Kan je Vechten tegen de Dood?

Het lijkt soms alsof je de omstandigheden rondom het tijdstip van overlijden kan beïnvloeden.

Denk bijvoorbeeld aan een sterfbed waar heel de familie langsgaat waarna een paar uur later de persoon overlijdt. 

We hebben ook allemaal wel eens de dramatische scènes in films gezien waarin iemand een dodelijke wond heeft, veel bloed verliest en de geliefde zegt ‘’blijf vechten, blijf bij me’’.

Maar is dat echt mogelijk? Dus kan je vechten tegen de dood?

KORT ANTWOORD

Tot nu toe is er geen overtuigend bewijs dat je met wilskracht de dood kunt uitstellen of bespoedigen. Toekomstige studies moeten beter onderzoeken of het verlangen om te overleven of symbolische gelegenheden invloed heeft op het tijdstip van overlijden. In zekere mate kun je tegen de dood vechten, hoewel hierbij veel variabelen een rol spelen. Als je bijvoorbeeld veel bloed verliest, zullen je hersenen onvoldoende zuurstofrijk bloed krijgen en zul je uiteindelijk je bewustzijn verliezen. Met wilskracht kun je echter het moment van bewustzijnsverlies met een paar seconden uitstellen.

Dit artikel vertelt je of je kunt vechten tegen de dood, hoe wilskracht bewustzijnsverlies kan helpen uitstellen en interessante bevindingen wat betreft het vechten tegen de dood.

pillen in een vorm van een doodshoofd

Hoe wilskracht de dood kan uitstellen

Wanneer iemand met wilskracht probeert om bewust te blijven tijdens een ernstige medische noodsituatie, zoals bijvoorbeeld een levensbedreigende verwonding, kunnen de vrijgekomen adrenaline en de stressrespons van het lichaam tijdelijk helpen om alert te blijven.

Hierdoor kun je een gevoel van verhoogde waakzaamheid ervaren en tijdelijk minder last hebben van bewustzijnsverlies.

Maar het is belangrijk om te begrijpen dat dit geen blijvende oplossing is. Uiteindelijk zal het lichaam de normale processen volgen.

Het is ook goed om te benadrukken dat elk geval uniek is, en hoe wilskracht het bewustzijnsverlies beïnvloedt, kan verschillen van persoon tot persoon.

De menselijke reactie op zulke extreme omstandigheden is complex, en de invloed van wilskracht op bewustzijnsverlies heeft zijn grenzen.

Hoewel je door vastberadenheid gedreven tijdelijk weerstand kunt bieden tegen het dreigende bewustzijnsverlies, is het geen garantie voor langdurige alertheid in dergelijke kritieke situaties.

Het kan ook zijn dat mensen jusit kiezen voor opgeven als de lichamelijke schade te ernstig wordt, waardoor je kan denken dat het opgeven zelf een grote invloed heeft gehad op de dood, terwijl dat niet zo was.

Wilskracht en bewustzijnsvelies

Bewustzijnsverlies treedt op wanneer de hersenen onvoldoende zuurstofrijk bloed ontvangen. Dit kan gebeuren als gevolg van ernstig bloedverlies of andere medische noodsituaties.

Wilskracht kan het bewustzijnsverlies mogelijk met enkele seconden uitstellen.

In noodsituaties kan wilskracht helpen bij het behouden van alertheid en het handhaven van essentiële lichaamsfuncties totdat medische hulp beschikbaar is.

Het is belangrijk op te merken dat de dood uiteindelijk een onvermijdelijk onderdeel is van het leven. 

Hoewel men bepaalde maatregelen kan nemen om de levensduur te bevorderen, is het niet mogelijk om met wilskracht of andere middelen de dood volledig te overwinnen.

Er zijn wel enkele factoren die het tijdstip van overlijden kunnen beïnvloeden.

