Niet Meer Eten en Drinken bij Dementie: Oorzaken en Tips

Dementie tast het geheugen, de cognitieve functies, taal en besluitvorming aan, maar het heeft ook invloed op de voedsel- en vochtinname.

Een veel voorkomend aspect van dementie is een gebrek aan eetlust en het weigeren van voedsel. 

Maar liefst 10% tot 15% van de mensen met de ziekte van Alzheimer eten of drinken niet genoeg.

Het is namelijk gebruikelijk dat Alzheimer-patiënten in de latere stadia met eten en drinken gaan stoppen.

Dus, waarom ga je niet meer eten en drinken bij dementie?

KORT ANTWOORD

De interesse in voedsel kan bij iemand met dementie verloren gaan. Een gebrek aan eetlust kan veroorzaakt worden door verwardheid, stemming en het niet meer kunnen herkennen van honger.

Houd rekening met andere oorzaken zoals misselijkheid, brandend maagzuur, constipatie, gebitsproblemen, een slecht zicht  en het gebruik van bepaalde medicijnen.

Dit artikel vertelt je waarom je bij dementie niet meer gaat eten, wat je er aan kunt doen en inclusief andere symptomen.

dementie alzheimer verward hersenen

Wat kun je het beste doen?

Als iemand stopt met eten en drinken maak je je al snel grote zorgen. Bovendien wil je je de persoon waarom je geeft natuurlijk niet gaan dwingen.

Iemand met dementie kan zich ook nog eens sneller verslikken of voedsel inademen waardoor er een longontsteking kan optreden.

Kijk of degene nog goed kan zien, bijvoorbeeld als de helft van het bord is leeggegeten. Draai het bord om en kijk of ze doorgaan met eten. Kijk ook naar eventuele gebitsproblemen (zwelling en roodheid)

Wat kun je nog meer doen:

 1. probeer naast water bijvoorbeeld soepen
 2. frequente, kleine, maaltijden en snacks
 3. kleurrijk servies om de aandacht te trekken
 4. kleine hoeveelheden sap
 5. lichte lichaamsbeweging om de eetlust te stimuleren
 6. druppel zuivere ahornsiroop of honing

Gevolgen niet meer eten en drinken bij dementie

10% tot 15% van Alzheimerpatiënten eten of drinken niet genoeg en vallen af. Zo is het dus gebruikelijk dat Alzheimer-patiënten in de latere stadia met eten en drinken gaan stoppen.

Een persoon met dementie kan eten gaan weigeren en uitspugen. Tijdens de maaltijd kan er ook boos, geïrriteerd of uitdagend gereageerd worden.

Jammer genoeg kan dit leiden tot gewichtsverlies en een afname in de spierkracht. Naarmate de ziekte vordert zal dit een groter probleem worden.

Niet meer eten en drinken bij dementie zijn kenmerken van de latere stadia. Er gaan natuurlijk ook nog stadia aan vooraf met verschillende symptomen.

Alzheimer symptomen

De symptomen van Alzheimer per stadium.

Mild of vroege stadium

 1. geheugenverlies
 2. minder spontaniteit 
 3. het voltooien van normale dagelijkse taken duurt langer
 4. slecht beoordelingsvermogen
 5. minder initiatief nemen
 6. met geld omgaan wordt lastiger en het betalen van rekeningen kan moeilijker worden
 7. spullen verliezen
 8. vragen herhalen
 9. meer agressie
 10. persoonlijkheidsveranderingen
 11. verdwalen en afdwalen
 12. stemmingsveranderingen
 13. spullen op aparte plaatsen opbergen
 14. meer angst

Matige stadium

 1. verwardheid
 2. toegenomen geheugenverlies
 3. geen nieuwe dingen meer kunnen leren
 4. lees, taal en schrijfproblemen
 5. moeite met getallen werken
 6. gedachten niet meer goed kunnen organiseren
 7. moeite met logisch nadenken
 8. kortere aandachtsspanne
 9. moeite met bijvoorbeeld aankleden, dus taken die uit een reeks stappen bestaan
 10. minder goed met nieuwe situaties kunnen omgaan
 11. hallucinaties
 12. familieleden en vrienden niet meer kunnen herkennen
 13. paranoia
 14. impulsief gedrag
 15. waanideeën
 16. woede-uitbarstingen
 17. agitatie
 18. rusteloosheid
 19. dwalen
 20. huilerigheid
 21. angst
 22. herhaalde bewegingen of uitspraken

Ernstig stadium

 1. communiceren is niet meer mogelijk
 2. meer slapen
 3. gewichtsverlies
 4. slikproblemen
 5. infecties van de huid
 6. knorren, kreunen of grommen
 7. aanvallen
 8. verlies van de blaas en darmcontrole

Het verschil tussen Alzheimer en Dementie

Alzheimer is de meest voorkomende oorzaak van dementie.

