Is Neuspeuteren Slecht voor je?

Maar liefst 91% van de mensen peutert wel eens in zijn neus. Het lijkt op het eerste gezicht misschien onschuldig, maar als je bedenkt dat je met je nagels in de slijmvliezen van je neus peutert, waar ook nog eens veel bacteriën op zitten, vraag je je al snel af: is neuspeuteren slecht voor je?

KORT ANTWOORD

Er zijn meerdere risico’s aan neuspeuteren verbonden zoals neusbloedingen, de verspreiding van bacteriën en virussen, neuspuistjes en een beschadigd neustussenschot. Gelukkig is neuspeuteren zelden gevaarlijk en zal het waarschijnlijk geen ernstige problemen veroorzaken. Het kan echter wel een probleem zijn als je een zwakker immuunsysteem hebt of ziek bent.

Dit artikel vertelt je 5 risico’s van neuspeuteren, de dwangmatige aandoening die mensen kunnen hebben inclusief de leuke kant van neuspeuteren.

man-wijst-naar-binnenkant-neus

5 Schadelijke effecten van neuspeuteren

Neuspeuteren kan verschillende negatieve effecten hebben op het lichaam. Enkele hiervan zijn:

1. Neusbloedingen. De neus bevat delicate bloedvaten die gemakkelijk kunnen scheuren of breken bij ruw neuspeuteren. Door het beschadigen van deze bloedvaten kan er een neusbloeding optreden. Neusbloedingen kunnen variëren van mild tot ernstig en kunnen leiden tot ongemak, bloedverlies en in zeldzame gevallen bloedarmoede.

2. Gat in het neustussenschot. Het neustussenschot is het dunne weefsel dat de twee neusholtes van elkaar scheidt. Regelmatig en intensief neuspeuteren kan leiden tot beschadiging van dit weefsel, resulterend in een gat of perforatie in het neustussenschot. Een gat in het neustussenschot kan verschillende symptomen veroorzaken, zoals een verstoorde ademhaling, een fluitend geluid tijdens het ademen, neusbloedingen en een verhoogd risico op infecties.

3. Kleine puistjes en steenpuisten. Bij het peuteren in de neus kun je ook de neusharen uit de haarzakjes trekken. Dit kan leiden tot irritatie van de haarzakjes en verstopte poriën, wat op zijn beurt kan resulteren in kleine puistjes of zelfs steenpuisten. Deze huidinfecties kunnen pijnlijk zijn en kunnen gepaard gaan met roodheid, zwelling en etterige afscheiding.longen luchtpijp

4. Longontstekingen. Het neuspeuteren kan de verspreiding van bacteriën bevorderen die longontsteking kunnen veroorzaken. Tijdens het peuteren worden namelijk ziektekiemen van de handen naar de neusholte overgebracht. Als deze bacteriën de luchtwegen bereiken, kunnen ze zich verder verspreiden en mogelijk een longontsteking veroorzaken. Longontsteking is een ernstige infectie die kan leiden tot symptomen zoals hoesten, kortademigheid, koorts en pijn op de borst.

5. Dwangmatig gedrag. Neuspeuteren kan soms een vorm van dwangmatig gedrag zijn, bekend als rhinotillexomanie. Mensen die aan deze aandoening lijden, hebben een obsessieve drang om voortdurend in hun neus te peuteren, zelfs als ze zich bewust zijn van de negatieve gevolgen ervan. Rhinotillexomanie kan leiden tot sociaal ongemak, huidinfecties en zelfs schade aan het neusslijmvlies.

Het is belangrijk om voorzichtig te zijn met het peuteren in de neus en indien nodig medische hulp te zoeken als er sprake is van aanhoudende problemen. 

Over het laatste zullen we iets meer vertellen, want mogelijk is er sprake van dwangmatig gedrag.

Neuspeuteren duidt op dwangmatig gedrag

Neuspeuteren duidt in zeldzame gevallen op repeterend dwangmatig gedrag dat ook wel rhinotillexomanie genoemd wordt. 

