Is Alcohol Slechter dan Wiet? Een Overzicht.

Steeds meer mensen ontdekken de schadelijke effecten van alcohol.

Aan de andere kant komen juist de heilzame effecten van wiet steeds meer aan het licht.

Dus is alcohol slechter dan wiet?

KORT ANTWOORD

Zowel alcohol als wiet kunnen schadelijk zijn, maar het lijkt erop dat wiet minder gezondheidsrisico’s met zich meebrengt.

Medicinale wiet kan zelfs enkele gezondheidsvoordelen met zich meebrengen, zoals het verlichten van aanhoudende pijn, angst, epilepsieaanvallen, slaapproblemen, misselijkheid bij chemotherapie, en bij andere aandoeningen zoals multiple sclerose en AIDS.

De effecten van alcohol en wiet zijn ongeveer hetzelfde op reflexen, cognitieve vermogens en beoordelingsvermogen. Waarschijnlijk voel je je de volgende dag wel wat slechter in vergelijking met wiet. Bovendien kun je aan beide middelen verslaafd raken.

Harde conclusies kunnen we echter niet trekken, omdat het verschillende stoffen zijn die verschillende effecten bewerkstelligen.

Dit artikel informeert je over de vraag of alcohol slechter is dan wiet en bespreekt de schadelijke effecten van zowel alcohol als wiet afzonderlijk.

stoppen met alcohol buikvet minder

Schadelijkheid van wiet

De rook van marihuana irriteert de longen, waardoor mensen die vaak marihuana gebruiken ademhalingsproblemen kunnen ervaren, vergelijkbaar met de ademhalingsproblemen van tabaksrokers. Deze problemen omvatten hoesten, slijmvorming, een verhoogde kans op longinfecties en frequentere longziekten.

Daarnaast kan het gebruik van marihuana ook invloed hebben op de mentale gezondheid, met mogelijke effecten zoals angst, paranoïa, paniekerige gevoelens, de verergering van bestaande geestelijke stoornissen en een verhoogde kans op klinische depressie.

Andere negatieve effecten zijn onder meer een hogere hartslag, verminderde concentratie, geheugen en leervermogen, verslavingsrisico (1 op de 10 marihuana gebruikers raakt verslaafd), en een verhoogde kans op ondergewicht van de baby.

Positieve effecten van wiet

Wellicht ben je bekend met het concept van medicinale wiet.

Uit beperkte studies blijkt dat het mogelijk kan helpen bij de volgende aandoeningen:

 • Aanhoudende pijn
 • Angst
 • Epilepsieaanvallen
 • Chemotherapie (bij misselijkheid of overgeven)
 • Multiple sclerose (bij stijve spieren of spierkrampen)
 • Slaapproblemen bij mensen met MS, fibromyalgie en slaapapneu
 • AIDS (bij verlies van eetlust en gewichtsverlies)

Schadelijkheid van alcohol

Om te beoordelen of alcohol slechter is dan wiet, is het essentieel om op de hoogte te zijn van de schadelijke effecten van beide middelen.

Overmatig en langdurig gebruik van alcohol kan leiden tot:

 • Spijsverteringsproblemen
 • Hart- en vaatziekten, hoge bloeddruk, beroerte
 • Leveraandoeningen
 • Depressie
 • Dementie
 • Angststoornissen
 • Kanker: lever, mond, slokdarm, keel, strottenhoofd, borst, dikke darm en rectum.

Het drinken van alcohol tijdens de zwangerschap kan ernstige schade aanrichten.

Vaak zijn mensen zich niet bewust van de afhankelijkheid die alcohol met zich meebrengt:

 • 10% van de bingedrinkers is afhankelijk van alcohol.
 • Mensen die maandelijks 10 keer bingedrinken, vertonen in 30% van de gevallen afhankelijkheid van alcohol.

De remmende en stimulerende effecten van alcohol

Alcohol vertraagt de hersenactiviteit en beïnvloedt je hersenen, gedragingen, zintuigen, gevoelens en inzicht. 

Omdat het je lichamelijke of geestelijke toestand verandert, kun je onvoorspelbaar en gevaarlijk worden.