Er bestaan dus verschillende vormen van dementie waaronder Alzheimer dementie, Parkinson dementie en Lewy Body dementie. 

Bij Alzheimer worden het geheugen en het cognitief functioneren langzaam aangetast.

Het is een progressieve hersenaandoening waarbij het geheugen en denkvermogen op een langzaam tempo wordt aangetast waarbij het uitvoeren van de eenvoudigste taken uiteindelijk ook wordt aangetast. 

De eerste symptomen zullen op midden in de 60e levensjaren het meeste optreden. Dit wordt ook wel Parkinson van het late type genoemd.

Meestal begint het met geheugenproblemen en in de zeer vroege stadia kunnen ook woordbegripstoornissen, verstoord redeneren, verminderd beoordelingsvermogen en ruimtelijke- of visusproblemen duiden op de ziekte van Alzheimer. 

Oorzaak van Alzheimer

De ziekte van Alzheimer wordt veroorzaakt door een ophoping van eiwitten die in en rond de hersencellen gaan zitten. 

Een van die eiwitten is het zogeheten amyloid dat een plaque rond de hersencellen zal vormen. Ook kunnen tau-eiwitten in de hersencellen klitten gaan vormen.

De hersencellen zullen krimpen en afsterven. Voordat de eerste symptomen optreden is de hersenschade al 10 jaar aan de gang.

Alzheimer stadia

Stadia van Alzheimer:

 1. preklinisch
 2. mild (vroeg stadium)
 3. matig (midden stadium)
 4. ernstig (laat stadium)

Vaak wordt Alzheimer in het milde stadium gediagnosticeerd. Hoewel iemand gezond lijkt, kan de wereld om hen heen steeds moeilijker te begrijpen zijn.

In het matige stadium zal er intensievere zorg nodig zijn en ernstige Alzheimer-patiënten volledig afhankelijk van anderen. Bovendien kunnen ze ook niet meer communiceren.

Aangezien het lichaam zichzelf uitschakelt, zal iemand tegen het einde, de hele tijd of de meeste tijd in bed doorbrengen.

Een van de meest voorkomende doodsoorzaken bij Alzheimer is een aspiratiepneumonie, want door de slikproblemen kunnen vloeistoffen en voedsel in de longen terechtkomen.

Verschillende vormen van dementie

Alzheimer is de meest voorkomende oorzaak van dementie. Bij dementie zullen de cognitieve functies zoals het herinneren, denken en redeneren achteruitgaan.

De verschillende vormen van dementie zijn:

 1. Alzheimer
 2. Parkinson
 3. vasculaire dementie
 4. Lewy body dementie
 5. gemengde dementie
 6. Creutzfeldt-Jakob
 7. Wernicke-Korsakoff
 8. frontotemporale dementie
 9. ziekte van Huntington
 10. normale druk hydrocefalus

Take home message

Dementie staat ook voor een groep symptomen die het geheugen en cognitieve functioneren negatief beïnvloeden. 

Dementie tast het cognitief functioneren aan en leidt tot verschillende symptomen. Het kan ook invloed op de voedsel- en vochtinname hebben. 

Iemand met dementie kan de interesse in voedselverliezen. Het gebrek aan eetlust kent meerdere oorzaken zoals verwardheid, stemming en het niet meer kunnen herkennen van honger. 

Er zijn ook andere mogelijke oorzaken zoals misselijkheid, constipatie, brandend maagzuur, gebitsproblemen, een slecht zicht en het gebruik van bepaalde medicijnen.

Over Diederik

Diederik heeft een medisch-wetenschappelijke achtergrond. In zijn vrije tijd schrijft hij onder andere over gezondheidskwesties voor Human Nature.

Bronnen

Chen, J. H., Lin, K. P., & Chen, Y. C. (2009). Risk factors for dementia. Journal of the Formosan Medical Association, 108(10), 754-764.

Deardorff, W. J., & Grossberg, G. T. (2019). Behavioral and psychological symptoms in Alzheimer’s dementia and vascular dementia. Handbook of clinical neurology, 165, 5-32.