Dit gaat vaak samen met stress of angst, krabben of nagelbijten.

Als je deze aandoening hebt kan het neuspeuteren voor verlichting van de angst zorgen.

Er zijn echter wat gevaren aan verbonden.

Het herhaaldelijk peuteren kan tot een beschadiging van de neusholte leiden.

Het neusweefsel kan gaan ontsteken en zwellen waardoor de neusgat openingen na verloop van tijd kunnen vernauwen.

Gelukkig zullen de meeste mensen uit gewoonte aan hun neus peuteren en dus niet uit dwang. 

Kleine sneetjes

Je vingernagels kunnen tijdens het neuspeuteren kleine sneetjes in het neusweefsel veroorzaken.

Dit vormt een opening voor bacteriën die infecties kunnen veroorzaken.

Een studie heeft zelfs aangetoond dat mensen die neuspeuteren ook vaker de Staphylococcus aureus-bacterie bij zich dragen die een ernstige infectie kan veroorzaken.

Er zijn meer redenen waarom mensen neuspeuteren dan alleen het weghalen van neuzepulkjes.

Waarom mensen neuspeuteren

Neuspeuteren kan meerdere oorzaken hebben.

In de meeste gevallen doen mensen het om snot te verwijderen.

Zo kunnen sinusinfecties en allergieën de hoeveelheid slijm in je neus verhogen.

Sommige mensen doen het uit verveling, maar het kan echter ook nerveuze gewoonte of dwangmatig gedrag zijn.

Zo zijn er ook mensen die uit verveling of nerveuze gewoonte hun neus ophalen. 

Van persoon tot persoon zullen de beweegredenen van het neuspeuteren dus verschillen. Dus wat is jouw reden?

Houd dus bij jezelf in de gaten waarom je het precies doet.

Doe je het om snotjes te verwijderen, jeuk te verlichten of schraap je je neus in de zoektocht naar de kleinste overblijfselen?

De leuke kant

We doen het natuurlijk niet zonder reden. Zo kan neuspeuteren wel degelijk voor verlichting van ongemak zorgen.

Zowel een droge of te vochtige neus kan voor irritatie zorgen. Even snel neuspeuteren kan dit verhelpen.

Het is natuurlijk ook niet zo fijn als mensen een snotje aan de buitenkant van je neus zien uitsteken.

Niemand zal het je dan kwalijk nemen als je even gaat neuspeuteren.

Kortom, naast verlichting van enig ongemak zijn er geen grote gezondheidsvoordelen aan neuspeuteren verbonden, mits je voorzichtig bent.

De risico’s wegen dus mogelijk niet op tegen de enige voordelen.

Take home message

Hoewel neuspeuteren niet sociaal aanvaardbaar is maakt 91% zich hier schuldig aan. 

Aangezien de nagels een bron van bacteriën kunnen zijn, vraag je je al snel af of deze praktijk een keerzijde heeft.

Is neuspeuteren slecht voor je? 

Neuspeuteren kan leiden tot neusbloedingen, een gat in het neustussenschot, kleine puistjes en steenpuisten en longontstekingen. Het kan ook duiden op dwangmatige gedrag dat bekendstaat als rhinotillexomanie. 

Er zijn dus meer risico’s aan verbonden dan je in eerste instantie had gedacht. 

Zo wordt neuspeuteren dus met de verspreiding van bacteriën en virussen in verband gebracht.

Houd er ook rekening mee dat het dwangmatig gedrag kan zijn. Gelukkig is het zelden gevaarlijk.

Over Diederik

Diederik heeft een medisch-wetenschappelijke achtergrond. In zijn vrije tijd schrijft hij onder andere over gezondheidskwesties voor Human Nature.

Bronnen

Wertheim, H. F., Van Kleef, M., Vos, M. C., Ott, A., Verbrugh, H. A., & Fokkens, W. (2006). Nose picking and nasal carriage of Staphylococcus aureus. Infection Control & Hospital Epidemiology, 27(8), 863-867.