Alcohol vertraagt de activiteit in je hersenen wat de volgende remmende effecten veroorzaakt:

 1. trager reactievermogen
 2. slechte coördinatie
 3. onduidelijke spraak
 4. mindere motorische vaardigheden
 5. vervorming van de perceptie
 6. sedatie
 7. onvast lopen
 8. cognitieve stoornissen
 9. verstoord beoordelingsvermogen
 10. minder remmingen

Daarnaast werkt alcohol ook stimulerend:

 1. betere stemming
 2. euforie
 3. spraakzaamheid
 4. overmoed
 5. hogere bloeddruk
 6. hogere hartslag

Alcohol slechter dan roken?

Alcohol is sociaal geaccepteerd en als je geen alcohol drinkt neemt men vaak aan dat je een probleem hebt.

Anderzijds is roken verbannen. Alcohol is toch echt een harddrug en jaarlijks gaan er maar liefst 3 miljoen mensen aan dood.

Kortom, zowel alcohol als roken zijn slecht voor je. Maar is er een schadelijker dan een ander?

Roken vormt een grotere bedreiging voor de gezondheid, want wereldwijd gaan er twee keer zoveel mensen dood aan de gevolgen van tabak. In landen met hoge inkomens overlijden er zelfs 10 keer zoveel mensen door tabak.

Anderzijds kan alcohol in gematigde hoeveelheden soms voordelige effecten met zich meebrengen terwijl het gebruik van tabak geen positieve effecten heeft.

Het is echter nogal een complex onderwerp waarbij er tientallen factoren in het spel zijn. Vandaar dat we geen keiharde conclusies zullen trekken.

Factoren die meespelen zijn:

 1. levensstijl
 2. geslacht
 3. leeftijd
 4. familiegeschiedenis
 5. stress 
 6. aanwezigheid van andere chemische stoffen
 7. geestelijke gezondheid
 8. milieu

Schadelijkheid van roken 

Wist je dat sigaretten 1 op de 5 sterfgevallen veroorzaken? 

Als je rookt zullen de giftige chemicaliën van tabaksrook binnen slechts 10 seconden in je hersenen, hart en andere organen terechtkomen. Het tast bijna elk lichaamsdeel aan.

Roken verhoogt het risico op tal van gezondheidsproblemen en ziekten:

 1. hart- en vaatziekten, beroertes
 2. ademhalingsproblemen
 3. diabetes
 4. chronische luchtwegaandoeningen, chronische obstructieve longziekten (COPD)
 5. verminderde immuunfunctie
 6. longkanker
 7. infecties
 8. diabetes
 9. osteoporose
 10. erectieproblemen
 11. gehoorverlies
 12. verlies van gezichtsvermogen
 13. heupfracturen
 14. vruchtbaarheidsproblemen, zwangerschapsproblemen
 15. maagzweren
 16. tandheelkundige problemen, tandvleesaandoeningen

Take home message

In onze samenleven is alcohol geaccepteerd en wordt het gedronken op bruiloften, feestjes, verjaardagen, vrijdagmiddagborrels of na een sportwedstrijd. 

Echter worden steeds meer mensen zich bewust van de schadelijke effecten. 

Anderzijds had wiet juist een slechte reputatie, terwijl nu juist meer mensen zich bewust worden van de positieve effecten die het kan hebben.

Dus wat is nou slechter? Is alcohol slechter dan wiet?

Wiet brengt waarschijnlijk minder risico’s met zich mee dan alcohol. Bovendien kan medicinale wiet bij verschillende gezondheidsproblemen helpen zoals aanhoudende pijn, epilepsieaanvallen, angst, slaapproblemen en misselijkheid.

Hopelijk heb je door de effecten en risico’s van de verschillende drugs een idee gekregen hoe ze zich tot elkaar verhouden.

In kleine hoeveelheden kan alcohol soms voordelig zijn.

Bovendien wordt roken als een grotere bedreiging beschouwd omdat het tot veel meer doden heeft geleid.

Over Diederik

Diederik heeft een medisch-wetenschappelijke achtergrond. In zijn vrije tijd schrijft hij onder andere over gezondheidskwesties voor Human Nature.

Bronnen

McIntosh, C., & Chick, J. (2004). Alcohol and the nervous system. Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry, 75(suppl 3), iii16-iii21.