aantal symptomen van een hersenschudding doornemen. Ook hoe vaak ze precies ontstaan, hoe ze ontstaan en wat een normaal beloop van die symptomen is.

Duizeligheid. Bij een hersenschudding kan er duizeligheid optreden. Iets wat veel mensen in de eerste 1-2 weken na een hersenschudding zullen ervaren. Zo krijgt ongeveer 50% van de mensen met traumatisch hersenletsel last van evenwichtsverlies en duizeligheid. Lichte duizeligheid is normaal, maar als het erger wordt moet je een arts raadplegen. Hoewel deze symptomen vaak zonder behandeling zullen verdwijnen moet je contact met je dokter opnemen als de klachten aanhouden.

Oorsuizen. Hersenschuddingen en traumatisch hersenletsel kunnen tot oorsuizen leiden. Dit is na een traumatisch hersenletsel zelfs de eerste en meest gerapporteerde klacht. Zo krijgt meer dan de helft last van oorsuizen (ook wel posttraumatische tinnitus genoemd). Hoofdletsel kan namelijk de gebieden van je gehoorfunctie beïnvloeden (gehoorzenuwen, binnenoor, bloedstroom, het auditieve pad).

Oorgerelateerde klachten. Naast deze oorsuizen kan een hersenschudding ook tot andere oorgerelateerde klachten leiden zoals duizeligheid, draaiduizeligheid (vertigo) en zelfs gehoorverlies.

Overgeven. Een hersenschudding kan misselijkheid veroorzaken, en braken kan een teken zijn van een verslechterende toestand. Zoek daarom direct medische hulp als je herhaaldelijk misselijk bent of overgeeft. Ga direct naar het ziekenhuis als je kind meer dan één keer overgeeft. Een enkele braakneiging is meestal geen reden tot bezorgdheid.

Nekpijn. Na een hersenschudding hebben veel mensen last van nekpijn. Als je hoofd plotseling naar voren of achteren wordt gerukt kan er namelijk een verstuiking of verrekking van je nek optreden. Nekpijn kan direct na het letsel of zelfs weken tot maanden na het letsel optreden. Gelukkig zal de nekpijn en stijfheid na een paar weken vaak verdwijnen.

Overige symptomen:

 1. druk in het hoofd
 2. hoofdpijn
 3. slaperig gevoel
 4. concentratieproblemen
 5. prikkelbaarheid
 6. wazig zicht, dubbel zien
 7. geheugenproblemen
 8. mistig, wazig, of groggy gevoel
 9. je down voelen
 10. verwarring
 11. last hebben van licht of geluid

Er kan zelfs een bloedklonter tegen je schedel aandrukken. Het is dus belangrijk om te weten wanneer je naar de dokter moet.

Naar de dokter

Bij twijfel kun je je lichamelijke activiteiten het beste staken en je door een dokter laten evalueren.

Ga bij een mogelijke hersenschudding niet door spelen omdat je hiermee het herstel kan vertragen.

Zoek bij de volgende symptomen onmiddellijk medische hulp:

 1. verergerende hoofdpijn 
 2. hoofdpijn die niet weggaat
 3. gevoelloosheid
 4. zwakte
 5. verwardheid
 6. toevallen
 7. stuiptrekkingen
 8. herhaaldelijke misselijkheid of overgeven
 9. verminderde coördinatie
 10. andere pupilgrootte: wanneer de ene pupil groter is dan de andere 
 11. onduidelijke spraak
 12. plaatsen of mensen niet meer kunnen herkennen
 13. ongewoon gedrag
 14. slaperigheid, niet wakker kunnen worden
 15. bewustzijnsverlies
 16. zeer onrustig zijn
 17. ongewoon gedrag

Take home message

Als je je na een klap op je hoofd of val niet goed voelt, heb je mogelijk een hersenschudding. Een hersenschudding is een lichte vorm van traumatisch hersenletsel.

Om erachter te komen of je een hersenschudding hebt moet je met een aantal symptomen rekening houden.

Een hersenschudding kan fysieke, mentale en emotionele problemen veroorzaken. Bovendien kunnen er ook slaapproblemen zijn.

Kortom, er zijn meerdere symptomen die met een hersenschudding in verband worden gebracht.

Zoek direct hulp als er een van de hierboven beschreven alarmsymptomen aanwezig zijn. 

De dokter zal je uitgebreid evalueren, je mentale functie beoordelen en een neurologisch onderzoek uitvoeren. Een arts kan het beste differentiëren. Ga dus geen zelfdiagnose stellen.

Over Diederik

Diederik heeft een medisch-wetenschappelijke achtergrond. In zijn vrije tijd schrijft hij onder andere over gezondheidskwesties voor Human Nature.

Bronnen

Kelly, J. P., & Rosenberg, J. H. (1997). Diagnosis and management of concussion in sports. Neurology, 48(3), 575-580.

Ryan, L. M., & Warden, D. L. (2003). Post concussion syndrome. International review of psychiatry, 15(4), 310-316.