Is MCD Gevaarlijk?

Bij vrouwen komt pijn op de borst vaak voor zonder dat er sprake is van een obstructieve coronaire hartziekte. Dit wordt ook wel microvasculaire coronaire dysfunctie (MCD) genoemd.

Dit kan slopende symptomen met zich meebrengen. Maar is MCD gevaarlijk?

KORT ANTWOORD

Met MCD is er een jaarlijks risico van 2,5% dat er een ernstig, ongewenst voorval optreedt zoals niet-fataal hartinfarct, niet-fatale beroerte, congestief hartfalen en overlijden. Uit verschillende cohortstudies blijkt ook dat de prognose niet zo goedaardig is dan vroeger gedacht werd. Zo worden alle mechanismen nog niet volledig begrepen waardoor het ook niet heel goed aangepakt kan worden. Microvasculaire dysfunctie kan volgens studies ook een van de eerste symptomen van hartaandoeningen zijn en tot verstoppingen in slagaders, beroerte, hartaanval, of hartfalen leiden. Kortom, MCD is gevaarlijk.

Dit artikel vertelt je hoe gevaarlijk MCD is, hoe het herkend kan worden inclusief leefstijlaanpassingen waarmee je MCD mogelijk onder controle kunt krijgen.

man heeft last van hart

De MCD-triade en zuurstoftekort

Bij microvasculaire coronaire dysfunctie (MCD) wordt een triade gezien van:

  1. aanhoudende pijn op de borst
  2. ischemie tijdens de stresstesten
  3. geen obstructieve coronaire hartziekte

Als je symptomen hebt die duiden op een mogelijk zuurstoftekort van het hart, zal je geëvalueerd worden. Hierbij wordt onder andere gekeken of de kransslagaders normaal of afwijkend zijn.

Er wordt dus gekeken of er een obstructie in de kransslagaders is die de ischemische symptomen kunnen verklaren.

De diagnose normale kransslagaders wordt bij vrouwen 5 keer vaker gesteld dan bij mannen. 

Voor vrouwen is MCD lastiger te herkennen

Bij microvasculaire dysfunctie werken de kleine kransslagaders in je hart niet naar behoren. 

MCD wordt veroorzaakt door de coronaire weerstandsvaten, waardoor vrouwen zich met aanhoudende klachten van hartischemie kunnen presenteren. 

De pathofysiologie is complex en dient beter begrepen te worden. Zo wordt het steeds duidelijker dat hartklachten van vrouwen anders kunnen zijn dan hartklachten bij mannen.

Dit maakt in de praktijk nogal uit. Wat betreft de niet-obstructieve coronaire hartziekte, ervaren vrouwen een grotere symptoomlast.

Dat vrouwen tegen hart- en vaatziekten beschermd zijn is dus ook een misvatting. Hierdoor is er in de cardiovasculaire geneeskunde minder bekend over vrouwen. 

Gelukkig krijgt dit gebied steeds meer erkenning. De huidige testen kunnen MCD niet detecteren wat frustraties en een gevoel van hopeloosheid met zich mee kan brengen.

Specifieke tests kunnen deze aandoening diagnosticeren waardoor je pijn eindelijk verklaard wordt.

Het begrip omtrent MCD moet dus verder vergroot worden om ongewenste voorvallen te voorkomen en de prognose te verbeteren. 

De diagnose en therapie wordt gestuurd door het ontstaan van MCD te begrijpen.

MCD herkennen

Het is belangrijk dat zuurstoftekort in het hart tijdig voorspeld wordt. Hier kan een hart-MRI een nuttig en niet-belastend middel voor zijn. 

MCD wordt gediagnosticeerd met een coronaire reactiviteitstest (CRT) – een test die het functioneren van het hart evalueert.

Voor een goede prognose zal MCD vroegtijdig geïdentificeerd moeten worden. En met meer kennis kunnen patiënten een optimale therapie krijgen.

Leefstijlaanpassingen kunnen helpen

Met leefstijlaanpassingen kan je voorkomen dat microvasculaire dysfunctie erger wordt. Het helpt je MCD ook onder controle te krijgen.

Praat hierover met je arts. 

Zo kunnen de volgende levensstijl wijzigingen mogelijk helpen:

  1. gezonder eten
  2. minder stress
  3. stoppen met roken

Bij het sporten kan de pijn op de borst helaas aanwakkeren. Daarom kan sporten onder begeleiding mogelijk een optie zijn. Hier kunnen ook medicijnen voor gegeven worden.

Take home message

Er wordt steeds meer bekend over microvasculaire coronaire dysfunctie (MCD). Zo kan MCD pijn op de borst veroorzaken, met name bij vrouwen. MCD wordt ook wel microvasculaire angina, of syndroom X genoemd. 

Als de kransslagaders niet geobstrueerd zijn maar er wel tekenen zijn van een beperkte doorbloeding, is er mogelijk sprake van MCD.

Zo kan een dysfunctie van het endotheel in je kleine kransslagaders in je hart, symptomen van zuurstoftekort (ischemie) veroorzaken. Dus is MCD gevaarlijk?

Vroeger dacht de medische wereld dat MCD onschadelijk was. Het tegendeel blijkt waar te zijn. Het lijkt er namelijk op dat MCD de kans op beroertes, hartaanvallen en overlijden verhoogt. 

MCD is gevaarlijk, het brengt ongunstige cardiovasculaire gebeurtenissen met zich mee en een aanzienlijke comorbiditeit.

Over Diederik

Diederik heeft een medisch-wetenschappelijke achtergrond. In zijn vrije tijd schrijft hij onder andere over gezondheidskwesties voor Human Nature.

Bronnen

Kothawade, K., & Merz, C. N. B. (2011). Microvascular coronary dysfunction in women—pathophysiology, diagnosis, and management. Current problems in cardiology, 36(8), 291-318.

Naderi, S. (2018). Microvascular coronary dysfunction—an overview. Current atherosclerosis reports, 20(2), 1-6.