Tot Welke Generatie Behoor Ik? (Tabel)

Generaties worden ongeveer op hetzelfde moment geboren en delen bepaalde gemeenschappelijke ervaringen en kenmerken.

Vaak worden vier grote generaties onderscheiden: Babyboomers, Generatie X, Generatie Y (ook wel bekend als Millennials) en Generatie Z.

Dus tot welke generatie behoor ik?

KORT ANTWOORD
  • Babyboomers: Geboren tussen 1946 en 1964.
  • Generatie X: Geboren tussen 1965 en 1980.
  • Generatie Y (Millennials): Geboren tussen 1981 en 1996.
  • Generatie Z: Geboren tussen 1997 en 2012.

Elke generatie heeft haar eigen kenmerken. Babyboomers (1946-1964) maakten de opkomst van de hippiecultuur en belangrijke gebeurtenissen zoals de mensenrechtenbeweging mee. Generatie X (1965-1980) groeide op met computers en internet, vaak in gezinnen waar beide ouders werkten. Millennials (1981-1996) waren de eerste generatie met internet, bekend om hun focus op werk-privébalans en duurzaamheid. Generatie Z (1997-2012), de jongste in de beroepsbevolking, groeide op met sociale media en hecht vaak veel waarde aan individuele prestaties en succes.

Dit artikel beschrijft kenmerken die typerend zijn voor de huidige generatie.

verschillende leeftijden, van baby tot oma

De 4 generaties en hun kenmerken

Babyboomers: Geboren tussen 1946 en 1964, Babyboomers zijn de oudste generatie die momenteel nog actief is in de beroepsbevolking. Zij hebben de opkomst van de hippiecultuur en de vrijheid van de jaren 60 meegemaakt, en zijn ook getuige geweest van belangrijke gebeurtenissen zoals de mensenrechtenbeweging en de Vietnamoorlog.

Generatie X: Geboren tussen 1965 en 1980, Generatie X is de generatie die tussen de Babyboomers en de Millennials in valt. Zij hebben de opkomst van de computers en het internet meegemaakt en zijn vaak de eerste generatie die opgroeide met twee ouders die fulltime werkten.

Generatie Y (Millennials): Geboren tussen 1981 en 1996, Millennials zijn de eerste generatie die opgroeide met internet en mobiele technologie en zij zijn vaak geassocieerd met een sterke focus op werk-privébalans en duurzaamheid.

Generatie Z: Geboren tussen 1997 en 2012, Generatie Z is de jongste generatie die momenteel actief is in de beroepsbevolking. Zij zijn opgegroeid met de opkomst van sociale media en hebben vaak een sterke focus op individuele prestaties en het behalen van succes.

Om te bepalen tot welke generatie jij behoort, kun je kijken naar het jaar waarin je geboren bent en vergelijken met de bovenstaande data. 

Als je bijvoorbeeld in 1990 bent geboren, behoor je tot Generatie Y (Millennials). Als je in 2000 bent geboren, behoor je tot Generatie Z.

De kenmerken van de huidige generatie

Hoewel het moeilijk is om een hele generatie te reduceren tot een paar algemene kenmerken, zijn er toch een aantal dingen die opvallen aan de huidige generatie.

Laten we eens kijken naar wat typisch is aan de huidige generatie ten opzichte van andere generaties:

  • Technologie: De huidige generatie is opgegroeid met mobiele technologie, sociale media en het internet. Zij zijn gewend aan altijd en overal toegang te hebben tot informatie en communicatie en maken vaak gebruik van meerdere schermen tegelijk.
  • Veranderlijkheid: De huidige generatie groeit op in een snel veranderende wereld en is gewend aan constante verandering en adaptiviteit. Zij zijn vaak beter in staat om te gaan met onzekerheid en verandering dan oudere generaties.
  • Individualisme: In tegenstelling tot sommige oudere generaties die meer gericht waren op collectieve waarden en sociale cohesie, is de huidige generatie vaak meer gericht op individuele prestaties en persoonlijke verwezenlijkingen.
  • Duurzaamheid: De huidige generatie heeft vaak een sterke focus op duurzaamheid en het behoud van het milieu. Zij zijn zich bewust van de impact die hun keuzes hebben op de wereld en proberen vaak duurzame opties te kiezen.
  • Werk-privébalans: De huidige generatie streeft naar een goede balans tussen werk en privé en is vaak op zoek naar banen die niet alleen financieel aantrekkelijk zijn, maar ook een betekenisvolle impact hebben.

Dit zijn slechts een paar voorbeelden van wat typisch kan zijn aan de huidige generatie. 

Take home message

Generaties zijn groepen mensen die op ongeveer hetzelfde moment zijn geboren en die bepaalde gemeenschappelijke ervaringen en kenmerken delen. 

Maar tot welke generatie behoor ik?

Generatie

Geboortedatums

Babyboomers

1946 – 1964

Generatie X

1965 – 1980

Generatie Y (Millennials)

1981 – 1996

Generatie Z

1997 – 2012

In dit artikel hebben we gekeken naar wat de verschillende generaties zijn en hoe je kunt bepalen tot welke generatie jij behoort. 

We hebben ook gekeken naar de kenmerken en unieke ervaringen van elke generatie en hoe deze hebben bijgedragen aan de wereld waarin we vandaag de dag leven.

Deze generaties kunnen een handig hulpmiddel zijn om bepaalde trends en ontwikkelingen te begrijpen, maar het is belangrijk om te onthouden dat individuele verschillen veel belangrijker zijn dan generatieverschillen.

Over Diederik

Diederik heeft een medisch-wetenschappelijke achtergrond. In zijn vrije tijd schrijft hij onder andere over gezondheidskwesties voor Human Nature.

Bronnen

HUMAN NATURE

© 2023 Human Nature. Alle rechten voorbehouden. Onze websitediensten, inhoud en producten zijn uitsluitend voor informatieve doeleinden. Human Nature geeft geen medisch advies, diagnose of behandeling.