Zo kan kwalitatieve medische zorg kan het leven verlengen door behandelingen, medicijnen en procedures die de progressie van ziekten vertragen.

Het belang van toekomstige studies. Om de invloed van verlangen om te overleven en symbolische gelegenheden op het tijdstip van overlijden beter te begrijpen, zijn er verdere studies en onderzoek nodig.

Door zorgvuldige analyse van gegevens en observaties kunnen onderzoekers mogelijk meer inzicht krijgen in de complexe factoren die betrokken zijn bij het levenseinde en de dood.

Tegen een verdoving vechten

Er zijn mensen die tegen het inslapen voor een operatie willen vechten en vastbesloten waren om niet in slaap te vallen om te kijken hoe lang ze wakker kunnen blijven.

Dit kunnen ze even houden, over het algemeen een paar seconden tot een paar minuten. Je wint natuurlijk niet van een narcose, maar met de wilskracht is het mogelijk om de bewusteloosheid met een paar seconden uit te stellen.

Misschien kan het wetenschappelijk onderzoek helpen om het mysterie te ontrafelen.

Onderzoeken naar uitstellen van de dood

Uit nieuwe studies blijkt dat we onze dood niet kunnen uitstellen of kunnen bespoedigen. Hierbij is 30 jaar aan onderzoek geanalyseerd. Er zijn wel een aantal interessante bevindingen.

Aangeboren vermogen. Zo dachten mensen dat je met het vermogen geboren kon zijn waarmee je invloed op het einde van je leven kon uitoefenen. Dit lijkt dus niet het geval te zijn.

Belangrijke momenten. Er werd ook gekeken of het sterftecijfer rond bijvoorbeeld verjaardagen of religieuze feestdagen ging pieken. Zo piekte het sterftecijfer vaak tijdens de eerste dag van de maand. Dit is waarschijnlijk te wijten aan het salaris waarmee illegale drugs werd gekocht. Dit leidde vaker tot ongevallen, moord of zelfmoord.

Invloed van verjaardagen. Een onderzoek vond dat het aantal sterfgevallen in de maand voorafgaand aan de verjaardag met 19% daalde en de maand daaropvolgend juist met 14% toenam.

Getraind lichaam

In India kunnen sommige yogi’s met zeer weinig ademhaling voor een lange periode bij bewustzijn blijven. Echter, net zoals een hardloper is hun lichaam en geest hiervoor getraind. 

Take home message

Na bijvoorbeeld een lange strijd tegen kanker zeggen mensen dat ze te veel pijn geleden hebben en het leven willen verlaten.

De familieleden nemen afscheid en een paar uur later overleed de persoon. Een verhaal die je vaak terug hoort komen. Dus kan je invloed uitoefenen? Als de dood nabij is, is het dan een kwestie van opgeven of doorgaan en volhouden?

Er is geen overtuigend bewijs dat wilskracht invloed heeft op het tijdstip van overlijden, maar wat het effect precies is van het verlangen om te overleven of symbolische gelegenheden moet nog beter onderzocht worden.

De wil is dus een machtige kracht, maar als de fysieke belemmeringen te hoog worden (bijvoorbeeld te veel bloed verliezen), ga je uiteindelijk toch dood.

We weten natuurlijk nog niet alles goed. Bovendien is het ook geen gemakkelijk fenomeen dat je niet zo even 1,2,3 kan bestuderen.

Over Diederik

Diederik heeft een medisch-wetenschappelijke achtergrond. In zijn vrije tijd schrijft hij onder andere over gezondheidskwesties voor Human Nature.

Bronnen

Royer, H., & Smith, G. (1998). Can the famous really postpone death?. Social biology, 45(3-4), 302-305.

HUMAN NATURE

© 2023 Human Nature. Alle rechten voorbehouden. Onze websitediensten, inhoud en producten zijn uitsluitend voor informatieve doeleinden. Human Nature geeft geen medisch advies, diagnose of behandeling.