De Kunstmatige Coma Gevolgen

Een kunstmatige coma is een medische procedure die gebruikt wordt om het bewustzijn en de bewegingen van een patiënt te onderdrukken om hen in staat te stellen te herstellen van ernstige verwondingen of ziekten. 

Hoewel het nuttig kan zijn om de genezing van een patiënt te bevorderen, zijn er ook gevolgen aan verbonden.

De gevolgen van een kunstmatige coma kunnen variëren van lichte cognitieve stoornissen tot ernstige en blijvende hersenbeschadiging. Ook kunnen veranderingen in emoties, gedrag en communicatievaardigheden voorkomen.

Dit artikel vertelt je meer over de kunstmatige coma gevolgen, of ze blijvend zijn en hoe het herstel bevorderd kan worden.

man ligt in coma in ziekenhuis

7 meest voorkomende kunstmatige coma gevolgen

De meest voorkomende gevolgen van een kunstmatige coma zijn:

 1. Cognitieve achteruitgang: Dit omvat problemen met geheugen, aandacht, concentratie en besluitvorming.
 2. Emotionele veranderingen: Dit zijn veranderingen in stemming, emoties en persoonlijkheid.
 3. Gedragsveranderingen: Denk hierbij aan veranderingen in gedrag, zoals agressie, apathie en verminderde sociale interactie.
 4. Communicatieproblemen: Dit omvat problemen met spreken, verstaan en het vermogen om sociale interactie aan te gaan.
 5. Motorische beperkingen: Dit zijn onder andere verminderde spierkracht, coördinatie en beweging.
 6. Epileptische aanvallen: In sommige gevallen kunnen patiënten die uit een kunstmatige coma zijn gekomen, last krijgen van epileptische aanvallen.
 7. Blijvende vegetatieve toestand: In zeldzame gevallen kan een patiënt in een permanente vegetatieve toestand blijven, waarbij ze niet in staat zijn om bewust te reageren op hun omgeving.

Het is belangrijk om te weten dat de ernst van deze gevolgen kan variëren afhankelijk van de individuele patiënt en de duur en omstandigheden van hun kunstmatige coma. 

Sommige patiënten kunnen volledig herstellen, terwijl anderen blijvende beperkingen kunnen ondervinden. 

Het is daarom belangrijk om patiënten die uit een kunstmatige coma zijn gekomen, nauwgezet te volgen en hen de juiste ondersteuning en behandeling te bieden om hun herstel te bevorderen.

Zijn deze gevolgen blijvend? 

De gevolgen van een kunstmatige coma zijn niet altijd blijvend. Het hangt af van de ernst van de aandoening die leidde tot de coma, de duur van de coma, en de algehele gezondheid van de patiënt. 

Sommige patiënten kunnen snel herstellen en volledig genezen, terwijl anderen blijvende beperkingen of handicaps kunnen hebben. 

In sommige gevallen kan herstel over langere tijd plaatsvinden met behulp van rehabilitatie-interventies. 

Het is belangrijk op te merken dat elke patiënt uniek is en dat de gevolgen van een kunstmatige coma van geval tot geval kunnen verschillen.

Hoe kunnen de gevolgen bepaald worden? 

De gevolgen van een kunstmatige coma kunnen worden bepaald door middel van een aantal medische tests en evaluaties. Deze kunnen omvatten:

 1. Neuropsychologische tests: Dit omvat tests die gericht zijn op het bepalen van het functioneren van de hersenen, waaronder geheugen, aandacht, concentratie, taalvaardigheid en executieve functies.
 2. Motorische evaluaties: Dit zijn tests die gericht op het bepalen van de motorische vaardigheden van een patiënt, waaronder spierkracht, beweging en coördinatie.
 3. Beeldvorming: Dit omvat scans van de hersenen, zoals MRI’s en CT-scans, die kunnen helpen bij het identificeren van eventuele blijvende hersenbeschadiging.
 4. Neurologische evaluaties: Dit zijn tests die gericht zijn op het bepalen van de neurologische functie van een patiënt, waaronder reflexen, gevoeligheid en motorische vaardigheden.

Deze tests en evaluaties worden normaal gesproken uitgevoerd door een multidisciplinair team van artsen, waaronder neurologen, neuropsychologen en rehabilitatie-artsen. 

Het resultaat van deze tests en evaluaties zal helpen bij het bepalen van de gevolgen van de kunstmatige coma en het bepalen van de beste manier om de patiënt te helpen bij hun herstel.

Hoe kan het herstel bevorderd worden?

Er zijn een aantal manieren om het herstel uit een kunstmatige coma te bevorderen. Hieronder staan een aantal interventies die kunnen helpen:

 1. Rehabilitatie-interventies: Dit omvat fysieke, occupatie- en spraaktherapie om te helpen bij het verbeteren van de motorische vaardigheden, communicatie en dagelijkse activiteiten.
 2. Medische behandelingen: Dit zijn medicatie en behandelingen gericht op het verbeteren van de gezondheid van de patiënt, zoals anticonvulsiva en infusies.
 3. Psychiatrische interventies: Dit omvat behandelingen gericht op het verbeteren van de emotionele en psychische gezondheid van de patiënt, zoals counseling en psychotherapie.
 4. Ondersteuning van de familie: Het hebben van een sterk sociale netwerk, waaronder familie en vrienden, kan ook helpen bij het bevorderen van het herstel van een kunstmatige coma.

Het is belangrijk op te merken dat het herstel uit een kunstmatige coma individueel verschilt en dat een combinatie van deze interventies nodig kan zijn om het beste resultaat te bereiken. 

Het is altijd belangrijk om de hulp van medische professionals in te roepen bij het bepalen van de beste aanpak voor elke specifieke patiënt.

Take home message

Een kunstmatige coma is een medische procedure waarbij een patiënt in coma wordt gebracht om bepaalde aandoeningen te behandelen. 

De gevolgen van een kunstmatige coma kunnen variëren van snel herstel tot blijvende beperkingen of handicaps, afhankelijk van de ernst van de aandoening en de gezondheid van de patiënt. 

Rehabilitatie-interventies, medische behandelingen, psychiatrische interventies en steun van familie kunnen het herstel uit een kunstmatige coma bevorderen. 

Het is belangrijk op te merken dat elke patiënt uniek is en dat de gevolgen en het herstel van een kunstmatige coma van geval tot geval kunnen verschillen. 

Het is daarom altijd belangrijk om de hulp van medische professionals in te roepen bij het bepalen van de beste aanpak.

Over Diederik

Diederik heeft een medisch-wetenschappelijke achtergrond. In zijn vrije tijd schrijft hij onder andere over gezondheidskwesties voor Human Nature.

Bronnen