Komen Dyslexie en Dyscalculie Samen Voor?

Hebben mensen met dyslexie naast leesproblemen ook rekenproblemen. Oftewel, komen dyslexie en dyscalculie samen voor?

KORT ANTWOORD

Dyslexie en dyscalculie kunnen samen voorkomen. Naast moeilijkheid bij het lezen kan iemand met dyslexie dus ook moeite hebben met wiskunde. Dyscalculie wordt ook wel wiskunde dyslexie genoemd.

Ze zijn echter heel verschillend. En als je moeite hebt met wiskunde betekent dat niet gelijk dat je voldoet aan de criteria van dyscalculie.

Naar schatting heeft 1 op de 10-20 mensen dyslexie terwijl 1 op 20 mensen dyscalculie heeft. Volgens experts komen ze even vaak voor.

Dit artikel vertelt je meer over dyslexie en dyscalculie, of je hoogbegaafd kunt zijn met dyslexie.

kind leest een boek

Hoogbegaafde dyslectici

De intelligentie van dyslectici is niet aangetast.

De meeste dyslectici hebben zelfs een gemiddeld tot bovengemiddeld IQ. Soms zijn er zelfs zeer superieure iq scores. 

Echter, uit onderzoek blijkt dat het IQ niet met dyslexie samenhangt. Hier heeft de NIH namelijk onderzoek naar gedaan.

Wel zijn veel dyslectische mensen ‘outside the box’ denkers. Ze kunnen op uitstekende ideeën komen. Maar ze hebben nog meer basisgaven gemeen:

 1. zeer bewust van de omgeving
 2. levendige verbeelding
 3. informatie efficiënter herinneren
 4. ze kunnen percepties veranderen en creëren
 5. multidimensionaal denken en waarnemen 
 6. nieuwsgieriger
 7. gedachten kan als werkelijkheid ervaren worden 
 8. zeer inzichtelijk 
 9. zeer intuïtief
 10. in beelden denken in plaats van woorden
 11. mensen met dyslexie hebben non-verbale gedachten en denken dus in beelden wat voordelig kan zijn

Andere hersenontwikkeling dyslexie

Dyslexie heeft een genetische oorsprong. Als je het van je ouders eft zal de hersenontwikkeling in het vroege leven anders verlopen. 

Het is dus een neurobiologische aandoening en de bedrading van de hersenen zal hierdoor afwijkend zijn. 

De hersendelen die taal verwerken zijn aangedaan, vooral de hersendelen voor het leren lezen.

De geschreven taal die iemand met dyslexie ontvangt zal anders verwerkt worden. Het verloopt ook minder efficiënt. 

Je hebt verschillende hersenkwabben en bij dyslexie is er meer meer hersenactiviteit in de frontale kwab  en juist minder in de pariëtale en occipitale gebieden.

Omdat de gebieden in de linker hersenhelft falen zal het lezen minder goed functioneren.

Zo gebruiken dyslectici vaker hun rechter hersenhelft.

Take home message

Dyslexie is een veel voorkomende leerstoornis. 5 en 10 procent van de mensen heeft dyslexie. De kans op dyslexie wanneer een van beide ouders dyslexie heeft is ongeveer 40-60%.

Mensen met dyslexie hebben problemen met vaardigheden zoals het lezen, schrijven en spellen. Maar tast het ook de wiskundige vaardigheden aan? Dus hoe zit het met dyslexie en dyscalculie?

Je kunt zowel dyslexie als dyscalculie hebben, maar ze zijn erg verschillend.

Misschien is er verwarring ontstaan aangezien dyscalculie ook wel wiskundedyslexie genoemd wordt.

De hersenen van iemand met dyslexie zijn wel anders bedraad. De linkerhersenhelft faalt wat de leesvaardigheden negatief beïnvloedt.

Hoewel de taal is aangetast is de intelligentie niet aangetast. De meesten hebben een gemiddeld tot bovengemiddeld IQ.

Over Diederik

Diederik heeft een medisch-wetenschappelijke achtergrond. In zijn vrije tijd schrijft hij onder andere over gezondheidskwesties voor Human Nature.

Bronnen

Hynd, G. W., & Semrud-Clikeman, M. (1989). Dyslexia and brain morphology. Psychological Bulletin, 106(3), 447.